Zondagsbrief 3 januari 2021

Welkom bij de online kerkdiensten van de Ontmoetingskerk

Tot en met zondag 17 januari zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en youtube te volgen.

De liturgie van de oudejaarsdienst van 31 december staat hier.  Aanvang 19:30 uur.
De liturgie van de kerkdienst van 3 januari 2021 staat hier . Aanvang 10:00 uur.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk tv of YouTube.

Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten via e-mail: jaccoluijten1@gmail.com

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11.30 uur, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Klaas van der Knijff
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Herman Riet en Ger in't Veld
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst/
Tienerdienst
 Tot en met 17 januari zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Missie Dordt-Broodnodig
 2. Wijkkas
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte –  Missie Dordt-Broodnodig
Broodnodig bestaat uit een groep enthousiaste christenen die probeert contact te leggen met verslaafden en daklozen in Dordrecht door op vaste tijdstippen gratis eten te verstrekken. Het doel van dit contact is om een vertrouwensband op te bouwen waarbij deze mensen gestimuleerd en gemotiveerd worden aan hun (verslavings) problematiek te gaan werken, en hen op een praktische manier te laten ervaren hoe groot Gods liefde is. Broodnodig is echt broodnodig!

Elke dinsdagavond gaat men de straat op. Zij delen brood, fruit, vruchtensap en een frikadel uit en als het erg koud is een kopje soep. Regelmatig krijgen zij de kans met hen te praten over hun verleden, hun toekomst, hun problemen en over God. Maar het belangrijkste op een avond is dat deze mensen de aandacht en liefde ervaren die God voor hen heeft.

2e collecte – Wijkkas

3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank

In januari zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/ peulvruchten in blik of zak in. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Ook in het nieuwe jaar is er, mede door de corona-situatie, dringend behoefte aan levensmiddelen voor de mensen die zichzelf wat dit betreft niet kunnen bedruipen. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal, deze week een verhaal van de profeet Micha. Een profeet is iemand die woorden van God hoort en deze aan de mensen doorgeeft. Het zijn vaak woorden die gaan over hoe je goed kunt leven, zoals God het bedoeld heeft. Micha vertelt dat het er om gaat om niet alleen aan jezelf te denken, maar dicht bij God te leven. Hij wil graag dat je eerlijk bent; rechtvaardig, dat wil zeggen dat je anderen en de aarde met respect behandelt en dat je trouw bent, aan God en aan de mensen om je heen.
De Kinderzondagsbrief staat hier.
Het Jeugdteam

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 40: 19 - 25 dec. 2020 Totaal € 3.444,50
Coll. 1: Diaconie:    €  1.098,00                         diaconie collecte, als volgt verdeeld:   
St. Wakka Foundation: € 320,00;          Kinderen in de knel (Kerst): € 310,00;
Diaconie/alg. wijkdoeleinden: € 130,50; Voedselbank Dordrecht: € 232,50;
St. Vrolijkheid: € 95,00;                        Open doors: € 10,00

Coll. 2: Wijkkas:      €  1.940,50            inclusief de navolgende giften:
Verkoop kerststukjes: € 35,00;             Zonnepaneel mevr. J.V.: € 320,00;
Zonnepaneel dhr./mevr. D.O.: € 320,00; Zonnepaneel dhr./mevr. J.F.: € 320,00;
Zonnepaneel dhr./mevr. J.M.M. € 320,00; Zonnepaneel dhr./mevr. H.B.: € 25,00;
Zonnepaneel dhr.mevr. W.A.K.: € 80,00;          
Extra Kerstgift mevr. A.M.W.-P.: € 100,00, 50 % diaconie / 50 % zonnepaneel

Coll. 3: Toekomst van de Kerk: € 450,50
inclusief gift van € 250,00 van dhr./mevr. J.F.

Woorden schieten tekort; hartelijk dank voor uw prachtige stortingen en extra giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Stand sponsoring zonnepanelen Ontmoetingskerk

Op dit moment is aan giften ontvangen een bedrag van: € 7.655,00 en dat betekent dat er al 24 van de in totaal 49 zonnepanelen kunnen worden aangeschaft en dat is fantastisch nieuws. Hartelijk dank, Hans van Rossum