Zondagsbrief 19 april 2020

Zondags 19 april 2020

Voorganger: ds. Kees Streefkerk
De dienst is vandaag alleen te volgen van Kerkoproep.nl en YouTube (zoek op "YouTube Ontmoetingskerk Dordrecht")
 
Inzameling: 1. Diaconie Wijkdoeleinden
2. Jeugdwerk wijk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen
Omdat het de komende zondagen niet mogelijk is daadwerkelijk deel te nemen aan de collecten vragen wij u om het collectegeld over te maken op bankrekening NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg. Wilt u dan vermelden voor welke collecte(n) uw bijdrage bedoeld is.

Toelichting collecten
1e collecte – Diaconie algemene wijk doeleinden

Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra.  Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.

2e collecte – Jeugdwerk wijk
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Symbolische schikking zondag 19 april
Vandaag is het de eerste zondag na Pasen, zondag Quasi modo geniti. Deze zondag wordt zo genoemd omdat de apostel Petrus de gemeente des Heren vergelijkt met pasgeboren kinderen ( in het Latijn: quasi mode geniti) Met Pasen is het nieuwe leven begonnen; we beginnen als het ware van voren af aan, als pasgeborenen.
In de schikking zien we ook nu de stronk als symbool van de kracht van Gods liefde. De kleur van deze periode is wit. De zachte kleuren van de bloemen die we zien verwijzen naar de onschuld van pasgeborenen kinderen

Symbolische schikkingen Pasen
De foto's van de symbolische schikkingen voor en met Pasen zijn hier te zien.

Verantwoording ontvangen collectegeld
op de rekening van de wijkkas Ontmoetingskerk, Sterrenburg
Periode 18-26 maart 2020
collecte 1 diaconie: € 500,--
collecte 2 wijkkas: € 302,--
collecte 3 toekomst van de kerk:  € 126,50
Totaal ontvangen € 928,50

Diaconie collecte verdeeld als volgt:
€ 100,-- Wijkdoel Stichting dAk, Albanië
€ 100,-- KIA collecte het vakantiebureau
€ 100,-- Gevangenenzorg Nederland
€ 200,-- Straatmeisjes Ghana

Periode 27 maart-2 april 2020
collecte 1 diaconie: € 507,--
collecte 2 wijkkas: € 797,--
collecte 3 toekomst van de kerk:  € 157,--
Totaal ontvangen € 1.461,--

Diaconie collecte verdeeld als volgt:
€ 100,-- Merci Ships Holland
€ 100,-- St. de Vrolijkheid (HA doel)
€ 60,-- Gevangenenzorg Nederland
€ 125,-- Straatmeisjes Ghana
€ 65,-- Voedselbank
€ 57,-- KIA: Kansarme kinderen in India

Periode 3-10 april 2020
collecte 1 diaconie: € 625,--
collecte 2 wijkkas: € 416,--
collecte 3 toekomst van de kerk:  € 139,50
Totaal ontvangen € 1.180,50

Diaconie collecte verdeeld als volgt:
€ 135,-- Merci Ships
€ 120,-- Voedselbank Dordrecht
€ 100,-- St. de Vrolijkheid (HA doel)
€ 50,-- Wijkdoel, st. dAk, Albanie
€ 50,-- KIA het vakantiebureau
€ 100,-- KKIA, Zuid-Soedan, Overleven in een burgeroorlog 40dagenproject
€ 70,-- KIA: Kansarme kinderen in India

Alle gevers hartelijk dank,
Leonard van Geldorp-penningmeester wijkkas
Hans van Rossum, kerkrentmeester
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht.
Gelieve de bestemming van uw bijdrage (diaconie of wijkkas) vermelden bij uw overboeking

Voedselbank Dordrecht
Afgelopen weken heeft u massaal gehoor gegeven aan de oproep van de voedselbank om voedsel te doneren, we hopen dat u daarmee doorgaat! We rijden graag een keertje extra naar de voedselbank. In de maand april zamelen we ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek in maar andere houdbare producten zijn ook meer dan welkom. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 afgeven in de kerk. U help toch ook weer mee!!
Diaconie Sterrenburg

Tenslotte
Indien deze zondagbrief in uw mailprogramma niet goed leesbaar is, kunt u deze ook vinden op de website: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief