Zondagsbrief 27 september 2020 

De liturgie van de ochtenddienst staat hier

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen. 
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, om een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven.
Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank en de expositie bekijken van 'Kerk en Hobby".

 
Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Dick Ouwehand
Koster  Klaas van der Knijf
Ouderlingen Hans van Rossum, Tineke van der Leer
Diaken  Ali Mensen
Kinderdienst Connie Akkerman
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. Vluchtelingen in Kamp Moria op Lesbos
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk


Collectebestemmingen

1e collecte:  Vluchtelingen in Kamp Moria op Lesbos
In tegenstelling tot wat er in 'Kerk op Dordt' staat , gaat de opbrengst van de eerste collecte volledig naar noodhulp voor het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Daar brak onlangs brand uit, waardoor de doorgaans uitzichtloze situatie nog uitzichtlozer is geworden. Mensen die bijna niets meer hadden, hebben nu bijna niets meer dan de kleren aan hun lijf. Het leven in het overvolle kamp was nauwelijks houdbaar: er verbleven 13.000 mensen terwijl het kamp berekend was op 3000. Houd daar maar eens 1,5 meter afstand... Terwijl Europa zich afvraagt wat te doen, hebben duizende mensen acute hulp nodig. Kerk in Actie probeert met haar partner ter plekke de nood te lenigen.
2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de kerkelijke gebouwen binnen uw wijk.
3e collecte: Toekomst van de kerk


Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 26: 12 - 18 september 2020           

Totaal                    € 552,40

Coll. 1: diaconie:    € 211,50   diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                Algemene doeleinden: € 200,--
                                                Hulpactie Oost-Europa/Roemenië: € 11,50             
Coll. 2: wijkkas:      €    269,-- inclusief een gift van € 100,-- ontvangen via
Herman Riet van mevr. B en bestemd voor de wijkkas.      
Coll. 3: toekomst van de kerk €   71,90

Huwelijkscollecte 05-09-2020   € 177,80

U allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief 22

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van de vier verhalen vertelt iets over de macht van Jezus. We lezen een verhaal over Jezus die de macht heeft over de wind en het water. In de Bijbel staan meer verhalen over stormen. Een bekend verhaal is het verhaal over Jona (Jona 1:4-16). Maar ook in de Psalmen maakt God de zee rustig, bijvoorbeeld in Psalm 65:8 en Psalm 93:3-4.
Nu staat Matteüs 8:23-27 centraal: een verhaal dat laat zien dat Jezus macht heeft over de wind en het water. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die streng tegen de wind en het water spreekt, waardoor het water helemaal rustig wordt. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zijn leerlingen de vraag stelt waarom ze eigenlijk zo bang zijn. Kinderzondagsbrief 22 staat hier.
Het Jeugdteam

Actie Schoenendoos

De diaconie is weer begonnen met "Actie Schoenendoos". De nieuwe folders liggen voor u klaar. Vul een schoenendoos, geef een schat! is het thema van dit jaar. We hopen dat u ook weer mee wilt doen.
U kunt het ook aan ons melden als u een folder wilt of u wilt wat geven.
Dat kan natuurlijk een mooi gevulde schoenendoos zijn, maar ook losse artikelen zijn welkom. Wij komen graag langs om de folder af te geven of iets op te halen. Het telefoonnummer is 078 6172563, na 18 uur.
De schoenendozen worden op 21 november naar het verzamelpunt gebracht.

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen week hebben we weer 5 volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen, hartelijk dank daarvoor. We gaan door en zamelen deze maand soep in blik, pak en zak (geen varkensvlees aub), vermicelli en soepstengels in, maar andere houdbare levensmiddelen zijn, nog steeds, heel erg welkom en nodig. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet. U kunt uw gaven tijdens de inmiddels bekende openingstijden naar de kerk brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u. Diaconie Sterrenburg

Expositie “De Vrucht van de Geest”

Vanaf het startweekend heeft de werkgroep Kerk en Hobby in de Ontmoetingskerk een nieuwe tentoonstelling ingericht met als thema “De Vrucht van de Geest”. De titel is ontleend aan het Bijbelboek Galaten 5 vers 22 en 23 en omvat de thema’s: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De expositie is te bezichtigen t/m 3 november. In deze tijd van aangepaste regels is bezichtiging slechts beperkt mogelijk: tijdens het “Inloop Huis” op zaterdag van 13:30 tot 15:30 u., of op afspraak.
Info: Lex Nagtegaal (078) 6183863 of Dickie Trumpie (078) 6175719