Zondagsbrief 28 juni 2020

Zondag 28 juni 2020

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

U kunt de kerkdienst online volgen via: www.kerkomproep.nl of www.youtube.com (zoekterm: Ontmoetingskerk Dordrecht).

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

 
 
 
Voorganger ds. N.A. v.d. Leer
Organist Marcus van Driel
Lector Ina Hoogland
Kosters Kees en Thea Abrahamse
Ouderlingen Hans van Rossum en Nicolette Polhuijs
Diaken Ali Mensen
Inzameling 1. Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

 

Collectebestemmingen:

1e collecte – Stichting Present Dordrecht-Papendrecht
Present Dordrecht-Papendrecht werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Dordrecht, Papendrecht en omgeving samen. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren.
Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken?
Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast?
Present richt zich voornamelijk op praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Om het werk van Present mogelijk te blijven maken is uw ondersteuning nodig.

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank
De afgelopen weken is er volop ondergoed, sokken en kousen ingezameld voor de kledingbank, u kunt nog tot het eind van deze maand doneren. Ook heb ik deze week 100 euro overgemaakt naar de voedselbank. Houdbare levensmiddelen blijven echter meer dan welkom voor de voedselbank want deze kan alle hulp (voedsel) gebruiken. U kunt deze houdbare producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 u. en op zondag van 11:00 tot 12:00 u. afgeven in de kerk. U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u!

Alvast hartelijk dank, Diaconie Sterrenburg

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk
periode 13: 13-19 juni 2020     Totaal ontvangen: € 1.076,50
collecte 1: Diaconie: €    509,50  als volgt verdeeld:     
                                               € 100,--               KIA, jonge kerk in Marokko
                                               €   50,--               Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
                                               € 359,50              Stichting De Vrolijkheid
collecte 2: Wijkkas:   €    419,--           
waarbij de volgende doelen zijn benoemd
                                                €   50,--   gift voor de live uitzending.
collecte 3: Toekomst van de Kerk:    € 148,--
     
T/m 19 juni is de stand voor aanschaf beeldapparatuur live uitzending: € 3.625,--
Ook deze periode is het weer een indrukwekkend bedrag, hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.


Zomeractie Diaconie
De diaconie vraagt u aandacht voor onze zomeractie. Het is voor de kinderen die bekend zijn van onze jaarlijkse kerstpakkettenactie. Er zijn nu 19 kinderen tot 12 jaar bij de diaconie bekend. Wij willen deze kinderen een Present rugzak geven aan het begin van de zomervakantie gevuld met een bidon en diverse artikelen.

Wil u meedoen en wat geven? We denken aan buitenspeelgoed, kleurpotloden, (kleur)boek, stoepkrijt of stiften. U kunt het iedere ochtend afgeven in de Ontmoetingskerk van 10 tot 12 uur, op zondag van 11 tot 12 uur.
Weet u nog een naam, namen van kind(eren) in een moeilijke financiële situatie in Sterrenburg? U kunt het doorgeven aan Ali Mensen, alimensen@gmail.com of 078 617 25 63.
Wij hopen op u medewerking

Kinderzondagsbrief
Nummer 9 van de kinderzondagsbrief staat weer gereed voor jullie.
Deze week staan 'talenten' centraal. Waar ben jij goed in, wat is jouw talent en doe je daar ook iets mee? Jij/u kunt de kinderzondagsbrief hier lezen.

We wensen jou, je vader en moeder, opa’s en oma’s en anderen veel plezier met het lezen van de kindereditie van de zondagsbrief.
Hartelijke groeten, het Jeugdteam                  

Tieners
Komende zondag is er weer een online moment met de tieners. Dit gaat via een online videoverbinding en is bedoeld voor de tieners die normaal naar de tienerdienst zouden gaan. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je er wel graag bij zijn, stuur dan even een mailtje naar jenneke518@gmail.com en dan krijg je een uitnodiging!

Jenneke vander Velden
 

Bericht van de kerkenraad,
Naar het zich thans laat aanzien, kunnen er vanaf zondag 5 juli weer kerkdiensten met 75 kerkgangers gehouden worden in de Ontmoetingskerk. Conform de richtlijnen van het RIVM en de landelijke kerk zullen wij gaan werken met een aanmeldsysteem en zullen er voor het kerkbezoek regels gelden om de anderhalve meter onderlinge afstand te bewaren en om de hygiëne te optimaliseren.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik naar de wijkbrief, die ik u adviseer te bewaren zodat u de informatie altijd bij de hand heeft.
Het zal tot nadere berichtgeving niet mogelijk zijn de autorijdienst op te starten, aangezien het houden van anderhalve meter afstand in een auto onmogelijk is.
De kerkenraad is dankbaar dat het weer mogelijk is om met een weliswaar kleinere groep dan wij gewend zijn bijeen te komen in Erediensten om God en elkaar (met inachtneming van de regels) te ontmoeten. Uiteraard blijven wij ook de diensten vanaf 5 juli online uitzenden via You-tube en www.kerkomroep.nl
Marco Molendijk
Scriba.