Zondagsbrief 31 mei 2020

Zondag 31 mei 2020

Pinksteren

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier. 
Inzameling: 1. KIA zendingscollecte, Jonge open kerk in Marokko
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
 

Collectebestemmingen:

1e collecte – KIA zendingscollecte, Jonge open kerk in Marokko 
De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.” De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie.

2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk

 

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk 

periode 9: 16-22 mei 2020             Totaal ontvangen: € 1.601,50
1ste collecte                Diaconie:   € 521,00 Diaconie collecte, als volgt verdeeld:
2de collecte: Wijkkas:   € 910,75    € 471,--  Voor de vluchtelingen op Lesbos
3de collecte: Toekomst: € 169,75    €   10,-- Wijkdoeleinden
                   van de kerk               €   10,-- Schuldhulpmaatjes
                                                    €   10,-- De Hoop
                                                    €   20,-- Voedselbank
                    Wijkkas, waarbij de volgende doelen zijn benoemd
                                                    € 420,-- Giften voor de live uitzending.
                                                    € 250,-- Giften wijkkas
                                                    € 240,75 IKOS

T/m 22 mei is de stand voor aanschaf beeldapparatuur live uitzending: € 2.775,--
Totaal ontvangen in de periode 8 en 9 voor IKOS: € 245,75
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com

Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Bloemschikking 

Rood is de kleur van Pinksteren

Het boeket bestaat uit felrode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest die in vurige tongen op de discipelen neerdaalde.
De zwierige tak Delphinium (Ridderspoor) verbeeldt de Geest die over de hele aarde is uitgewaaid en de verscheidenheid in soorten en kleuren van de andere bloemen staat symbool voor alle mensen op aarde waarop Gods Geest is neergedaald.

Voedselbank Dordrecht 

Afgelopen maandag hebben we vier volle kratten voedsel naar de voedselbank gebracht, één met koffie, één met thee, één met suiker en één met diverse andere levensmiddelen, ook namens de voedselbank hartelijk dank daarvoor.
De komende maand, juni, zamelen we nieuw ondergoed, sokken en kousen in voor de kledingbank, dit doen we 1x per jaar. Houdbare levensmiddelen blijven meer dan welkom voor de voedselbank want deze kan alle hulp gebruiken.
U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u!
Diaconie Sterrenburg

Kinderzondagsbrief 5 

Deze zondag vieren we Pinksteren. Lees in deze kinderzondagsbrief alles over dit feest, luister het liedje, bekijk het filmpje en knutsel gezellig mee.
De kinderzondagsbrief staat hier.
Veel plezier!
Hartelijke groeten, het Jeugdteam

Afsluitdag Church Chill Club 

We hebben eerder gezegd dat we 6 juni de afsluitdag zouden doen van dit Church Chill Club-seizoen. We hebben besloten om deze tot nadere orde uit te stellen, omdat we vinden dat we met de geldende maatregelen geen waardige invulling aan de afsluitdag te kunnen geven én omdat we denken dat het in de praktijk onmogelijk zal zijn de anderhalve meter te handhaven.
We willen wel proberen om op een later moment nog een leuke dag met jullie te hebben! De inhaal-afsluitdag zullen wij nog doen, want we vinden het ook leuk om nog één keer een hele leuke dag met zijn allen te hebben!
Groetjes, Simone, Bram & Jenneke

Theegroet 

Afgelopen week zijn vrijwilligers op pad geweest om bij de oudere gemeenteleden (>76 jaar) een theegroet te bezorgen. De tekst op de theepot luidde: “De diaconie weet dat u meeleeft met veel van onze acties. Wij leven met u mee en missen u bij de koffie of thee.” Hierbij was ook een theezakje uit de Wereldwinkel geplakt. Met deze actie willen we hen een hart onder de riem steken. Maar we missen niet alleen de 75 plussers. Wij leven ook mee met hen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt. Het zijn met name de ouderen die thuis blijven terwijl de jongeren nog wel de straat opgaan.
De Diaconie