Zondagsbrief 12 juli 2020

Zondag 12 juli 2020

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Kerkdienst.

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk-tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.
U kunt de kerkdienst online volgen via: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)
 
Voorganger  ds. Kees Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Hans van Rossum en Tineke van der Leer
Diaken  Tiny Evertse
Kinderdienst  Rian Spits
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling 1. Kinderhospice Binnenveld
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

Toelichting collecte - 1e collecte – Kinderhospice Binnenveld in Barneveld
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het “gewone” leven door…..
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen.
Een huis waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.
De doelstelling is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.
Kinderhospice Binnenveld heeft een landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland. Een kenmerk van de zorg in Kinderhospice Binnenveld  is dat het veelal gaat om kortdurende - ofwel respijtzorg. Dit is complexe zorg ter verlichting van de thuissituatie. Kinderhospice Binnenveld biedt incidenteel ook langdurige zorg aan zieke kinderen.

Overstapdienst 12 juli

Op 12 juli is er een overstapdienst, waarin we aandacht geven aan zes tieners die de basisschool en de kinderdienst verlaten en nu overstappen naar middelbaar onderwijs en de tienerdienst. We hopen in deze dienst veel jonge mensen te verwelkomen. Voor de jongsten onder ons is er tijdens de viering crèche. Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 is er tijdens een gedeelte van de viering een eigen kinderdienst in één van de bovenzalen van de kerk. Samen met jong en oud willen we gemeente-zijn beleven door elkaar te ontmoeten in de dienst. We gaan lezen uit de Bijbel over de gelijkenis van de zaaier. Het zaad is een belofte voor de toekomst; of iets nou lukt of niet, er lukt altijd iets en er groeit iets goeds uit jou! We hopen je zondag ‘live’ te ontmoeten, maar als je er niet bij kunt zijn, kijk en beleef de dienst dan met ons mee via de livestream die weer uitgezonden wordt.

Bericht van de kerkenraad

Op 5 juli konden wij sinds lange tijd weer een kerkdienst houden waarbij weer kerkgangers aanwezig konden zijn.
Wij kijken terug op een mooie en fijne dienst die uitstekend verlopen is. Een team van vrijwilligers zorgt voor opvang en begeleiding van de kerkgangers. Koster Leo en kerkrentmeester Hans van Rossum hadden vooraf de kerkzaal geheel in de juiste opstelling neergezet zodat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar konden zitten. De 1,5 meter-regel kan zo uitstekend nageleefd worden. De kerkenraad is dankbaar dat dit door de inzet van zovelen weer mogelijk is gebleken. U kunt zich voor de komende zondag(en) weer aanmelden via de website en mocht u niet over internet beschikken, dan is telefonisch aanmelden ook mogelijk. Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten in de Erediensten in onze Ontmoetingskerk.
Marco Molendijk, Scriba.

Voedselbank

Houdbare levensmiddelen blijven meer dan welkom voor de voedselbank, want deze kan alle hulp (voedsel) gebruiken. U kunt deze houdbare producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. Naast levensmiddelen zamelen we komende 2 maanden (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in, U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u! Alvast hartelijk dank.
Diaconie Sterrenburg

DAC

Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum). 1x per jaar zamelen wij koffie, thee, suiker en koffiemelk in en ook dit jaar willen we dat doen en wel deze maand. Wij weten dat we veel van u vragen maar ook het DAC heeft onze speciale aandacht en zorg nodig. Nog nooit hebben we tevergeefs een beroep op u gedaan en we hopen dat het ook deze keer niet tevergeefs is, doet u mee?
Diaconie Sterrenburg

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 15: 27 juni – 3 juli 2020 Totaal ontvangen: € 918,--
collecte 1: diaconie:    €    362,--           diaconie collecte, als volgt verdeeld :
                                                           €    35,--           KIA Columbia
                                                           €  262,--           St. Present Dordrecht 
                                                                                                       /Papendrecht
                                                           €    45,--           Stichting Vrolijkheid     
                                                           €    20,--           Albanië, DaK
collecte 2: wijkkas:      €    408,--          wijkkas, waarbij de volgende doelen zijn
                                                                                                                 benoemd
                                                                € 100,--       gift voor de live
                                                                                         uitzending.
collecte 3: toekomst van de kerk          € 148,--

Allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief 11

Deze week lezen we verder over Salomo. De kinderzondagsbrief nummer 11 staat hier. Veel plezier!
Hartelijke groeten, het Jeugdteam

Kassabonnen

Het is weer bijna 15 juli. Dat betekent dat de kassabonnen voor die datum bij de Jumbo moeten zijn. Aan de Mokka-moeders konden we weer geld overmaken.
Zij zijn u erg dankbaar voor deze steun.
Wat een idee! Wij hebben nu ook statiegeld-bonnetjes bij de kassabonnen gevonden.
Met dank en groet,
Gonnie Walrecht