Zondagsbrief 1 maart 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Voorjaarszendingscollecte KIA, de kracht van bijbelverhalen
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte: Voorjaarszendingscollecte KIA, de kracht van bijbelverhalen
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in Actie heeft de Bijbelvertelmethode ‘Simply the Story’ ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld Bijbelverhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze methode. Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat de voorgangers Gods woord door kunnen geven aan de gastarbeiders en hen bemoedigen. Bedankt!
2e collecte: Wijkkerk
3e collecte: Toekomst van de Kerk

Symbolische schikking 1e zondag veertigdagentijd

Omdat paars de kleur is van bezinning en voorbereiding, is de basis van de schikkingen tijdens de veertigdagentijd een paars kleed. Een ander vast onderdeel van de schikking is dit jaar de stronk, symbool van kracht. Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde. Op deze eerste zondag lezen we over verleiding en verzoeking. Als symbool hiervan schitteren de felgekleurde bloemen boven de stenen en het zand van de woestijn.

Vespers

Vanavond 19.00 Vespers; korte viering in de 40-dagentijd, Stilte, lezingen, gebeden, zingen en muziek.

Uitnodiging

Op 15 maart willen we de kerkdienst van die ochtend met elkaar nabespreken. We willen in kleine groepjes van maximaal 6 personen met elkaar delen hoe we de viering hebben beleefd. Doet u/doe je mee? We starten na het koffiedrinken, rond 11.30 uur, in de kerkzaal.

Rectificatie: Nieuws over de gemeentegesprekken

In de zondagsbrief van 23 februari stond dat de gemeentegesprekken op woensdagmiddag 4 maart, maandagmiddag 10 maart en dinsdagavond 26 maart wegens te weinig belangstelling zijn vervallen. Echter maandag 10 maart is onjuist. Bedoeld is maandagmiddag 16 maart. Verder klopte het bericht. Iedereen die zich heeft aangemeld, is geplaatst op dag en tijd van eigen keuze. Voor wie zich had aangemeld voor een vervallen gesprek is, in telefonisch overleg, een alternatief gevonden. Let op: De avondgesprekken beginnen 19.30 uur en de middaggesprekken 14.00 uur. Hans van Dijke 06-15013610.

40-dagentijd

Vandaag is de eerste zondag van de 40-dagentijd. Afgelopen zondag zijn er spaardoosjes uitgedeeld en folders met “Heel Holland vast”. Indien u er geen een gehad heeft, er zijn er nog genoeg. Ook kunt u nog steeds een 40-dagenkalender kopen bij één van de diakenen voor € 1,50. Het thema dit jaar is: Sta op! Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. STA OP!! De collecte vandaag is ook voor een 40-dagen project. Tijdens de collecte zult u er een filmpje over zien. Ook wordt vanaf vandaag de grote spaardoos weer neer gezet. De spaardoelen zijn: Zuid-Soedan, overleven in een burgeroorlog en Ghana, nieuwe kansen voor straatmeisjes. Vorige week heeft u een filmpje gezien over Zuid-Soedan en binnenkort zult u een filmpje zien en kunnen lezen over Ghana. Namens de diaconie, Tiny Evertse

Inloophuis 7 maart

Op deze eerste zaterdagmiddag in maart worden pannenkoeken gebakken. Hans, Ali en Ina bakken samen met bezoekers pannenkoeken en wie wil mag mee-eten (tegen een kleine vergoeding).
U bent tussen 13:00 en 15:30 uur van harte welkom!

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen maand konden we weer een aantal gevulde kratten naar de Voedselbank brengen. Hartelijk dank daarvoor. In maart zamelen we pasta, rijst en saus/mix voor rijst of pasta in. We hopen dat u allemaal enthousiast mee doet, zodat we weer veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg. Niet omdat wij niet genoeg actievoeren, maar omdat er zoveel mensen een beroep op moeten doen. Laat deze mensen niet in de kou staan en geef met uw hart! De mogelijkheid om een financiële bijdrage te geven blijft van kracht, deze kunt u bij een van de diakenen afgeven. Wij rekenen op u! Diaconie Sterrenburg

Flessendopjes

Vanaf heden kunt u ook (plastic) flessendoppen sparen.
We zamelen de dopjes in voor de opleiding van geleidehonden.
Doet u ook mee?
U kunt uw doppen kwijt in de schoenendoos op de spaarlamp.

Expositie Kruisweg

De werkgroep Kerk en Hobby exposeert haar impressie van de Kruisweg weer gedurende de 40-dagentijd in de Ontmoetingskerk. Als voorbeeld diende de 14 Kruiswegstaties van de Sint Urbanuskerk te Amstelveen. Na een jarenlange restauratie van de Sint Urbanuskerk in Amstelveen brak op 15 september 2018 een desastreuse brand uit waarbij ook de staties zwaar beschadigd raakten. Graag wil de werkgroep deze expositie nogmaals in onze eigen kerk onder de aandacht brengen waarbij de nadruk wordt gelegd op het hobbyisme van de makers, elk binnen zijn of haar mogelijkheden en in zijn of haar eigen stijl weergegeven.
Lex Nagtegaal