Zondagsbrief 27 december 2020

Welkom bij de online kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

Tot en met zondag 17 januari zijn er uitsluitend onlinediensten.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en youtube te volgen.


De liturgie van de dienst van zondag 27 december staat hier.

Aanvang 10:00 uur.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur,  
zondag na de eredienst tot 11.30 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven.
Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.

NB:  Zaterdag 2e kerstdag is er geen middagopenstelling.

 

Voorganger  ds. E. Schipper
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Kees Abrahamse
Koster  Cor den Dopper
Ouderlingen  Jeanette Warmels en Harmieneke vd Zeijden
Diaken  Marjan Berden
Kinderdienst/
Tienerdienst
 Tot en met 17 januari zijn er geen kinder- en/of tienerdiensten
Inzameling  1. Stichting Open Doors
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Stichting Open Doors
Stichting Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed en verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien zij in kaderopleidingen en verlenen zij praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Zij geloven wanneer een lid lijdt, alle andere leden meelijden. Ze geloven ook dat alle deuren openstaan voor het evangelie.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Kinderzondagsbrief

Deze zondag gaat het over Psalm 150. Deze Bijbeltekst staat in het Oude Testament. In veel psalmen lees je goede redenen om God te loven, bijvoorbeeld omdat Hij de wereld zo mooi heeft gemaakt, of hoe Hij zijn volk uit Egypte bevrijdde. Maar in deze psalm gaat het over hoe je God kunt loven. Lees je mee?
De kinderzondagsbrief vind je hier. Veel plezier!
Hartelijke groet van het Jeugdteam

Symbolische schikking Kerstmis

Tijdens de viering van zondag 27 december en enige dagen hierna, is de schikking van Kerst nog te bewonderen. Hieronder de bijbehorende tekst: Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin. Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest, van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en Zuid.
Hemel en aarde zijn nu verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. Woord van leven, levend Woord. Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen

Voedselbank

In de maand december zamelen we houdbaar broodbeleg in doos of pak (b.v. kokosbrood, (appel-)stroop en broodstrooisels) in.
In januari gaan we over op gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Zo kunnen we in deze coronatijd meehelpen om mensen die het nodig hebben te ondersteunen.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 39: 12 – 18 dec. 2020  Totaal € 1.200,50
Coll. 1: diaconie:                                  € 460,50
Verdeeld in Voedselbank Dordrecht: € 50,00, St. Vrolijkheid: € 410,50
Coll. 2: wijkkas:                                   € 586,00                      
inclusief gift: Zonnepaneel van dhr. en mevr. A.W.N.; € 320,00
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 154,00

Hartelijk dank voor uw prachtige stortingen en extra giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Oliebollen en appelbeignets en wijn

kunt u nog tot en met 30 december bestellen. Bestellen kan door het invullen van het bestelformulier (in de hal van de kerk, of op de website), of per email: edkruijswijk@gmail.com, of telefonisch doorgeven aan Evert Kruijswijk (06 51513866) of Corrie van Driel (078 6173679) Ik zal zoveel als mogelijk u laten weten in welk tijdslot de bestellingen opgehaald kunnen worden, dit om grote drukte in de hal van de kerk te voorkomen. De opbrengst is bestemd voor de verduurzaming van ons kerkgebouw. Namens ons team: Evert Kruijswijk.

Vraag en aanbod

Vanuit de diaconie wordt een hoogslaper aangeboden. Ook is er een aanvraag voor een damesfiets. Als u een fiets over heeft horen we het graag. 078 6172563 na 18 uur.
Ali Mensen

Kopij zondagsbrief

Vanwege oud-en-nieuw graag de kopij voor de zondagsbrief van zondag 3 januari aan te leveren voor woensdag 30 december 18.00 uur.
E-mail zondagsbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Bedankt namens de redactie en kopieerteam.

Dankwoord

Bloemen uit de kerkWe waren blij verrast op zondag 6 dec. dat we de bloemen uit de kerk kregen, het deed ons erg goed.
Hartelijke groeten Jan en Marion Folles.

Chocolade

Dankzij u zijn de repen chocola voor de gedetineerden met grote dankbaarheid in ontvangst genomen.
“Wat hartverwarmend was het toen ik de volle tassen met chocoladerepen in ontvangst mocht nemen. Wat waren het er weer veel! Geweldig hoe u en jij zo een warm hart toedraagt aan de gedetineerden in de PI Dordrecht. Hartelijk bedankt en ik wens u van onze kant: Fijne Feestdagen en een mooi, gezond maar boven alles een Gezegend Nieuwjaar”.
Dit bedankje stuurde de Geestelijke Verzorging van de PI.

Kerstpakketten

Op zaterdag jl. hebben we 28 tassen (!) kunnen vullen met producten die u heeft gebracht voor de kerstpakketten voor mensen die het niet breed hebben. En wat is het dan fijn om die tassen vervolgens te brengen bij al die mensen en gezinnen. Wat zijn ze daar blij mee. De diaconie is bijzonder gelukkig met de bereidheid van onze gemeenteleden om de nood een beetje te lenigen. Hartelijk bedankt!
Namens de diaconie, Marjolein Attasio