Zondagsbrief 7 juni 2020

Zondag 7 juni 2020

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
 
Voorganger ds. Kees Streefkerk
Organist Myong-hee Chon
Koster Leo Simpelaar
Ouderling Jeanette Warmels
Diaken Wilma Lodewijk
Inzameling 1. St. Diaconaal Aandachtscentrum
2. Wijkkerk
3.Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – St. Diaconaal Aandachtscentrum
Het Diaconaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is. Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open.
Dit is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. De bezoekers zijn mensen die behoefte hebben aan een moment van aandacht. Dat kunnen mensen zijn die eenzaam zijn, dak- en thuislozen of (ex-)psychiatrische patiënten. Ze zijn welkom in de ontmoetingsruimte en de stilteruimte. Anoniem, want bij het Aandachtscentrum vragen ze niet naar achternamen, adressen of telefoonnummers. Sommige bezoekers komen één keer, anderen komen nog eens terug. Ook zijn er vaste bezoekers, die vrijwel elke dag even binnenlopen.
Bij dit mooie werk heeft het Aandachtscentrum uw steun nodig.

2e collecte – Wijkkas
De erediensten vormen het hart van ons gemeente zijn hier in Sterrenburg. Om onze diensten luister bij te zetten wordt er regelmatig door koren en/of musici medewerking verleend. De kosten voor deze muzikale medewerking worden gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.

3e collecte – Toekomst van de kerk

Kinderzondagsbrief
Nummer 6 van de kinderzondagsbrief is het 4e en laatste deel van de verhalen over David. Ken jij het verhaal over David en Abigaïl? Nee?
Jij/u kunt het hier lezen in de kinderzondagsbrief. Iedereen veel plezier met het lezen!
Hartelijke groeten, het Jeugdteam.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk
periode 10:           23-29 mei 2020          Totaal ontvangen: € 2.008
collecte 1: diaconie:   €    453,50          diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                                    € 353,50,--   Stichting De Hoop
                                                                    € 100,--         KIA, jonge kerk in Marokko
collecte 2: wijkkas:     € 1.312,--            wijkkas, waarbij de volgende doelen zijn benoemd
                                                                    €  405,--        giften voor de live uitzending.
                                                                    €  535,--        giften wijkkas
                                                                    €      7,--        bloemenpot            
collecte 3: toekomst van de kerk          €   242,50

Tot en met 29 mei is de stand voor aanschaf beeldapparatuur live uitzending: € 3.180,--. Wat een indrukwekkende bedragen wederom, alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage. Leonard van Geldorp, penningmeester, Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Voedselbank Dordrecht
Afgelopen dinsdag hebben we weer volle kratten voedsel naar de voedselbank gebracht, ook namens de voedselbank hartelijk dank daarvoor. De komende maand, juni, zamelen we nieuw ondergoed, sokken en kousen in (voor de kledingbank). Ook houdbare levensmiddelen blijven meer dan welkom voor de voedselbank, want deze kan alle hulp (voedsel) gebruiken. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 uur en op zondag van 11:00 tot 12:00 uur afgeven in de kerk. U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u! Diaconie Sterrenburg

Kassabonnen van Jumbo
Ook Kameroen is getroffen door het corona-virus en de lockdown. Voor de mensen daar is dit een heftige tijd. Nog steeds zijn er veel soldaten op de been, die bij honger of dorst het niet zo nauw nemen. Sommige moeders durven en kunnen daardoor niet naar hun landje om groenten te planten en te oogsten en deels te verkopen op de groenten- en fruitmarkt. De markten zijn regelmatig gesloten en afstand houden is erg moeilijk. Tussen de kramen en andere waren, die op de grond of op zakken liggen, is weinig plaats. Mondkapjes worden wel gebruikt. Tot op heden zijn er nog geen sterfgevallen gemeld van mensen die bij Wakka Foundation in en rondom Bamenda bekend zijn. Voordat het corona-virus toesloeg zijn gelukkig alle spullen uit de container waarvoor we gespaard hebben op de goede plaats terecht gekomen. Het ging daarbij om rolstoelen, rollators, stokken e.d., solarlights en solarcookers en verband, zwachtels en medicijnen. Het is fijn dat we de opbrengst van donaties en de kassabonnen van Jumbo kunnen overmaken naar de bank van de Mogga vrouwen. Het bestuur kent de vrouwen die het nodig hebben. Zij zijn u erg dankbaar voor deze steun. Kassabonnen van mei kunt u inleveren vóór 15 juni in de kerk of op Lyra 63 bij Gonnie Walrecht.

Opening kerk
De kerk is geopend van 10-12 uur. Voor een pastoraal gesprek is één van onze pastorale werkers of ouderlingen aanwezig in zaal D.

Maandag 8 juni;  Ron den Boer           
Dinsdag 9 juni; Joke Oosterwijk
Woensdag 10 juni; Idelette Reehorst
Donderdag 11 juni; Hans van Dijke
Vrijdag  12 juni; Cor den Dopper     
Zaterdag 13 juni; Joke Oosterwijk