Zondagsbrief 14 juni 2020

Zondag 14 juni 2020

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
Het kaartje bij onze bloemengroet ligt op de tafel bij de uitgang.
Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
Voorganger mw. Arianne Lodder
Organist Marcus van Driel
Lector Kees Abrahamse
Koster Cor den Dopper
Ouderling Idelette Reehorst
Diaken Aad Smit
Inzameling 1. Stichting de Vrolijkheid
2. Wijkkerk
3.Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

Collectebestemming: - 1e collecte: Avondmaalscollecte, St. de Vrolijkheid
Met Pinksteren zou eigenlijk de maaltijd van de Heer gevierd worden. Door de corona is dat niet doorgegaan. Er is toen ook geen avondmaalscollecte geweest, maar een Kerk in Actie collecte. Daarom wordt deze week de avondmaalscollecte gehouden. Dat is nu voor Stichting de Vrolijkheid.
Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in meer dan 25 asielzoekerscentra door heel Nederland.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Leven en opgroeien in het niemandsland van asielzoekerscentra is een serieuze bedreiging voor de psychosociale gezondheid. Daarom zet de Vrolijkheid zich primair in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland.
De onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten deze kinderen en jongeren vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden. Het werk van de Vrolijkheid is diaconaal werk voor ‘Kinderen in de knel’. Kinderen van
asielzoekers hebben nog een leven voor zich en hebben tegelijkertijd al veel meegemaakt.

Kinderzondagsbrief
Nummer 7 van de Kinderzondagsbrief gaat over verhalen over Gods nieuwe wereld.
Je kunt het
hier lezen. Iedereen veel plezier met lezen.
Hartelijke groeten, het Jeugdteam.

Opening kerk
De kerk is geopend van 10-12 uur. Voor een pastoraal gesprek is één van onze pastorale werkers of ouderlingen aanwezig in zaal D.
Zondag 14 juni; Idelette Reehorst
Maandag 15 juni;  Ron den Boer          
Dinsdag 16 juni ; Herman Riet
Woensdag 17 juni ; Corien Simpelaar
Donderdag 18 juni; Hans van Dijke
Vrijdag  19 juni; Idelette Reehorst
Zaterdag 20 juni; Corien Simpelaar


Tieners
Komende zondag is er weer een online moment met de tieners. Dit gaat via een online videoverbinding en is bedoeld voor de tieners die normaal naar de tienerdienst zouden gaan. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je er wel graag bij zijn, stuur dan even een mailtje naar jenneke518@gmail.com en dan krijg je een uitnodiging!

Voedselbank Dordrecht
Er staan alweer kratten met levensmiddelen om naar de voedselbank gebracht te worden. Bij het krat, in de hal van de kerk, ligt een bedankkaartje van de voedselbank. We gaan door, want deze maand zamelen we ook nieuw ondergoed, sokken en kousen in (voor de kledingbank), er zijn al tassen vol binnen gekomen. Houdbare levensmiddelen blijven meer dan welkom voor de voedselbank want deze kan alle hulp (voedsel) gebruiken. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u!
Diaconie Sterrenburg

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk
periode 11: 30 mei - 5 juni 2020            Totaal ontvangen: € 1.000
collecte 1: diaconie:    €    368,50      diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                       €   15,--    Stichting De Hoop
                                                       € 293,50   KIA, jonge kerk in Marokko
                                                       €   20,--    Aandachtscentrum
                                                       €   20,--    Voedselbank Dordrecht
                                                       €   20,--    Vluchtelingen Lesbos
collecte 2: wijkkas:      €    472,--        wijkkas, waarbij de volgende doelen zijn  
                                                           benoemd:

                                                       €  130,--     giften voor de live uitzending.
                                                       €  100,--     giften wijkkas            
collecte 3: toekomst van de kerk    €  169,50

Tot en met 5 juni is de stand voor aanschaf beeldapparatuur live uitzending:
€ 3.310,--. U hebt ons weer blij gemaakt, alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.