Zondagsbrief 26 april 2020

Zondags 26 april 2020

Voorganger: ds. N.A. van der Leer

De dienst is vandaag alleen te volgen van Kerkoproep.nl en YouTube (zoek op "YouTube Ontmoetingskerk Dordrecht")
 
Inzameling: 1. Stichting Kledingbank Dordrecht
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

Omdat het de komende zondagen niet mogelijk is daadwerkelijk deel te nemen aan de collecten vragen wij u om het collectegeld over te maken op bankrekening NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg. Wilt u dan vermelden voor welke collecte(n) uw bijdrage bedoeld is.

Toelichting collecten
1e collecte – Stichting Kledingbank Dordrecht
De kledingbank is een stichting met als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben. De kledingbank is bestemd voor mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf kleding en schoenen te kopen. Ook in Dordrecht verkeren mensen in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij geen of niet genoeg geld hebben om kleding en schoenen aan te schaffen. Zij moeten wel doorverwezen zijn door officiële instanties, zoals de diaconie, het maatschappelijk werk of thuiszorgorganisaties. De kledingbank wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Het bestuur wordt gevormd door enthousiaste mensen uit enkele Dordtse kerken. Naast kleding en schoenen, is financiële steun ook nodig. De kledingbank draait volledig op vrijwilligers, maar er worden ook kosten gemaakt. Denk hierbij aan het pand, verwarming, elektriciteit en onderhoud. Elke financiële steun is daarom van harte welkom.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Symbolische schikking zondag 26 april

Vandaag is het de tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid. In de schikking zien we ook nu weer de stronk als symbool van de kracht van Gods liefde. De kleur van deze periode is wit. De gebundelde overhangende takken symboliseren Gods barmhartigheid over Zijn schepping.
Symbolische schikking
Gebruikelijk wordt alleen op hoogtijdagen door een groepje gemeenteleden een symbolische schikking verzorgd. In deze bijzondere tijd, waarin het kerkgebouw gedurende de hele week dagelijks een aantal uren open is, gaan ze hier voorlopig mee door, zodat u bij uw bezoek aan de kerk de schikking kunt bekijken.
Voor wie de schikkingen van de veertigdagentijd en Pasen nog eens wil bekijken, is hier de link: ontmoetingskerk-dordrecht.nl/paasschikkingen 2020

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

In periode 4: 11 – 17 april 2020 is er in totaal ontvangen: € 1.220,--

Collecte 1: Diaconie: € 552,50
Deze collecte is als volgt verdeeld:
€ 312,50 kinderen in India (KIA Pasen)
€ 50,00 St. De vrolijkheid (HA)
€ 25,00 Straatmeisjes Ghana (spaardoosjes)
€ 25,00 Mercy-ships
€ 75,00 Oorlog in Soedan (spaardoosjes)
€ 25,00 Gevangenenzorg
€ 40,00 Voedselbank Dordrecht

Collecte 2: Wijkkas: € 441,25
Collecte 3: Toekomst v.d. kerk € 226,25

Alle gevers hartelijk dank,
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen weken heeft u massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Voedselbank om voedsel te doneren. Acht volle kratten in een week tijd is geweldig. We hopen dat u daarmee doorgaat! We rijden graag een keertje extra naar de voedselbank. Deze maand zamelen we ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek in. Andere houdbare producten zijn ook meer dan welkom. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 uur afgeven in de kerk. U doet toch ook weer mee!!
Diaconie Sterrenburg

Tenslotte

Indien deze zondagbrief in uw mailprogramma niet goed leesbaar is, kunt u deze ook vinden op de website: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief