Zondagsbrief 31 januari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 31 januari 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. M.G van Dalen–Euser.

 
 
Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Evert Kruijswijk
Koster  Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen  Marco Molendijk en Corien Simpelaa
Diaken  Aad Smit
Kinderdienst/
Tienerdienst
 I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. World Servants  
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – World Servants
'bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander'
Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen uit heel Nederland met ons op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. In zo'n twee à drie weken tijd bouwen groepen jongeren en volwassenen met de plaatselijke bevolking scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen. Het doel van World Servants is het bieden van structurele hulp aan gemeenschappen in ontwikkelingslanden

Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de bevolking in het buitenland maakt diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij.
Wij bereiden de projecten voor, zorgen voor goede begeleiding tijdens het project en blijven na het project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken.

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de Kerk

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 3: 16-22 januari 2021       Totaal €    776,00
Coll. 1: Diaconie:                      €    296,50       
Coll. 2: Wijkkas:                       €    368,00                   
Coll. 3: Toekomst van de Kerk  €    111,50
Hartelijk dank, Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Banknummer Wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Mededeling vanuit de kerkenraad

Op donderdag 21 januari heeft de kleine kerkenraad vergaderd. In deze vergadering zijn de adviezen die zijn gegeven door de commissie inzake corona aangelegenheden Ontmoetingskerk besproken en integraal overgenomen.  Voor onze kerk betekent dit aanscherping van een aantal maatregelen.
Op de website kunt u het gehele artikel namens de kerkenraad terugvinden door  op laatste nieuws coronamaatregelen te klikken of via onderstaande link.
https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsdienst
Marco Molendijk, Scriba

Voedselbank

In februari zamelen we soep in blik, pak of zak (geen varkens-vlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels in. Maar ook andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mede door de corona-situatie is er dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die hiervoor zelf onvoldoende inkomsten hebben.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Schoonmaakteam

Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen.
Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten vraag het aan koster Leo Simpelaar Tel. 06 373 45 185

Huispaaskaars

Tot zondag 21 februari ligt in de ontmoetingsruimte het bestelformulier voor uw huispaaskaars klaar. U kunt tijdens de openstelling van maandag t/m vrijdag van 10-12 uur of op zaterdagmiddag tijdens het inloophuis  van 13.30-15.30 uur uw keuze maken en het invullen. Als de bestelling binnen is dan krijgt u bericht.
Koster Leo Simpelaar

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal, deze keer gaat het erover dat God de mensen zo lief heeft dat hij gezorgd heeft dat zijn zoon Jezus geboren werd en op aarde heeft geleefd. Jezus is het licht voor de wereld en door hem mogen we allemaal leven in het licht. Hij is op aarde gekomen om iedereen hierover te vertellen, vooral de mensen die kiezen om niet in het licht te leven. Het is een beetje moeilijk om het in een paar regels uit te leggen maar klik hier voor de Kinderzondagsbrief dan kun je er veel meer over lezen. Veel plezier!
Het Jeugdteam

Diaconaat

Van enkele gemeenteleden hadden we (strip)boeken gekregen.  Deze hebben we verdeeld over de 5 adressen met schoolgaande kinderen die we hadden van de kerstpakketten actie. Ook deden we er wat fruit en lekkers bij, om een bemoedigend gebaar te geven aan gezinnen in deze moeilijke tijd.
Kent u ook een gezin die wel een opkikker kan gebruiken?
Heeft u ook nog goede (strip) of (kleur)boeken of tekenmateriaal?
Meld het bij de diaconie, of geef het af tijdens de openingstijden van de kerk.
Dan kunnen we wie weet deze actie herhalen als de scholen nog niet opengaan.

Algemene informatie

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.