Zondagsbrief 16 augustus 2020

-GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD, 11.00 UUR!-


De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

 
Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur(behoudens vandaag i.v.m. aangepast tijdstip van de eredienst), voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.

 

 
Voorganger Ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Riet Ouwehand
Koster  Klaas van der Knijff
Ouderlingen Cor den Dopper en Idelette Reehorst
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst  Marian Kamerman
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling 1. KIA Zomerzendingscollecte Rwanda
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

Collectetoelichting

1e collecte –  KIA Zomerzendingscollecte Rwanda
Vandaag collecteren we voor het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Rwanda is een klein maar dichtbevolkt land in Oost-Afrika met een zeer jonge bevolking. Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger dan dertig.  Het land is volop in ontwikkeling.


De kerk helpt jongeren en arme gemeenteleden om meer inkomsten te krijgen. Jongeren leren een eigen bedrijf opzetten en worden ook getraind in allerlei leiderschapscursussen, die hen toekomstperspectief geven in hun eigen dorp.  Arme gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. De wat oudere generatie heeft nog veel last van de genocide die daar in 1994 plaatsvond. In de kerk leren daders en slachtoffers met elkaar praten, zodat zij weer samen verder kunnen.
Zo is de Rwandese kerk een plek van hoop, hulp en verzoening. Door uw bijdrage aan deze collecte kan de Rwandese kerk jongeren, armen en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.


2e collecte − Wijkkerk

3e collecte − Toekomst van de Kerk
 

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 20: 1 – 7 augustus 2020                     Totaal ontvangen: € 1.374,50

Collecte 1: Diaconie:    € 349,50   
diaconie collecte, als volgt verdeeld: KIA Slachtoffers explosie Beiroet   € 100,00
                                                          Alg. wijk diaconie                             € 239,50
                                                          Sociaal Fonds                                  € 10,00
Collecte 2: Wijkkas:      €  801,75  
wijkkas, waarbij het volgende bedrag als volgt benoemd:
gift uit dankbaarheid voor de goede zorgen van mevr. N. N.                    € 450,00 
Collecte 3: Toekomst v.d. Kerk                                                                  € 223,25
Wat een mooi resultaat weer. U allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Banknummer Wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
 

 

Kinderzondagsbrief nummer 16

Hallo allemaal,
Vandaag gaat de Kinderzondagsbrief over vergeven. Soms heb je iets verkeerds gedaan waar je je schuldig over voelt. Je hebt bijvoorbeeld je broertje of zusje pijn gedaan, of je bent in de klas gemeen geweest tegen anderen. Als je het weer goed wilt maken, dan kun je tegen de ander zeggen dat het je spijt. Dan kan de ander zeggen dat je je niet meer schuldig hoeft te voelen. Dat het weer goed is. Dat noemen we ‘vergeven’. En het mooie van elkaar vergeven is: vanaf nu kunnen jullie samen weer verder spelen en is er geen ruzie meer.
Jezus maakt hier duidelijk dat als je niet vergeeft, je dan niet doet zoals God doet. God die jou ook veel vergeven heeft, vraagt om hetzelfde te doen als Hij.
De Kinderzondagsbrief nummer 16 staat hier.
Veel plezier!
Het Jeugdteam