Zondagsbrief 29 november 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van de kinderdienst van zondag 29 november staat hier.
Aanvang 10:00 uur.

De liturgie van de Vespers staat hier.
Aanvang 19:00 uur.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst van 11 tot 11.30 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
M.m.v.  Evi Broere (klarinet), Frank Versteeg(saxofoon),
 Peter de Bruin (trompet), Wendy van Diemen (dwarsfluit)
Koster  Klaas van der Knijff
Ouderlingen  Marco Molendijk en Idelette Reehorst
Diakenen  Ali Mensen en Ine Geurtsen
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Tienerdienst  Idelette Reehorst
Inzameling  1. Wijkdoel, Stichting dAk, Albanië
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Diaconaal wijkdoel Stichting dAk
Vandaag is er voor de laatste keer een collecte voor ons wijkdoel Stichting. dAk in Albanië.

Koos en Dinie Rozenboom van de stichting willen ons heel hartelijk voor alles bedanken. O.a. het vernieuwen van de toiletgroep in het kinderdagverblijf AM-EL. De overkapping van de speelplaats van het kinderdagverblijf, heel veel kleding, voedselpakketten en twee keer een grote hoeveelheid speelgoed. Heel veel is ten goede gekomen aan de gehele wijk. Daarvoor willen ze ons nogmaals bedanken en ze blijven geregeld informatie sturen hoe het met ze gaat.

2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk

Symbolische schikking – 1e Advent

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting. Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop. Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom; nieuw leven breekt door, kome wat komt.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 35: 14-20 november 2020        Totaal € 1.106,25
Coll. 1: diaconie:                  € 203,00    diaconie collecte, als volgt verdeeld:                                                                       Voedselbank         € 10,00
                                                           OMZO              € 193,00
Coll. 2: wijkkas:                   € 822,00    IKOS; inclusief de navolgende giften:  
Gift voor braderie van dhr./mevr. M.M.S.          € 250,00
            (verduurzaming kerkgebouw)
            Gift voor zonnepanelen van dhr. P.B.                € 100,00
            Gift voor zonnepanelen van dhr./mevr. J.M.      € 320,00
Coll. 3: toekomst v.d.kerk    € 81,25

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief

Het is vandaag 1e advent én de start van onze expeditie!
We maken vandaag kennis met Johannes. Johannes gaat een boek schrijven over Jezus en doet dat op een geheel eigen wijze. Hij vertelt ons over het Loofhuttenfeest waar Jezus de mensen vertelde dat hij het Licht voor de wereld is. Wat er toen gebeurde en wat Johannes er van dacht kun je lezen in de kinderzondagsbrief. Hij staat hier.
Veel plezier!
Het Jeugdteam

Vespers in de Adventstijd

Vandaag op zondag 29 november 2020, de eerste Adventszondag, komen we in de Ontmoetingskerk om 19:00 bijeen, voor een vespers. Het is een meditatieve ontmoeting van ongeveer een half uur waarin we toeleven naar het Kerstfeest. We bidden, lezen uit de Bijbel en luisteren naar muziek en zang. Er is ruimte voor stilte. In deze tijd van Corona is het wel nodig om u vooraf aan te melden via de website of 06-16 790 631.
De aanmeldingstijden voor de komende Vespers zijn hetzelfde als voor de zondagsdienst. Iedereen is van harte welkom

KookHuis

We vinden het fijn dat we de vaste bezoekers van het KookHuis kunnen uitnodigen voor een feestelijke maaltijd. U kunt zich tot en met vrijdag 11 december aanmelden bij Marja Kruijswijk (tel. 6170490) of via e-mail (kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl) voor woensdag 16 of donderdag 17 december.
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren van het KookHuis

Kerstpakketten actie:

De producten voor de kerstpakketten stromen weer binnen. Indien u een financiële bijdrage wilt doen, kan dat ook. U kunt uw bijdrage in de grote spaardoos doen.
Kent u iemand in Sterrenburg die van een minimum inkomen rond moet komen en waarvan u denkt dat hij/zij zo’n pakket goed kan gebruiken, dan kunt u de gegevens aan ons doorgeven. Er liggen briefjes bij het bord die u volledig moet invullen en in de spaardoos doen. U kunt het ook doorgeven aan Tiny Evertse: tinyevertse@hotmail.com of aan 1 van de andere diakenen. U kunt de namen inleveren tot zondag 6 december.
Tiny Evertse, diaken.

Voedselbank

In november zamelen we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker en  rozijnen/krenten in. In december gaan we over op houdbaar broodbeleg in doos of pak (b.v. kokosbrood, (appel)stroop en broodstrooisels). Vanwege de toegenomen vraag naar hulp van de Voedselbank, o.a. door de corona-crisis zijn andere houdbare levensmiddelen ook nog steeds heel hard nodig. Een financiële bijdrage is altijd van harte welkom. De klanten van de Voedselbank rekenen op u.

Kerst- en Nieuwjaarsactie 

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar kerststollen, kerststaven, wijn, oliebollen en appelbeignets gaan verkopen. De opbrengst hiervan is bestemd voor de verduurzaming van het kerkgebouw. De bestellijst is bijgevoegd als bijlage bij de papieren versie. Via de website kunt u ook bestellen; https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/actief
Op de bestellijst is aangegeven welke procedure er gevolgd gaat worden met betrekking tot het bestellen en afhalen van de producten. U doet toch ook weer mee?
Evert Kruijswijk. 0651513866 of 078 6170490.

Oproep! 

Elke zondag staat er een boeket bloemen in de kerk, dat na de dienst als blijk van medeleven bezorgd wordt bij een gemeentelid. Tot voor de coronatijd werden deze bloemen verzorgd door de bloemenkiosk naast de kerk. Jammer genoeg is deze nu gesloten. Per 1 januari gaan we de bloemen betrekken bij Van Bussem, Kromme Zandweg 2 in Dubbeldam.
Wij zijn op zoek naar personen die bereid zijn enkele zaterdagen in het jaar het boeket daar op te halen en in de kerk neer te zetten. Informatie of opgeven bij: Tineke in ’t Veld, tel. 078 6180380, veldeling@gmail.com

Actie schoenendoos 

Een kleurige aanblik, een geslaagde actie,
We mochten 55 schoenendozen wegbrengen en elf zakken/tassen met los materiaal. Voor de reis en vervoerskosten konden we € 317,- overmaken. € 100,- was al rechtstreeks overgemaakt. Iedereen heel veel dank voor het meedoen en meeleven.