Zondagsbrief 17 januari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

In verband met Corona zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 17 januari 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. A. Gennisse.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 11:30 uur, voor een pastoraal gesprek, om een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Riet Ouwehand
Koster  Ali en Hans Mensen
Ouderlingen  Hans van Rossum en Nicolette Polhuijs
Diaken  Marjolein Attasio
Kinderdienst/
Tienerdienst
 I.v.m. Corona zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU). HA
 2. Jeugdwerk/Jeugd PKN
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU). HA
De collecte tijdens de maaltijd van de Heer is dit jaar voor Noah’s Ark bestemd.  Dit is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda. Noah’s Ark richt zich op Uganda’s meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die het meest door armoede zijn getroffen. In deze zondagsbrief kunt u er alles over lezen.
2e collecte – Jeugdwerk/Jeugd PKN
De kerk heeft uit het oude en nieuwe testament geleerd hoe belangrijk de jeugd is voor haar, of liever voor Gods toekomst. We investeren in een goede catechese. Daarnaast wordt, telkens zo actueel mogelijk, een breed assortiment aangeboden van digitaal en schriftelijk werkmateriaal, cursussen, trainingen, allerlei activiteitenprogramma’s en persoonlijk advies. Help de plaatselijke en bovenplaatselijke organisaties met uw bijdrage om dit belangrijke werk zo goed mogelijk voort te zetten.
3e collecte – Toekomst van de kerk

Kinderzondagsbrief

Hou jij ook van een feestje? In de Bijbel zijn feesten heel belangrijk. Jezus vergelijkt Gods nieuwe wereld ook vaak met een feest of een bruiloft.
Vandaag is Jezus samen met zijn moeder en zijn vrienden bij een bruiloftsfeest in Kana uitgenodigd. Het is een fantastisch feest totdat de wijn opraakt en wat er dan gebeurt kun je hier lezen in de nieuwe kinderzondagsbrief.
Veel plezier! - Het Jeugdteam

Voedselbank

In januari zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak in. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Ook in het nieuwe jaar is er, mede door de corona-situatie, dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die zichzelf wat dit betreft niet kunnen bedruipen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Kerkbalans 2021

Op maandag 18 januari 2021 gaat de nieuwe actie Kerkbalans van start. U ontvangt dan weer de desbetreffende brief met het formulier. Deze wordt bij u thuis of via de mail in uw mailbox bezorgd. Mocht dat laatste niet goed gaan, checkt u dan uw spam zodat het bericht niet ongemerkt aan u voorbijgaat. Bij voorbaat hartelijk dank voor de toegezegde bijdrage voor uw kerk en voor uw medewerking bij deze actie Kerkbalans.
Hartelijke groeten en grote dank,
Martin Huijer en Hans van Rossum

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 1: 1 – 8 januari 2021   Totaal € 1.866,00
Coll. 1: diaconie:    €    651,50  inclusief een gift van € 300,00
                                                                van dhr. J.vd N. en mevr. A.P.vd N.–vd K.
                                                                stortingen als volgt verdeeld:
                                                                Stichting Broodnodig: € 304,00
                                                                Stichting Wakka: € 100,00
                                                                KIA Kind in de knel: € 110,00
                                                                Open doors: € 35,00
                                                                Landelijke Diaconie afdracht: € 42,50
                                                                Wijkdoel Ronoylion: € 60,00     
Coll. 2: wijkkas:      €    788,75             inclusief de navolgende giften: € 300,00
                                                                van dhr. J.vd N. en mevr. A.P.vd N.–vd K.
                                                                zonnepaneel dhr. R.P. € 320,00
Coll. 3: toekomst van de kerk € 425,75  inclusief een gift van € 300,00
                                                                van dhr. J.vd N en mevr. A.P.vd N.–vd K.

Op dit moment is de stand van de sponsoring zonnepanelen: € 8.695,90 en dat betekent dat er al ruim 27 van de in totaal 49 aan te schaffen panelen worden gesponsord. Het bedrag is inclusief de opbrengst van de oliebollenactie.

Hartelijk dank voor uw prachtige stortingen en extra giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Bestemming avondmaal collecte 2021

Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU)
Noah’s Ark Kinderbediening Uganda is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda in 1999 opgericht door Piet en Pita Buitendijk. De organisatie bestaat inmiddels uit een kinderhuis, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare beroepsopleiding, een medische kliniek en nog veel meer sociale en medische outreach programma’s in de nabije en verre omgeving.
Noah’s Ark richt zich op Uganda’s meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die het meest door armoede zijn getroffen. Door de jaren heen heeft Noah’s Ark het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Op dit moment noemen honderden kinderen Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven in onze scholen en heeft onze medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving geholpen.
De toekomst
Onze opdracht en ons werk zal niet ophouden. Wij zullen doorgaan om kinderen die een thuis nodig hebben, veiligheid en liefde te bieden. We hopen dat onze kinderen op een dag een eigen gezond gezin zullen stichten en dat ze er in slagen om de armoede, onverschilligheid en het misbruik te doorbreken. Voor onze afgestudeerden van New Horizon hebben we de ambitie dat ze de wereld in zullen gaan, niet om een baan te zoeken, maar om een baan te creëren. Dagelijks werken we aan een betere toekomst voor onze kinderen, onze leerlingen en studenten en voor Uganda. We nodigen u hartelijk uit om deel uit te maken van ons werk.
Voor meer informatie zie https://www.nacmu.org/nl
Algemene donaties: NL84 RABO 0362 4140 17 t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht