Zondagsbrief 20 september 2020


De liturgie van de ochtenddienst staat hier

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen. 
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, om een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven.
Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank en de expositie bekijken van 'Kerk en Hobby".
 

Voorganger  Ds. Kees Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen Jeanette Warmels en Ruud Pullen
Diaken  Wilma Lodewijk
Kinderdienst  Marian Kamerman
Tienerdienst  Pim Konijnendijk
Inzameling  1. Hulpacties Oost-Europa
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk


Collectebestemmingen

1e collecte: Hulpacties Oost-Europa
De commissie Hulpactie Roemenië ondersteunt de gemeente Szalard via hun predikant.
Hiermee wordt de arme bevolking, waaronder ook veel zigeuners, voorzien van noodzakelijke levensmiddelen en kerstpakketten. Deze pakketten worden gekocht in Roemenië, waardoor dit ook het inkomen van de winkeliers ten goede komt. Tegenwoordig wordt ook meer structurele hulp gegeven in bouwprojecten en achterstallige restauraties. Ook bij medische problemen wordt zoveel mogelijk bijstand verleend. Er worden meerdere hulpacties gehouden voor Oost-Europa. Zonder giften van particulieren en sponsors en de jaarlijkse collecten zou dit allemaal niet mogelijk zijn.
2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de kerkelijke gebouwen binnen uw wijk.
3e collecte: Toekomst van de kerk

Koffie, koffie, lekker kopje koffie!

We gaan weer koffiedrinken na de dienst!! Koffiedrinken staat in onze Ontmoetingskerk synoniem voor ontmoeting. Wat zijn we blij dat we op de startzondag 20 september weer wat meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen, onder het genot van een kopje koffie/thee/limonade.
Eerst vieren we met elkaar de eredienst. We verwachten dat we als start van dit seizoen een bijzondere kerkdienst met elkaar beleven.
Daarna gaan we op het grasveld voor de kerk met elkaar koffie drinken. Hierbij nemen we alle maatregelen die nodig zijn vanwege ’corona’ met elkaar in acht. Dit betekent:
-           Gestroomlijnd op aanwijzing van de vrijwilligers en met anderhalve meter
            van elkaar naar buiten.
-           Veilig oversteken bij de klaar-overs.
-           Tijdens de staande receptie voldoende afstand van elkaar blijven houden,
            voor uzelf, voor de ander en voor al de buurtbewoners
            die vanuit hun flat kijken hoe wij dat doen.
-           Voor mensen die slecht ter been zijn en geen half uur kunnen staan nemen we
            wat stoelen mee.
-           De koffie is gezet en wordt uitgeserveerd met de nodige hygiëne maatregelen,
            dus met handschoenen aan en een mondkapje voor.
-           Er is taart! Eén grote taart die we met elkaar delen, als teken van onze
            verbondenheid  met elkaar en dat we met elkaar het goede leven delen.
            Ook de taart is en wordt coronaproof gebakken en uitgedeeld.

Kinderzondagsbrief nr 21

Deze week een speciale editie vanwege een feestelijke gebeurtenis. Zaterdag 19 september zullen Stella en Mirthe, 2 meisjes van 8 en 6 jaar worden gedoopt. Maar wat betekent 'dopen' eigenlijk en waarom krijg je een kaars als je bent gedoopt?? Je leest het allemaal in de nieuwe kinderzondagsbrief. Kinderzondagsbrief 21 staat hier.
Veel plezier!
Het Jeugdteam

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen week hebben we weer 4 volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Hartelijk dank daarvoor. Deze maand zamelen we soep in blik, pak en zak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels in, maar andere houdbare levensmiddelen zijn nog steeds heel erg welkom en nodig. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet. U kunt uw gaven tijdens de inmiddels bekende openingstijden naar de kerk brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 25: 5 - 11 sept. 2020                          Totaal ontvangen: € 707,80
collecte 1: Diaconie:    €   283,00            
diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                 €   263,00 St. Ontmoeting dak- en thuislozen,   
                                                 €   20,00 KIA slachtoffers Beiroet                           
collecte 2: Wijkkas:                     €    318,00     
collecte 3: Toekomst van de kerk  €   106,80

U allen hartelijk dank.

Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Actie schoenendoos

Alles is anders in dit jaar, maar we willen als diaconie toch heel graag meedoen met ‘actie schoenendoos’.
Op de startzondag 20 september liggen de nieuwe folders voor u klaar.
‘Vul een schoenendoos, geef een schat!’ is het thema van dit jaar.
Uitleg is eigenlijk niet nodig. Dagelijks is de kerk enkele uren open.
U kunt het ook aan ons melden als u een folder wilt of als u wat wilt geven.
Dat kan natuurlijk een mooi gevulde schoenendoos zijn, maar ook losse artikelen zijn welkom. Wij komen graag langs om de folder af te geven of iets op te halen.
Het telefoonnummer is 078 6172563, na 18 uur.
De schoenendozen worden op 21 november naar het verzamelpunt gebracht.

Gezocht: Douwe Egbertspunten

Om fraaie cadeaus te kunnen kopen voor de verloting tijdens de Braderie in de Ontmoetingskerk zijn we op zoek naar Douwe Egbertspunten.
Heeft u ergens in uw kast of keukenla nog een aantal van deze punten liggen waar u verder toch niets mee doet dan willen wij die graag hebben.
U kunt ze bij een van ons inleveren en zo nodig halen wij ze bij u op.
U kunt ons ook bellen (078 6170490 of 078 6183863) of mailen: braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Marco Molendijk, Evert en Marja Kruijswijk, Lex en Cokky Nagtegaal

Dordrechts Museum in Open Huis Ontmoetingskerk van 23 september

Woensdag 23 september zal Liesbeth Noortwijk, conservator van het Dordrechts Museum, een presentatie geven over hoe je op verschillende manieren de vaste collectie van het museum kunt bekijken.
Daarnaast zal ze ook al iets vertellen over de nieuwe geplande tentoonstelling(en).
Vanaf 10.00 uur zijn gasten welkom. Er is gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee voorafgaand aan de presentatie die om 10.30 uur in de grote kerkzaal begint. De presentatie zal ongeveer een uur duren en er is i.v.m. de corona-maatregelen geen pauze.

Manifest Het Groene Normaal

Het Groene Normaal is een initiatief om in deze bijzondere tijd stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen, en aan te haken bij de trend van duurzaam leven.
Op www.hetgroenenormaal.nl/manifest kunt u het manifest lezen en ondertekenen, maar vindt u ook inspirerende informatie over organisaties en materialen om duurzamer te leven en het groene leven in de praktijk te brengen. Een eerste of misschien wel zoveelste stapje om groener te leven? 

Update werkgroep Groene Kerk

Na een wat langere periode heeft de werkgroep recentelijk weer vergaderd. Gemeentelid Arjen te Raa was aanwezig als deskundige en heeft ons uitleg gegeven over de diverse mogelijkheden voor zonnepanelen op het kerkdak. Deze opties worden verder besproken en als dit interessant is voor onze kerk gaat u hier later meer over horen. Ook vordert het ophangen van energiedoeken in de kerkzalen. Daarnaast hebben we ook gesproken over het isoleren van de kerk, hier gaan we een volgende keer mee verder. Ondanks wat minder vergaderingen en communicatie wordt er dus nog volop gewerkt om onze kerk groener te maken.