Zondagsbrief 1 november 2020

Welkom in de Ontmoetingskerk

De liturgie van deze kerkdienst staat hier.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger ds. C.A. Streefkerk
Muziek Double Sound
Lector Marian Kamerman
Koster Ali en Hans Mensen
Ouderlingen Corien Simpelaar en Ger in't Veld
Diaken Ali Mensen en Marian Kamerman
Kinderdienst Melanie Versteeg
Tienerdienst Jeanette Warmels
Inzameling 1.Najaarszendingscollecte: Sterke vrouwen in Papoea
2.Wijkkerk
3.Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen

1e collecte: KIA Najaarszendingscollecte, Sterke vrouwen in de kerk op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnens-huis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.

Bericht van de kerkenraad
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,
De kerkenraad heeft besloten om de aangescherpte maatregelen (maximaal 30 kerkgangers en het niet meer gezamenlijk zingen van het slotlied) in elk geval tot en met zondag 8 november door te trekken. In afwachting van verdere mededelingen vanuit de overheid en de landelijke kerk zal na 10 november opnieuw gekeken worden of het aantal kerkgangers weer opgeschaald kan worden.     
Jeanette Warmels, voorzitter, Marco Molendijk, scriba

Collectestortingen Ontmoetingskerk
* periode 31: 17 – 23 oktober 2020    Totaal ontvangen:     € 1.290,65
Collecte 1: diaconie:        € 420.50       diaconie collecte, als volgt verdeeld:

                                                         €     10,00  st. ontmoeting dak- thuislozen
                                                         €     25,50  Vluchtelingenkamp Moria/Lesbos
                                                         €     25,00  Slachtoffers Beiroet
                                                         €     15,50  Transportkosten st. dAk
                                                         €     10,00  Voedselbank Dordrecht
                                                         €   200,00  Werelddiaconaat Rwanda
                                                         €   135,00  Stichting de Vrolijkheid
Collecte 2: wijkkas:          € 461.50      
                                                         €   411,50  Jop

                                                         €     50,00  Gift Wijkkas D.v.d.Z
Collecte 3: toekomst van de kerk         €   408,65

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit wederom indrukwekkende bedrag.

Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Voedselbank
In november gaan we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten inzamelen voor Voedselbank Dordrecht. Ook een financiële bijdrage is van harte welkom. De gebruikers van de Voedselbank rekenen op u.     
De diaconie

Chocoladerepen voor de PI Dordrecht
Vanaf 25 oktober zamelen we weer chocoladerepen in voor de bewoners van de penitentiaire inrichting van Dordrecht. Deze actie wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. We willen minimaal 360 repen overhandigen. U kunt de repen afgeven voor en na de zondagse viering en tijdens de openingsuren van de kerk, tot en met 9 november. Doet u mee?     
De diaconie

Vespers Dankdag 4 november
Woensdag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Voor de Vespers die om 19.30 gehouden wordt, kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden via website www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
U kunt zich aanmelden van zondag 1 november 18.00 uur tot dinsdagavond 20.00 uur

Kinderzondagsbrief 27
Heb jij wel eens iets gedaan wat je niet wilde doen maar dat je achteraf wel blij was dat je het toch gedaan had? Datzelfde geldt voor de zieke Naäman, die krijgt wel een héél raar advies van Elisa om beter te worden. Nieuwsgierig wat dat advies is en wat hij er mee doet? Lees het in de kinderzondagsbrief van deze week. Je vindt kinderzondagsbrief nr 27 hier.
O ja, vergeet je niet op te geven voor de Expeditie tijdens advent. Het kan nog tot uiterlijk 2 november. Ga je mee?    
Het Jeugdteam

Adventsproject pakket aanvragen
We verwachten dat we tijdens de kerstperiode niet allemaal tegelijkertijd in de kerk mogen zijn. Als jeugdteam hebben we daar iets op bedacht. We gaan op "Expeditie". Tijdens de 4 adventszondagen gaan we samen op expeditie en op 25 december hopen we onze bestemming te bereiken. Er ligt een "Expeditie-uitrusting" voor jullie klaar zodat je met ons mee kunt gaan! Vraag je uitrusting gratis aan door een mail te sturen (voor 2 november) naar jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. Vermeld in de mail je naam (+aantal kinderen) en adres zodat we het pakket bij je thuis kunnen afleveren.     
Het jeugdteam

Groene tip
Sinds januari bezorgt Zorgboerderij De Zuidpunt wekelijks verse seizoensgroenten bij de Ontmoetingskerk. Deze groenten worden onbespoten en lokaal verbouwd én komen vers van het land. Goed voor u en goed voor het milieu. Aanmelden voor een wekelijks pakket kan op www.groentenvancors.nl. Afhalen op donderdag tussen 16.00 – 18.00 uur. Leuk om te weten: inmiddels zijn we het grootste ophaalpunt van Dordrecht en weten mensen uit de wijk ons ook te vinden. Daar zijn we best trots op, zeker omdat we hier ook een kleine bijdrage voor ontvangen als kerk.

Actie schoenendoos
Er staan weer ongeveer 30 dozen te wachten op verzending. 21 november worden ze naar een verdeelcentrum gebracht om daarna een lange reis te maken. Het einddoel is steeds een kind. Voor deze kinderen die zoveel minder hebben en nog nooit een cadeau kregen doen we het! Ook zijn er veel losse artikelen gegeven en ook financiële bijdragen. Alle gevers hartelijk dank. Doet u nog mee?

De wijkbrief
Vier keer per jaar mogen we een wijkbrief samenstellen waarmee we u als gemeente kunnen informeren over gebeurtenissen in onze wijkgemeente. Als redactie vinden we het leuk als anderen op eigen wijze hun inbreng hebben in de wijkbrief. Heeft u een gedicht, verhaal evt. aangevuld met een illustratie of foto dan kunt u het sturen naar: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl De uiterlijke inleverdatum is 26 november as.
Alvast bedankt namen de redactie Wijkbrief

Braderie
Informatie over de bestellingen
T/m zondag 1 november kunt u op de website van de kerk (www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl) nog een bestelling doen.

Wat kunt u nog bestellen?
 • Potten jam
 • Cake
 • Indisch riet (knol)
 • Stekjes sanseveria
 • Schilderijen
 • Kleertjes voor baby born pop
 • Gebreide kindertruien
 • Diverse handwerkartikelen
 • Erwtensoep
 • Kniepertjes
 • Rode en witte wijn
 • Overheerlijke maaltijden (vers gekookt door Marijke en Willem Somer en thuis op te warmen). Echt een aanrader!!!

Zij, die een bestelling hebben geplaatst, krijgen begin volgende week bericht over het tijdstip en waar dit opgehaald kan worden (hangt af van de beslissing of er een lockdown komt).

Graag gepast geld meenemen voor de betaling (geld wisselen is niet mogelijk).

De “leveranciers” horen hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en wie de kopers zijn.

Informatie over de verloting:
U kunt lootjes kopen elke dag vanaf maandag 2 t/m vrijdag 6 november:

 • Van 10.00 – 12.00 in de hal van de Ontmoetingskerk (graag gepast betalen)
 • Tussen 19.00 en 20.00 uur telefonisch bij Evert en Marja Kruijswijk (telefoon 6170490). We maken dan afspraken over de betaling en ophalen van de lootjes.

Er zijn 4 trekkingen, waarvan er 1 speciaal voor kinderen is.
We verkopen blauwe lootjes voor de 3 rondes voor volwassenen en gele voor de kinderronde.
De blauwe lootjes kosten € 1,00 per stuk en 11 voor € 10,00.
De gele lootjes kosten € 0,50 per stuk en 11 voor € 5,00.

De verloting vindt plaats op 7 november van 11.00 – 11.30 uur, 13.00 – 13.30 uur, 14.00 – 14.30 uur en 15.00 – 15.30 uur en wordt live gestreamd via YouTube.

Wat kunt u winnen?
Voor de kinderen is er een keur van nieuw speelgoed en knuffels.
Voor de volwassenen:

 • Diverse pakketten met o.a. een koffiezetapparaat, een Senseo, waterkoker en melkopschuimer.
 • Een schilderij van Lex Nagtegaal
 • Een beeld van Braziliaans speksteen van Dik van der Zeijden
 • Haartrimmers
 • Zilveren sieraden
 • Diverse kleinere prijzen.

De prijzen kunnen op 7 november van 15.30 – 16.30 uur worden opgehaald en op maandag 9 november van 17.00 – 19.00 uur.

U doet toch ook mee?

De opbrengst is bestemd voor de verduurzaming van ons kerkgebouw.

Aanleveren copy Zondagsbrief
Er komen de laatste tijd weer vaker teksten binnen die uit meer dan 100 woorden bestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om uw aangeleverde teksten te beperken tot 100 woorden (collecte 150 woorden). Hiermee voorkomt u dat de redacteuren uw tekst moeten inkorten, Afbeeldingen worden niet gebruikt.    
Bedankt namens de redactie