Zondagsbrief 20 december 2020 (gewijzigd)

 

Nagekomen bericht van 17 december 2020:

De kleine kerkenraad heeft vanavond besloten, gezien de ontwikkelingen rondom het corona-virus, alle kerkdiensten (dus zonder bezoekers) uitsluitend online aan te bieden.

Voor alsnog geldt dit tot en met zondag 17 januari.


De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en youtube te volgen.

- - - - - - - - - - -

Welkom bij de online kerkdienst van de Ontmoetingskerk


De liturgie van de dienst van zondag 20 december staat hier.

Aanvang 10:00 uur.

De liturgie voor de Adventsvesper om 19.00 uur staat hier

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en
zondag na de eredienst tot 11.30 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.

Voorganger  Ds. P. Barmentlo
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Riet Ouwehand
Koster  Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen  Corien Simpelaar en Ger in ‘t Veld
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst/
Tienerdienst
 I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen is er geen kinder- en
  tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie algemene/wijk doeleinden
     Stichting Voedselbank Dordrecht
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert hen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.
Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.
En 1e collecte: Stichting Voedselbank Dordrecht
De voedselbank is bij iedereen wel bekend en is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip. Ruim 300 pakketten gaan er wekelijks in Dordrecht naar mensen/gezinnen die hierdoor geholpen worden, waardoor hun problemen een beetje worden verlicht. Voedselbank Dordrecht krijgt géén subsidies en is geheel afhankelijk van giften om de doelstellingen te realiseren.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Symbolische schikking – 4e Advent

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol; nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.

Kinderzondagsbrief

Het thema van advent en Kerst is: ‘Dicht bij het licht’. Deze zondag is een vierde van een blok met vijf verhalen over het licht. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen.
Deze zondag staat Lucas 1:67-79 centraal: Zacharias dankt God in een lied na de geboorte van zijn zoon Johannes, die later de mensen de weg naar Jezus zal wijzen.
Tijdens de kerstochtenddienst zal Johannes zelf, zijn boek komen afmaken. Dan is ook jullie adventskalender compleet leesbaar en je expeditiekaart helemaal af.
De nieuwe kinderzondagsbrief vind je hier,
Met groet namens het jeugdteam

Spelletjesmidddag

Tot onze spijt gaat de spelletjesmiddag op 23 december niet door i.v.m. aangescherpte Corona lockdown maatregelen.

Voorbedenboek in stilteruimte

Kortgeleden is de stilteruimte in de Ontmoetingskerk in gebruik genomen.
Als de kerk open is, is ook de stilteruimte open voor ieder die een kaarsje wil aansteken, even stil wil zijn, wil bidden, iemand herdenken of iets in het voorbedenboek wil schijven. Dit boek met voorbeden en intenties blijft voortaan in de stilteruimte liggen, tot het begin van de eredienst. Praktisch betekent dit, dat wie in het boek wil schrijven, dit in de stilteruimte in alle rust kan doen, doordeweeks, of voor aanvang van de viering. De tafel bij de ingang van de kerkzaal zal alleen nog gebruikt worden voor het plaatsen van een overlijdensbericht en te zijner tijd weer voor het schrijven van de bloemenkaart.
Aan het begin van de eredienst zal de diaken van dienst het boek uit de stilteruimte ophalen en op de liturgische tafel leggen, zodat de voorganger het kan gebruiken tijdens de voorbeden. 
In tegenstelling tot andere dagen zijn de deuren van de stilteruimte, voorafgaand aan elke viering dicht, zodat het daar stil kan zijn. Tijdens de viering zullen de deuren geopend zijn, zodat deze ruimte verbonden is met de eredienst en de gemeente in de kerkzaal. Tegelijkertijd geven de open deuren zicht vanuit buiten op het liturgisch centrum en andersom. Mooie symboliek voor de open gemeente die de Ontmoetingskerk wil zijn.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 38: 5 – 11  dec. 2020 Totaal € 1.687.85
Coll. 1: diaconie:    €     530,25             diaconie collecte, als volgt verdeeld:   
OMZO : € 25,00
                                                           Voedselbank, waar het meest nodig is:
€ 75,00
                                                           St. Diaconaal Aandachtscentrum: € 25,00
                                                           St. dAk: € 30,00
                                                           St. Vrolijkheid: € 25,00
                                                           Diaconie alg/wijkdoeleinden: € 350,25
Coll. 2: wijkkas:      €    970,00             inclusief de navolgende giften:
zonnepanelen van dhr./mevr. H. F. v. E. € 80,00
zonnepanelen van dhr./mevr. F.C.M.P. € 160,00
zonnepanelen van dhr./mevr.  L.S. € 320,00
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 187,60

Ter informatie: Op dit moment is er een bedrag ontvangen voor de aanschaf van 18 zonnepanelen en dat is geweldig!
U allen weer grote dank voor de indrukwekkende stortingen en giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

In de maand december zamelen we houdbaar broodbeleg in doos of pak (b.v. kokosbrood, (appel-)stroop en broodstrooisels) in. In januari gaan we over op gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Zo kunnen we in deze coronatijd meehelpen om mensen die het nodig hebben te ondersteunen.