Zondagsbrief 24 mei 2020

Zondag 24 mei 2020

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier. 
Inzameling: 1. Stichting Vrienden van de Hoop
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
 

Collectebestemmingen:

1e collecte – Stichting vrienden van de Hoop
Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. Mensen die zijn vastgelopen in het leven, kunnen terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht. Zowel mensen met een verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden.
Al sinds 1975 houdt De Hoop zich bezig met hulpverlening aan verslaafden. Het begon met een aantal mensen in Dordrecht dat erg betrokken was bij het lot van verslaafden. Zij sloegen de handen ineen voor de opvang van verslaafden en werden daarin gesteund door de plaatselijke kerken. In 1996 werd begonnen met de bouw van Dorp De Hoop. Met de bouw van Het Dorp ging een lang gekoesterde wens van De Hoop in vervulling: het samenvoegen van de diverse therapeutische centra en werkprojecten op één locatie. Een voordeel hiervan is dat cliënten die al langer in Het Dorp wonen, de nieuwe cliënten kunnen steunen.

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen maandag hebben we 4 volle kratten voedsel naar de voedselbank gebracht, ook namens de voedselbank hartelijk dank daarvoor. Deze maand zamelen we koffie, thee en suiker in, maar andere houdbare producten zijn ook meer dan welkom want de voedselbank kan alle hulp (voedsel) gebruiken. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. U doet toch ook weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u!  Diaconie Sterrenburg

Bericht van de kerkenraad

Kerkdiensten
Op donderdag 14 mei is het moderamen van de kerkenraad in vergadering bijeen geweest. Op deze vergadering  is het besluit genomen om tot en met zondag 28 juni uitsluitend online kerkdiensten te houden. Bij deze onlinediensten kunnen alleen degenen die een taak hebben aanwezig zijn. Met ingang van zondag 5 juli zullen er weer (openbare) publieke diensten gehouden worden als de maatregelen vanuit de overheid dit toelaten. Bij de diensten mogen dan maximaal 100 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief degenen die een taak hebben. Naar verwachting zullen dan 70 tot 80 kerkgangers de dienst kunnen bijwonen. We  gaan werken met een aanmeld-/inschrijfsysteem. Hierover wordt u op een later tijdstip verder geïnformeerd. De inrichting van de kerkzaal zal aangepast worden aan de “anderhalve meter” regels en er zal een hygiëne protocol gelden, dit alles conform de richtlijnen van het RIVM en onze landelijke kerk. Ook hierover zal later meer  informatie gegeven worden. Uiteraard gaan wij ook dan door met het online uitzenden van de diensten. Wij hopen en bidden dat de daling van het aantal Coronabesmettingen blijft doorzetten en dat wij God en elkaar weer in Zijn huis kunnen ontmoeten vanaf zondag 5 juli.

Dagelijkse openstelling van het kerkgebouw
De Ontmoetingskerk blijft tot nadere berichtgeving dagelijks geopend. Maandag tot en met zaterdag van 10.00-12.00u en op zondag van 11.00-12.00u. U kunt uw producten voor de voedselbank afgeven, een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het gebedenboek schrijven.
Marco Molendijk
Scriba

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 8:           9 - 15 mei 2020       Totaal ontvangen: € 2.568,50
collecte 1: diaconie:   €    249,50       diaconie collecte, verdeeld als volgt:
                                                                €    149,50 diaconale wijkdoeleinden
                                                                €      15,-- schuldhulpmaatjes
                                                                €      15,-- voedselbank
                                                                €      15,-- de Kledingbank
                                                                €      55,-- vluchtelingen Lesbos
collecte 2: wijkkas:      € 2.215,--         wijkkas, waarbij de volgende doelen zijn benoemd
                                                                € 2.060,-- giften voor de live uitzending.
                                                                €         5,-- IKOS
                                                                €         5,-- jeugdwerk
Collecte 3: toekomst van de kerk 
                                       € 104,--

Tot en met 15 mei is er al een totaalbedrag van € 2.355,-- gestort voor aanschaf apparatuur Live-uitzending.

Het is weer geweldig en alle gevers wederom hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester, Hans van Rossum, kerkrentmeester

Symbolische schikking op zondag Exaudi

Op de 7e zondag van Pasen Exaudi (“hoor”) klinkt de tekst uit Psalm 27: 7 “Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij”. De verschillende klokjesbloemen verbeelden het “roepen en geroepen worden”. Ook zien we groen blad als “oren”. Ook het beeldje getuigt van “horen”.

Kinderzondagsbrief 4

Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag, daarom gaat nummer 4 van de kinderzondagsbrief over Hemelvaart.
De  kinderzondagsbrief 4 staat hier.
We wensen jou, je vader en moeder, opa's en oma's en anderen veel plezier met het lezen van de kindereditie van de zondagsbrief.
Hartelijke groeten, het Jeugdteam

Tieners

Komende zondag is er weer een online moment met de tieners. Dit gaat via een online videoverbinding en is bedoeld voor de tieners die normaal naar de tienerdienst zouden gaan. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je er wel graag bij zijn, stuur dan even een mailtje naar jenneke518@gmail.com en dan krijg je een uitnodiging!
En nog een tip voor de jongeren: Om 11 uur is via NPO2 (en via YouTube) een online jongerendienst van BEAM (de jongerenorganisatie van de EO) te volgen – het duurt ongeveer 35 minuten. Later terugkijken via YouTube of uitzendinggemist kan natuurlijk ook!