Zondagsbrief 29 maart 2020

Ochtenddienst 29 maart 2020

Voorganger: ds. Kees Streefkerk
De dienst is vandaag alleen te volgen van Kerkoproep.nl en YouTube (zoek op "YouTube Ontmoetingskerk Dordrecht")
 
Inzameling: 1. Gevangenenzorg
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen
Omdat het de komende zondagen niet mogelijk is daadwerkelijk deel te nemen aan de collecten vragen wij u om het collectegeld over te maken op bankrekening NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg. Wilt u dan vermelden voor welke collecte(n) uw bijdrage bedoeld is.

Toelichting collecten
1e collecte: Gevangenenzorg Nederland

Detentie maakt mensen vleugellam. Dat geldt zowel gevangenen als hun familie. Gevangenenzorg Nederland zet zich in om vanuit een Bijbelse roeping hulp te bieden aan gevangenen en hun familie. Dit kunnen zij doen dankzij de inzet van vrijwilligers in heel Nederland die bij hen op bezoek gaan. In de traditie van het christelijk geloof vindt gevangenenzorg Nederland dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen door een misdaad. Zij bezoeken de gevangenen in navolging van de oproep van Jezus Christus; allen de rechter oordeelt. Gevangenenzorg Nederland wilt gevangenen en hun familie perspectief geven voor een toekomst waarbij zij tot hun bestemming komen.(persoonlijk en sociaal maatschappelijk) En dat ligt vooral in dat ene moment of die ene fase waarin iemand in zijn hart besluit de verantwoordelijkheid over zijn leven te nemen en zich om te keren en schoon schip te maken.
2e collecte: Wijkkerk
3e collecte: Toekomst van de kerk


Liturgische schikking zondag 29 maart
Paars is de kleur van de veertigdagentijd en van bezinning. Daarom is het kleed als basis van de schikking paars. De stronk staat voor de kracht van de liefde van God. In de lezing uit Johannes horen we dat door het vertrouwen dat Jezus heeft het mogelijk is een doorgang te vinden naar betere tijden dwars door alles wat zich als dodelijk aandient.
De witte bloemen die voorzichtig naar boven komen getuigen van het wonder dat Jezus de Messias is en dat er met Hem een toekomst is.

40-dagentijd. Sta op!
Zondag 29 maart is de 5e zondag van de 40-dagentijd. Het tweede spaardoel van de spaardoosjes is: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. De bevolking in het droge noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Salamaty werd als 10-jarig meisje naar de grote stad gestuurd, omdat het leven daar beter zou zijn. “Ik belandde in een wereld van geweld, criminaliteit en armoede” , zegt Salamaty daarover. Jonge meisjes werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten stenen hakken.
De Diaconie

Nieuwsbrief 2 i.v.m. maatregelen Coronavirus
Komende week zal samen met de wijkbrief een tweede nieuwsbrief rondom de Coronamaatregelen worden bezorgd. Tevens zal op 31 maart deze nieuwsbrief via de mail worden verzonden.

Online Paasspel op Stille Zaterdag
Op 11 april, om 19:30 uur, gaan we met een groep jongeren meedoen aan een online paasspel (van Jong Protestant – voorheen JOP) waarmee jongeren (10-17 jaar) het verhaal van Pasen kunt beleven vanuit huis. Dit spel wordt vanuit huis gespeeld, alleen of als gezin (of teams binnen een gezin). Je krijgt van ons (als leiding) verschillende challenges toegestuurd via WhatsApp: puzzels, creatieve en doe-opdrachten. Met deze challenges kun je punten verdienen wanneer je ze op tijd uitvoert.
Wil jij (of je gezin) ook meedoen? Stuur je naam en mobiele nummer (met WhatsApp) naar churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.

Paasontbijt
Vanwege het Coronavirus (COVID-19) kunnen we helaas dit jaar geen Paasontbijt organiseren. Wij wensen u wel goede en vooral gezonde Paasdagen.
Namens de Paasontbijtcommissie, Bert Geurtsen

Bereikbaarheid van onze website
Door een grote hoeveelheid bezoekers aan onze website en aan andere door dezelfde organisatie geleverde websites was op zondag 22 maart onze website slecht bereikbaar. De verwachting is dat dit komende zondag 29 maart is opgelost.
Om er zeker van te zijn dat u de liturgie voor de dienst beschikbaarheeft, raden we u aan om deze alvast te downloaden op uw computer. De liturgie vind u hier.

Tenslotte
Indien deze zondagbrief in uw mailprogramma niet goed leesbaar is, kunt u deze ook vinden op de website: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief