Zondagsbrief 14 februari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de jongerendienst van 14 februari 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Emma, Iris en Bram van Bockel en ouders.

 
Voorganger  mw C. Zonnenberg
Organist  Marcus van Driel en zanggroep
Lector  Iris Kadijk
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Herman Riet en Ger in't Veld
Diaken  Ine Geurtsen
Kinderdienst/
Tienerdienst
  I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Wijkdoel, Stichting Ronoylion, Filippijnen
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Informatie over de voorganger:

Corine Zonnenberg is werkzaam bij Youth For Christ. Ze is o.a. bedenker van het jongerenprogramma ‘Rock Solid’. Ook is ze studiegenoot van Barbara Broeren, ons allen bekend als stagiaire van de Ontmoetingskerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Wijkdoel, Stichting Ronoylion, Flippijnen
Ons nieuwe wijkdoel voor de komende 2 jaar is de Stichting Ronoylion.

Ronoylion is bezig met het verbeteren van de voedselzekerheid door Agro-Ecologie Er is geïnvesteerd in trainingen en structurele begeleiding door een landbouwdeskundige, het opzetten van demonstratieboerderijtjes, de aanleg van drinkwatersystemen. Er zijn kleine landbouwwerktuigen verstrekt en zaden en zaaiingen. Er is ook een alternatieve middelbare landbouwschool opgezet. Alternatief, omdat jongere daar les krijgen in duurzame milieuvriendelijke landbouwmethodes volgens een programma dat is aangepast aan de behoeften van deze dorpen. De jongeren helpen dus de projecten in hun dorpen mee uit te voeren en te begeleiden. Er wordt ook gewerkt aan meer soorten landbouwproducten: hoe groter de verscheidenheid aan producten is, hoe gezonder de voeding. Met deze hulp zijn de boeren niet meer afhankelijk van de lokale geldverstrekkers, die woekerrente voor leningen voor landbouwinputs vragen.
Meer informatie vindt u hier en op de website van de kerk onder Diaconie

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 5: 30 januari-5 februari 2021 Totaal € 598,50
Coll. 1: diaconie:                                     € 256,50          
Coll. 2: wijkkas:                          € 272,00                      
Coll. 3: toekomst van de kerk      € 70,00
Hartelijk dank, Leonard van Geldorp, penningmeester en Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Collecte tijdens kerstmaaltijd 

Het is al even geleden, maar tijdens de kerstmaaltijd voor ouderen is er gecollecteerd voor ons nieuwe wijkdoel: st. Ronoylion. deze collecte heeft € 83,90 opgebracht. Dit geld is gestort op de rekening van deze stichting. De diaconie bedankt iedereen die hieraan bijgedragen heeft en het geld zal zeker goed besteed worden.
De diaconie

Collecteopbrengst Kerstavond 

Wij zijn heel blij met de opbrengst van de Collecte op Kerstavond. Het geld zal o.a. besteed worden aan zeep voor de gehandicapte kinderen die thuis en in de omgeving worden bezocht. Namens de Stichting Wakka Foundation bedanken we de gemeenteleden, die dit bedrag hebben geschonken.
Gonnie Walrecht

Bericht van de kerkenraad 

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 21 januari jl. heeft onze wijkpredikant ds. Kees Streefkerk medegedeeld dat hij per 1 maart 2022 gebruik zal maken van de mogelijkheid met (vervroegd) emeritaat te gaan.
De dienst waarin ds. Streefkerk voor het laatst zal voorgaan als wijkpredikant van onze gemeente staat gepland op zondag 13 februari 2022.
Marco Molendijk, scriba.

40-dagentijd 

Vanaf zondag liggen in de kerk vastenkaarten (Heel Holland Vast), spaardoosjes en 40-dagenkalenders voor u klaar. De 40-dagenkalenders kosten €2,00. Wij vragen u dit bedrag in het daarvoor bestemde doosje te doen.
Mocht u graag een van deze artikelen willen hebben, maar durft u niet naar de kerk te komen? Geeft u dat dan door aan een van onze diakenen, dan brengen wij het bij u langs.
De sobere maaltijd die wij normaal verzorgen op Aswoensdag, gaat vanwege corona niet door.
Namens de diaconie, Marjolein Attasio

Kinderzondagsbrief

De kinderzondagsbrief van deze week vind je hier.

Ik zie je! 

Wat denk jij als je al die coole foto's en filmpjes van vrienden en bekenden ziet? Vraag jij je dan ook af: Hoor ik er eigenlijk wel bij? Ben ik leuk genoeg?
Er is er één die jou ALTIJD ziet. Wie dit is en wat dat voor jou betekent lees je hier in de kindernieuwsbrief.
Niet vergeten: Kijk 14 februari om 10.00 uur de jongerendienst online mee! Heel veel plezier!
Het Jeugdteam

*** NIEUW: TIENER-KRANT ***

Omdat er nog steeds geen tienerdienst mogelijk is, hebben we voor de Veertigdagentijd een wekelijkse digitale TIENER-krant gemaakt met o.a. challenges, weetjes, muziek-linkjes.
Vanaf volgende week is de TIENER-krant online te lezen via een link in de zondagsbrief.
Hartelijke groeten van Pim, Idelette en Jeannette

Voedselbank 

In februari zamelen we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees), vermicelli en soepstengels in. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor mensen die hiervan zelf onvoldoende kunnen kopen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Wijkbrief 

Vier keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente. Als redactie van de wijkbrief vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. De eerstvolgende wijkbrief is de Paasbrief. Heeft u een gedicht, verhaal ev. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl     De uiterlijke inleverdatum is 4 maart as.
Alvast bedankt namen de redactie. Lia Hulsbos

Jumbo Kassabonnen

U kunt de kassabonnen van JUMBO STERRENBURG van januari 2021 Inleveren tot 15 februari aanstaande.
Hartelijk dank. Gonnie Walrecht.

Algemene informatie

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.