Zondagsbrief 24 januari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 24 januari 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr.L.R.Mensen en gezin.

 
Voorganger  ds. H. Schipper
Organist  Marcus van Driel
Lector  Caroline Luijten
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Harmieneke vd Zeijden en Idelette Reehorst
Diaken  Marjan Berden
Kinderdienst/
Tienerdienst
 I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
Midden in het centrum van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar iedereen die behoefte heeft aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom is. Vanwege de coronamaatregelen is deze inloop momenteel gesloten. Wel is er op dinsdag en donderdag middag de mogelijkheid om langs te komen voor een kop koffie en een praatje of het lezen van de krant. Ook iets op de computer regelen is mogelijk. Er mogen maximaal twee bezoekers binnenkomen voor een half uur.
Daarnaast houden de medewerkers al vanaf maart zo veel mogelijk telefonisch contact met de vaste bezoekers. Ook de taalgroepen gaan door, zij het op kleine schaal. Tenslotte staan ze op zaterdagochtend en dinsdagavond op de kop van de Spuiboulevard om een kop soep, een zak brood, wat fruit of andere dingen uit te delen. Dit alles is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers.

2e collecte – Wijkkerk                              3e collecte – Toekomst van de kerk

 

Collectestortingen Ontmoetingskerk 

*periode 2: 9-15 januari 2021      Totaal: € 518,50
Coll. 1: diaconie:                        € 194,00
Coll. 2: wijkkas:                         € 258,25
Coll. 3: toekomst van de kerk      € 66,25
Hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal, vandaag lezen we het derde verhaal uit het evangelie van Johannes. Het gaat over een ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus. Nikodemus is een farizeeër, en de meeste farizeeën willen niets te maken hebben met Jezus. Maar Nikodemus wil meer te weten komen over Jezus, daarom zoekt hij hem op. Het is alleen nog niet zo makkelijk om alles te begrijpen wat Jezus zegt…
De kinderzondagsbrief vind je hier.                  
Groeten van het Jeugdteam

Voedselbank

In januari zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak in. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Ook in het nieuwe jaar is er, mede door de corona-situatie, dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die zichzelf wat dit betreft niet kunnen bedruipen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Kerkbalans 2021 – Belangrijke informatie over de digitale post

Informatie over deze belangrijke actie vind u op onze website; https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/financien. Voor de leden die de digitale post over kerkbalans ontvangen, zij hebben helaas niet het bijbehorende schrijven ontvangen. Deze is via deze link te lezen ; KERKBALANS2021.
Namens: Jeanette Warmels (Voorzitter) en Hans van Rossum (Kerkrentmeester)

Schoonmaakteam

Om het schoonmaakteam te versterken zijn we op zoek naar enkele personen die het team willen aanvullen. Eens in de 4 weken op de vrijdagmorgen of -middag bent u 1 a 1 ½ uur bezig met lichte schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Als u meer wilt weten vraag het aan koster Leo Simpelaar. Tel. 06 373 45 185

Huispaaskaars

Vanaf maandag 25 januari ligt in de ontmoetingsruimte het bestelformulier voor uw huispaaskaars klaar. U kunt tijdens de openstelling van maandag t/m vrijdag 10-12 uur en op zaterdagmiddag tijdens het inloophuis 13.30-15.30 uur uw keuze maken en het invullen. Als de bestelling binnen is dan krijgt u bericht.           
Koster Leo Simpelaar.

Algemene informatie

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.

Dinsdag 26 januari

Dinsdag 26 januari is de kerk gesloten / geen openstelling i.v.m. besloten bijeenkomst.