Zondagsbrief 7 februari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 7 februari 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. en Mevr. Maaskant.

 
Voorganger  ds. E. Matser
Organist  Marcus van Driel
Lector  Evert Kruijswijk
Koster  Klaas van der Knijff
Ouderlingen  Jeanette Warmels, Hans van Dijke
Diaken  Marian Kamerman
Kinderdienst/
Tienerdienst
 I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. KIA Werelddiaconaat, Bangladesh, beter bestand tegen   
     het water

 2. Wijkkas
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte: KIA Werelddiaconaat, Bangladesh - Beter bestand tegen het water
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.
Via Kerk in Actie steunt u Bengaalse organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in dit waterrijke en vruchtbare land.
Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp wordt er direct noodhulp verleend, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld geld om voedsel te komen, en daarnaast nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen.
Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

2e collecte – Wijkkas

3e collecte – Toekomst van de Kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

Periode 4: 23 - 29 januari 2021 Totaal € 1.411,58
Coll. 1: diaconie: € 432,50
Coll. 2: wijkkas: € 863,50
Coll. 3: toekomst van de kerk € 115,58
Het is weer een fantastisch bedrag, door u samen bij elkaar gebracht. Hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief

Deze zondag hebben we niet 1 maar 2 verhalen over Jona! Volgende week hebben we namelijk een speciale zondagsbrief met hetzelfde thema als de jongerendienst.
Ga mee van Vis naar Zand (doolhof) of maak de Grote Jona-en-jij test. Of zoek de 10 verschillen bij Jona onder de "speciale" boom. Ook kun je lezen waarom deze boom zo speciaal is. Natuurlijk kun je ook heel hard meezingen met de liedjes die over Jona gaan. En waarom moest hij nou naar Nineve gaan?
Online lees je de kinderzondagsbrief hier of op www.ontmoetingskerk.nl
Veel plezier met lezen en knutselen,
Het jeugdteam

Voedselbank

In februari zamelen we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels in. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de Corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die hiervoor zelf onvoldoende inkomsten hebben. Bij voorbaat dank voor uw hulp. 

Algemene informatie

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.