Bericht van de kerkenraad
Goede gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,

Op donderdagavond 12 maart heeft  de kerkenraad het besluit genomen om de ochtenddiensten en de vespers op de zondagen 15, 22 en 29 maart niet door te laten gaan.

Dit is een moeilijke beslissing geweest, een kerkdienst schrap je niet zomaar. De kerkdiensten vormen immers het hart van ons gemeentezijn. In onze kerkdiensten houden wij de lofzang gaande en ontmoeten we God in Woord en Sacrament. Gezien de aangescherpte richtlijnen vanuit het RIVM en de daarmee samenhangende adviezen vanuit onze landelijke kerk hebben wij dit besluit genomen.

Voor de  berichtgeving maakt de kerkenraad gebruik van verschillende kanalen (het kerkelijke netwerk, de website, facebook, bekende e-mailadressen). Met het oog op gemeenteleden die wij niet kunnen bereiken via deze kanalen vragen wij aan onze gemeenteleden dit bericht ook mondeling te verspreiden. Via deze wegen zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Ook een aantal kerkelijke activiteiten zoals het Kookhuis en het Open Huis  zullen in de maand maart  niet doorgaan. Betrokkenen worden op de hoogte gebracht. De gemeenteavond van 1 april blijft vooralsnog op de agenda staan, maar daarover volgt nog nader bericht.

Graag wijzen wij u ook op de viering die aanstaande zondag  om 9.20 uur via NPO 2 zal  worden uitgezonden waarin ds. R.de Reuver (scriba, PKN) zal voorgaan.

De kerkenraad heeft de vurige hoop dat wij elkaar vanaf zondag 5 april weer in de kerkdiensten kunnen ontmoeten.

Een ieder die getroffen is door het Coronavirus bidden wij de troostvolle nabijheid van God en goede mensen toe.

Namens de kerkenraad,
Jeanette Warmels, voorzitter
Marco Molendijk, scriba

Actuele informatie hierover wordt ook gepubliceerd op onze website: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/