Zondagsbrief 13 december 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van de dienst van zondag 13 december staat hier.
Aanvang 10:00 uur.

De liturgie voor de Adventsvesper om 19.00 uur staat hier

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst tot 11.30 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
Voorganger ds. Kees Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Dick Ouwehand
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Nicolette Polhuijs, Tineke van der Leer
Diakenen Aad Smit
Kinderdienst  Nelleke Sienders
Tienerdienst  Jeanette Warmels
Inzameling  1. Heilig Avondmaal, Stichting Vrolijkheid
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Avondmaalscollecte, Stichting Vrolijkheid
Stichting Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in meer dan 25 asielzoekerscentra door heel Nederland. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Leven en opgroeien in het niemandsland van asielzoekerscentra is een serieuze bedreiging voor de psychosociale gezondheid van deze jonge nieuwkomers. Daarom zet de Vrolijkheid zich primair in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland. De onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten deze kinderen en jongeren vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden. Het werk van de Vrolijkheid is diaconaal werk voor kinderen in de knel.

Viering van de Maaltijd van de Heer

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. Op aanwijzing van de ouderlingen kunt u naar voren lopen. Er is één uitdeelpunt voor het brood en twee uitdeelpunten voor bekertjes wijn en druivensap. De voorganger deelt het brood uit en andere ambtsdragers staan achter de tafels met bekertjes wijn en druivensap. U pakt zelf een bekertje op aanwijzing van de diaken. U kunt het lege bekertje weer terugzetten op een daarvoor bestemde tray. Als u de aanwijzingen van de ouderlingen en diakenen opvolgt voor wat betreft de looproute, dan kan deze viering volledig coronaproof plaatsvinden. Indien het bezwaarlijk is om naar voren te lopen, dan is het mogelijk aan het begin van de dienst plaats te nemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak, eventueel samen met een familielid. Nadat brood en beker zijn aangereikt aan de lopende kerkgangers, ontvangen de kerkgangers op de voorste rijen brood en beker.

Symbolische schikking 3e adventszondag  

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met blijdschap
Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door, 
hoe ieders weg ook loopt.

Kinderzondagsbrief

Het is vandaag alweer de 3e adventszondag en we komen met de expeditie steeds een beetje dichter bij het licht. Vandaag gaat het over Jesaja en de tijd waarin hij leefde. Er was oorlog, hongersnood, het was toen helemaal niet fijn. Maar dan maakt God een belofte... Je leest het hier in de kinderzondagsbrief van deze week. Veel plezier! Het Jeugdteam

Vespers in de Adventstijd

Vandaag op zondag 13 december 2020, de derde Adventszondag, komen we in de Ontmoetingskerk om 19:00 bijeen, voor een Vespers. Het is een meditatieve ontmoeting van ongeveer een half uur waarin we toeleven naar het Kerstfeest. We bidden, lezen uit de Bijbel en luisteren naar muziek en zang. Er is ruimte voor stilte. In deze tijd van Corona is het wel nodig om u vooraf aan te melden via de website of 06-16 790 631. Het aanmeldingsformulier staat open voor de komende Vespers zolang er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Iedereen is van harte welkom.

Collectestortingen Ontmoetingskerk
 

*periode 37: 28 nov. - 4 dec. 2020        Totaal € 1.906,90
Coll. 1: diaconie: € 400,00     diaconie collecte, als volgt verdeeld:                                                                Voedselbank/ goed doel € 25,00
                                           St. dAk € 350,00
                                           St. Diaconaal Aandachtscentrum € 25,00
Coll. 2: wijkkas:  € 1.404,50   inclusief de navolgende giften:   
         zonnepanelen van mevr. J.M.-M: € 80,00
                                            zonnepanelen van dhr./mevr. A.J.B. € 320,00
                                            zonnepanelen van dhr. J.v.V. € 160,00
                                            zonnepanelen van dhr. G.A.K. € 320,00
                                            zonnepanelen van dhr./mevr. F.B. en
                                                                                               B.G.B.-M € 320,00

Coll. 3: toekomst van de kerk: €    102,40
U allen weer grote dank voor uw prachtige stortingen en giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Wereldlichtjesdag

Deze zondag is het wereldlichtjesdag. Op wereldlichtjesdag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was, of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef, dat je niet alleen bent met je verdriet. Sta er even bij stil en steek een kaarsje aan.

Kerstpakketten actie

Vandaag, zondag 13 december is de laatste zondag dat u producten voor de kerstpakketten kunt inleveren. Er staat al heel erg veel in de magazijnruimte en daar zijn we erg blij mee. We hebben meerdere namen ontvangen en gaan weer veel gezinnen blij maken. Tiny Evertse, diaken.

Kerstviering voor de ouderen

Omdat bij de kerstviering op a.s. dinsdag 15 december slecht een beperkt aantal bezoekers aanwezig kan zijn, hebben we tot onze spijt een aantal gemeenteleden moeten teleurstellen. Het is wel mogelijk de viering via kerkomroep.nl te beluisteren. Om 11.00 uur en 15.00 uur begint een viering. We hopen dat we het volgende jaar weer iedereen kunnen ontvangen. Namens de PCD Hanneke Versteeg

Kerstchallenge

Op vrijdagavond 18 december 20.00 uur is er een online kerstchallenge voor kinderen van 10-16 jaar en hun gezinsleden. Informatie over de kerstchallenge kun je vinden in de kinderzondagsbrief van deze week. Wil je meedoen, geef je dan op voor 17 december d.m.v. een mailtje aan het jeugdteam en vermeldt daarin met welk mailadres jullie meespelen. Tot dan! Het Jeugdteam

Spoor van Licht

Dit jaar ziet het Spoor van Licht er anders uit.
Vanaf 17 december t/m 24 december is er de mogelijkheid op een zelf gekozen moment een puzzeltocht voor het hele gezin te lopen. Het begin van de speurtocht is een kaart die te vinden is aan de voorkant van de kerk. Elke kaart bevat een activiteit en een volgend adres. Voor deze tocht is alleen een telefoon nodig, waarmee je QR-codes kunt scannen. Het vervolg op de tocht is te zien op 24 december om 19.00 uur in de kerk of via www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/live

Spelletjesmiddag 23 december 2020

Het jaar ronden wij af met een leuke spelletjesmiddag op 23 december 2020. De middag start om 14.00 uur en zal rond 18.00 uur klaar zijn. Neem je favoriete spel mee of kies met elkaar een leuk spel wat je wilt doen. Om het feest te laten slagen sluiten wij de middag af met een maaltijd. Alle kinderen tot 12/13 jaar zijn welkom.
Clubleiding Knutselclub

Voedselbank

In de maand december zamelen we houdbaar broodbeleg in doos of pak (b.v. kokosbrood, (appel-)stroop en broodstrooisels) in. In januari gaan we over op gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Zo kunnen we in deze coronatijd meehelpen om mensen die het nodig hebben te ondersteunen.

Groene Kersttips

Het is bijna kerst en er is veel inspiratie te vinden voor een groenere kerst:

  1. Kerstboom: je kunt een kerstboom huren die na de feestdagen weer terug geplant wordt. Of kies voor een kunstboom die jaren meegaat.

  2. Verlichting: kies voor ledverlichting. Toch liever een kaarsje? Kies dan voor groene kaarsen (bijv van Veert).

  3. Aan tafel: Gebruik echt servies en een katoenen tafelkleed en servetten.

  4. Kerstmenu: Maak het kerstmenu met lokale en onbespoten producten.

  5. Delen: eten over van het kerstmenu? Deel het met anderen, past mooi bij de kerstgedachte en zeker in deze tijd.

Kerst- en Oudjaarsactie

Zoals elk jaar zullen wij weer kerstbroden, kerststaven, wijn, oliebollen en appelbeignets verkopen. De opbrengst is voor de verduurzaming van het kerkgebouw. In de hal van de kerk liggen bestelformulieren. U kunt ook bestellen via de website van de kerk onder het kopje “activiteiten”. Telefonisch bestellen kan ook bij Corrie van Driel, tel. 078 6173679 en bij Evert Kruijswijk, tel. 078 6170490. Kerstbestellingen vóór 23 december en oudejaarsbestellingen vóór of op 30 december.
Namens het team: Evert Kruijswijk.