Zondagsbrief 6 december 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van de dienst van zondag 6 december staat hier.
Aanvang 10:00 uur.
De liturgie voor de Adventsvesper om 19.00 uur staat hier
Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst tot 11.30 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
Voorganger  mw. ds. A.J.T. Bouwman
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen  Harmieneke vd Zeijden en Herman Riet
Diakenen  Ali Mensen en Marian Kamerma
Kinderdienst  Mirjam Vingerling
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. Diaconie algemene/wijkdoeleinden
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt helemaal ten goede aan personen in onze wijk.


3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Symbolische schikking – 2e Advent

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen. Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit. Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.
Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem; gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.

Collectestortingen Ontmoetingskerk – periode 36: 21-27 november 2020

Totaal                   € 1.466,70
Coll. 1: diaconie:   € 352,50      diaconie collecte, als volgt verdeeld:
Voedselbank                                        € 60,00
                                               St. dAk                                                            € 20,00
                                               St. Diaconaal Aandachtscentrum          € 272,50
Coll. 2: wijkkas:     € 1.038,00   Zonnepanelen van dhr. Ch. W.B.:         € 80,00
                                               Zonnepanelen van Dhr. G.W. v.d. K      € 640,00
                                               Gift wijkkas mevr. N.N.                         € 50,00
                                               Gift wijkkas mevr. H.H.v.D.                  € 50,00
Coll. 3: Toekomst v.d. kerk      € 76,20

U allen weer grote dank voor uw prachtige stortingen en giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester, Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. E-Mail: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank

In de maand december zamelen we houdbaar broodbeleg in doos of pak (b.v. kokosbrood, (appel-)stroop en broodstrooisels) in. Maar ook alle andere houdbare voedingsmiddelen en uiteraard een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Zo kunnen we in deze coronatijd meehelpen om mensen die het nodig hebben te ondersteunen.

Vespers in de Adventstijd

Vandaag op zondag 6 december 2020, de tweede Adventszondag, komen we in de Ontmoetingskerk om 19:00 uur bijeen, voor een Vespers. Het is een meditatieve ontmoeting van ongeveer een half uur waarin we toeleven naar het Kerstfeest. We bidden, lezen uit de Bijbel en luisteren naar muziek en zang. Er is ruimte voor stilte. In deze tijd van Corona is het wel nodig om u vooraf aan te melden via de website of 06-16 790 631.
De aanmeldingstijden voor de komende Vespers zijn hetzelfde als voor de zondagsdienst. Iedereen is van harte welkom.

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal, vandaag is het de tweede zondag van Advent. We lezen verder over Johannes. In het verhaal van vandaag wil hij een boekrol lenen van Mozes, omdat hij wil weten hoe het allemaal begon. Over hoe God de aarde schiep, en het licht.
Ook gaan we weer op expeditie! Er staan nieuwe opdrachten voor je klaar. De kinderzondagsbrief lees je hier.
Veel plezier! Hartelijke groet van het Jeugdteam

Kerstpakketten actie

U kunt nog namen voor de kerstpakketten actie inleveren tot 6 december. De producten kunt u inleveren tot 13 december. Daarna gaan wij er weer mee aan de slag en hopen meerdere gezinnen blij te maken.
U kunt de namen doorgeven aan Tiny Evertse: tinyevertse@hotmail.com of aan één van de andere diakenen.
Tiny Evertse, diaken.

Spelletjesmiddag 23 december 2020

Het jaar ronden wij af met een leuke spelletjesmiddag op 23 december 2020. De middag start om 14.00 uur en zal rond 18.00 uur klaar zijn.
Neem je favoriete spel mee of kies met elkaar een leuk spel wat je wil doen. Om het feest te laten slagen sluiten wij de middag af met een maaltijd.
Alle kinderen tot 12/13 jaar zijn welkom.
Clubleiding Knutselclub

Schenking

Ongeveer een maand geleden heeft de diaconie € 500,- geschonken aan de Stichting Wakka Foundation. Dit is de stichting waar Gonnie Walrecht altijd Jumbo-kassabonnen voor spaart. Dit geld is gebruikt als examengeld voor drie leerlingen in Kameroen. Stichting Wakka Foundation is er heel erg dankbaar voor, dat deze kinderen door onze gift de kans krijgen hun opleiding af te maken.
De diaconie

Mondkapjes

Wat een fantastische opbrengst van de mondkapjes.
Volgens mij zit Leny van Rossum uren achter de naaimachine om ze te maken en op de fiets om ze af te leveren. Hulde!!!!
We hebben al 500 euro overgemaakt voor het project. En ze zijn nog steeds te bestellen.
Heel veel dank. Stichting Wakka.

Kassabonnen 

De Jumbo kassabonnen van november graag inleveren vóór 15 december as. Hartelijk dank. Gonnie

Oproep! 

Elke zondag staat er een boeket bloemen in de kerk, dat na de dienst als blijk van medeleven bezorgd wordt bij een gemeentelid. Tot voor de coronatijd werden deze bloemen verzorgd door de bloemenkiosk naast de kerk. Jammer genoeg is deze nu gesloten.
Per 1 januari gaan we de bloemen betrekken bij Van Bussem, Kromme Zandweg 2 in Dubbeldam.
Wij zijn op zoek naar personen die bereid zijn enkele zaterdagen in het jaar het boeket daar op te halen en in de kerk neer te zetten. U kunt zich opgeven of verdere informatie vragen bij Tineke in ’t Veld, tel. 078 6180380, of via E-Mail: veldeling@gmail.com

Kerst- en Oudjaarsactie 

Traditiegetrouw zullen we ook dit jaar weer Kerstbroden, Kerststaven, wijn, oliebollen en appelbeignets verkopen.
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de verduurzaming van het kerkgebouw, denk hierbij aan de plaatsing van zonnepanelen etc.
U vindt de bestellijst op de plank in de hal van de kerk. U kunt ook bestellen via de website van de kerk, daar vindt u een bestelformulier. Ook telefonisch kunt u bestellen bij Corrie van Driel, Nijenstein 19 (tel.078 6173679) of bij Evert Kruijswijk, Kinkelenburg 79 (tel 0651513866).
https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/actief