Zondagsbrief 6 september 2020De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven.
Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank en de expositie bekijken van 'Kerk en Hobby".

 
Voorganger  mw. Arianne Lodder
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ina Hoogland
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Cor den Dopper en Tineke van der Leer
Diaken  Aad Smit
Kinderdienst  Mirjam Vingerling
Tienerdienst  Jeanette Warmels
Inzameling  1. Stichting Ontmoeting dak- en thuislozen
 2. Wijkkas
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen

1e collecte –  Stichting Ontmoeting dak- en thuislozen
Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen. Veel dak- en thuislozen hebben een psychiatrische achtergrond en zijn daarbij ook nog verslaafd.

In het dienstencentrum van Ontmoeting worden zij voorzien van hun primaire dagelijkse levensbehoeften zoals eten, drinken, douchen, kleding wassen, etc. De bezoekers kunnen ook terecht voor een actieve dagbesteding, gericht op sociale activering. Bezoekers kunnen bij een verpleegkundige en een arts terecht voor medische behandeling en medicijnen.

Tenslotte wordt in het dienstencentrum pastorale zorg verleend door een pastoraal medewerker. Hij houdt Bijbelstudies, heeft een spreekuur, verzorgt zondagse bijeenkomsten en geeft folders en Bijbels aan mensen die hieraan
behoefte hebben. Uw bijdrage wordt gevraagd voor deze collecte om dit werk te steunen.

2e collecte – Wijkkas
De erediensten vormen het hart van ons gemeente zijn hier in Sterrenburg. Om onze diensten luister bij te zetten wordt er regelmatig door koren en/of musici medewerking verleend. De kosten voor deze muzikale medewerking worden gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan. De opbrengst van de tweede collecte van deze zondag komt geheel ten goede van de hierboven beschreven zaken in onze eigen wijk


3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 23: 22 - 28 augustus 2020                  Totaal ontvangen: € 1.608,00
Collecte 1: Diaconie:                € 952,00          
als volgt verdeeld:
                                               KIA Slachtoffers explosie Beiroet € 922,00
                                               Voedselbank € 30,00
Collecte 2: Wijkkas:                             €  479,00 
waarbij het volgende doel is benoemd:
                                               Wijkbrief: € 35,00
Collecte 3: toekomst v.d. kerk:             € 177,00

Een mooi en vooral liefdevol gebaar voor de slachtoffers van Beiroet.
U allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Banknummer Wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen week hebben we weer 4 volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen, hartelijk dank daarvoor. In de maand september zamelen we soep in blik, pak en zak (geen varkensvlees aub), vermicelli en soepstengels in maar andere houdbare levensmiddelen zijn ook welkom. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet. U kunt uw gaven tijdens de inmiddels bekende openingstijden naar de kerk brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Kinderzondagsbrief

In de kindernieuwsbrief van deze week staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van negen zegenspreuken (de zogenaamde zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn. Wanneer is iemand gelukkig? Kindernieuwsbrief nummer 19 vind je hier.
Veel plezier!
Hartelijke groeten van het Jeugdteam

Kassabonnen van Jumbo winkelcentrum Sterrenburg

Steeds meer kerkgangers/bezoekers denken er aan hun kassabonnen in de onderste grijze doos te stoppen in het kastje links van de entree van de kerkzaal. De bonnen van augustus inleveren vóór de 15e van september en ik haal ze er met plezier uit. Gemiddeld komen we met vele andere spaarders op een bedrag uit tussen de 150 en 170 Euro per maand. En dat in deze tijd! En dan nog de donaties…
Stichting Wakka Foundation: NL04 RABO 0321 3702 95
Met dank en groet, Gonnie Walrecht

Open Huis Ontmoetingskerk start weer!

Woensdag 9 september is er in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 voor het eerst sinds maart weer een Open Huis ochtend. Met inachtneming van alle vereiste voorzorgsmaatregelen rond het corona virus zijn bezoekers weer van harte welkom.

Vanaf 10.00 uur worden gasten welkom geheten, naam en contactgegevens genoteerd en wordt men naar de grote kerkzaal begeleid. De garderobe kan niet worden gebruikt, dus jassen moeten mee naar binnen worden genomen en kunnen op een lege stoel naast de zitplaats worden gelegd. Er wordt tot 10.30 uur koffie of thee geschonken en om 10.30 uur begint de presentatie die zonder pauze duurt tot ongeveer 11.45 uur.

In de grote zaal staan de stoelen op 1,5 m afstand en er wordt goed geventileerd.
We zijn ons ervan bewust dat dit een heel andere beleving van Het Open Huis zal geven, maar denken dat het desondanks toch waardevolle ochtenden zullen zijn.

Harry Aardoom zal de presentatie van 9 september voor zijn rekening nemen en het onderwerp voor deze ochtend is: Op reis in een ver en vreemd land’. Waar gebeurde verhalen over gewone mensen in vroeger tijd uit deze regio.
Hartelijke groet, Idelette Reehorst

Gezocht: Douwe Egbertspunten

Om fraaie cadeaus te kunnen kopen voor de verloting tijdens de Braderie in de Ontmoetingskerk zijn we op zoek naar Douwe Egbertspunten. Heeft u ergens in uw kast of keukenla nog een aantal van deze punten liggen waar u verder toch niets mee doet dan willen wij die graag hebben. U kunt ze bij een van ons inleveren en zo nodig halen wij ze bij u op. U kunt ons bellen (078 6170490 of 078 6183863) of mailen: braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Marco Molendijk, Evert en Marja Kruijswijk, Lex en Cokky Nagtegaal