Zondagsbrief 23 februari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: Ria Keijzer – Meeuwse.

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Dordts missionair project: Kerk voor Krispijn
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Informatie voorganger 

Ria Keijzer-Meeuwse, pastoraal medewerker en opbouwwerker, is als zodanig geen onbekende voor onze gemeente. Zij is nu als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse gemeente te Bolnes.

Collectebestemmingen

1e collecte – Dordts missionair project: Kerk voor Krispijn
Kerk voor Krispijn is een missionair project van de Hervormde wijkgemeente en de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk . De kloof tussen ‘buurt en kerk’ is groot daarom is ‘de kerk naar de buurt’ gegaan. Eén van de initiatieven van Kerk voor Krispijn is het tweewekelijks buffetlunch. Dit is een laagdrempelige bijeenkomst op zondagmiddag in buurthuis De Koloriet. Elke maaltijd wordt afgesloten met een korte overdenking en gebed, waar de bezoekers de gelegenheid hebben zelf punten voor de voorbede aan te dragen. Andere speerpunten van de Kerk voor Krispijn zijn:; niet alleen mensen uitnodigen om bij ons te komen, maar ook bij hen langs gaan; kinder- en jeugdwerk, preventieve schuldhulpverlening bij mensen aan de keukentafel. De diaconie ondersteunt de wijkgemeente Krispijn in deze missionaire en diaconale taak.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Voedselbank Dordrecht 

Deze maand, Februari, zamelen we soep in blik, zak of pak (geen varkensvlees aub), vermicelli en soepstengels in. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg en schreeuwen erom gevuld te worden. Deze vullen is niet zomaar gebeurd maar we hopen dat u allemaal enthousiast hieraan meewerkt. Wij, maar vooral de klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Toelichting Lied 826 – ‘O Christus, woord der eeuwigheid’

Dit lied was in het Liedboek voor de kerken opgenomen in de rubriek ‘Kersttijd’. Dat is niet ten onrechte, want de tekst, met als oorspronkelijke titel ‘Lied van de menswording Gods’ vindt in de proloog van het Johannesevangelie het uitgangspunt. Tegelijkertijd kan het rubriceren van liederen tot gevolg hebben dat liederen alleen in de genoemde periode of bij de genoemde gelegenheid gezongen worden. Bij Lied 826 is dat juist te beperkt, want dit lied wil benadrukken dat woord en daad één zijn. Daarom is het te allen tijde in de liturgie toe te passen, bijvoorbeeld bij wijze van credo, of waar de diaconale opdracht aan de orde is. In Christus heeft God zich als mens kenbaar gemaakt (strofe 1), treedt het woord van vlees en bloed ons leven binnen (strofe 2). In de laatste strofe verwijst de dichter naar het woord van Christus en dat wij Hem in de minsten der mensen herkennen. Het slot van deze strofe is een samenvatting van het gehele lied: ‘Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, / geef dat wij U herkennen mogen.’ In het Liedboek is het lied opgenomen in de rubriek ‘Levensreis’.
De melodie van Wim Mennes heeft een zeer natuurlijk verloop, waarbij de eerste regel identiek is aan de vierde en de derde regel aan de vijfde.

Aswoensdag 

Aanstaande woensdag begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Wie dat wil kan om 18 uur in de Ontmoetingskerk aanschuiven bij een sobere maaltijd. Om 19.30 uur zijn er vespers waarin wie dat wil een askruisje kan ontvangen.

40-dagentijd

In de 40-dagentijd kunt u meedoen aan ‘Heel Holland Vast’, een actie van Kerk in actie, die wij van harte steunen. Elke week heeft een ander thema. De eerste week: minder snoepen. U kunt een kaart meenemen! Voor de kinderen is er een speciale kaart verkrijgbaar. Een mooie actie!
De diaconie

Spaardoosjes

Vandaag worden de spaardoosjes voor de 40-dagentijd uitgedeeld. Spaart u weer mee? We sparen dit jaar voor twee KIA-doelen:
Zuid-Soedan: overleven in een burgeroorlog en
Ghana: Nieuwe kansen voor straatmeisjes.
Voor het eerste doel wordt vandaag tijdens de collecte een filmpje vertoond. U kunt uw bijdrage ook in de grote spaardoos doen.
Er wordt ook een flyer uitgedeeld voor de 40-dagencollecte van volgende week:
            Golfstaten – de kracht van bijbelverhalen.
De diaconie

40-dagenkalender

Vandaag kunt u ook een 40-dagenkalender kopen bij een van de diakenen. Deze kost €1,50. Er staan mooie gedichten en spreuken in met het thema “Sta Op!”.
De diaconie

Falklandeilanden in Open Huis Ontmoetingskerk

Woensdag 26 februari geeft voormalig boswachter van Staatsbosbeheer Jacques van der Neut een presentatie over zijn reis naar de Falklandeilanden. Met foto-en filmbeelden over onder andere albatrossen, zeeolifanten en pinguïns laat hij de gasten meegenieten van deze onvergetelijke reis.
Vanaf 9.45 uur is de kerk aan de Slangenburg 3 open en iedereen is van harte welkom om deze ochtend mee te maken. De presentatie begint om 10.15 uur en loopt door tot ongeveer 12.00 uur.
Er is koffie en thee met wat lekkers en de toegang is vrij.

Nieuws over de gemeentegesprekken 

De inschrijving is gesloten en we zijn blij met uw belangstelling. Omdat de gesprekken op woensdagmiddag 4 maart, maandagmiddag 10 maart en dinsdagavond 26 maart zijn vervallen. Met die inschrijvers is inmiddels besproken of zij willen aanschuiven bij een gesprek op een andere dag en tijd. Dit betekent ook dat iedereen die NIET door mij is gebeld, geplaatst is voor het gemeentegesprek op de dag en tijd zoals hij of zij heeft ingeschreven.
NB. De gesprekken beginnen ‘s avonds om 19.30 uur.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bellen (Hans van Dijke) 06-15013610.

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Leo Simpelaar) een huispaaskaars te bestellen. Vanaf zondag 9 februari 2020 kunt u in de ontmoetingsruimte een intekenlijst vinden met daarop de diverse kaarsen en afmetingen.

De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de verpakking en verzendkosten.

Groene Tip (vd werkgroep Groene Kerk)

Eén van de meest effectieve maatregelen om minder te stoken in huis (goed voor portemonnee én milieu) zónder in de kou te gaan zitten, is het verlagen van de ketelthermostaat. Dit vraagt wel enige kennis van de CV-ketel, maar de volgende website kan hier goed bij helpen: www.milieucentraal.nl/energie-besparen


 

VEERTIGDAGENTIJD

Aanstaande woensdag begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Wie dat wil kan om 18 uur in de Ontmoetingskerk aanschuiven bij een sobere maaltijd. Om 19.30 uur zijn er vespers waarin wie dat wil een askruisje kan ontvangen.
 
In de Veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen naar paars.
Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Daar is de Veertigdagentijd ook voor bedoeld. Het is de tijd waarin je extra aandacht kunt geven aan je leven.
Waar ben ik op mijn levensweg? Welke keuzes maak ik en wil ik maken? Wat is voor mij belangrijk en geef ik dat de aandacht die ik er aan wil geven?
Alles wat aandacht krijgt, groeit. –

In de kerk volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. We geven aandacht aan de keuzes waar hij voor heeft gestaan en wat hij koos. Zo proberen we weer opnieuw zicht te krijgen op wie hij was en wat hij ons gebracht heeft. En zo kunnen we ook meer zicht krijgen op ons eigen leven.

Op zondag lezen we teksten uit de Bijbel die bij deze tijd horen. Er is een project dat de kinderen wil helpen begrijpen waar het over gaat in deze tijd en in de teksten uit de Bijbel. Dit jaar zijn dat teksten uit Exodus, verhalen over Mozes en Israël die willen helpen meer zicht te krijgen op de weg van Jezus. Het thema van het project is: Een teken van leven. De komende Veertigdagentijd wordt een zoektocht naar wat tekens van leven zijn en hoe we elkaar tekens van leven kunnen geven. De diaconie heeft een eigen project en zal daarover elke week informatie geven. Het thema van het project van de diaconie is: Sta op!

In de Veertigdagentijd is er – zoals altijd – op zondagmorgen een kerkdienst.
En zondagavond zijn om 19 uur vespers.
LET OP: de aanvangstijd voor de vespers is verschoven van 17 naar 19 uur. De vespers zijn bezinningsmomenten van ongeveer een half uur, in een kring rond de paaskaars. Er wordt gezongen uit het Liedboek en er wordt uit de Bijbel gelezen. Er wordt muziek gemaakt door mensen die verbonden zijn met onze gemeente. Er zijn stiltemomenten. Om tot rust te komen en om aandacht geven aan wat je bezighoudt.
Van harte een zinvolle Veertigdagentijd gewenst!

 

 


VEERTIGDAGENTIJD 2020

1 maart
1e zondag van de Veertigdagen
Invocabit (= ‘Roept hij mij aan…’, naar Psalm 91 : 15)
Exodus 3 : 1-18
Matteüs 4 : 1-11

8 maart
2e zondag van de Veertigdagen
Reminiscere (= ’Gedenk…’, naar Psalm 25 : 6.22)
Exodus 4 : 18-31
Matteüs 17 : 1-9

15 maart
3e zondag van de Veertigdagen
Oculi (= ’Mijn ogen…’, naar Psalm 25 : 15.16)
Exodus 6 : 2-9.28 t/m 7 : 7
Johannes 4 : 5-26(42)

22 maart
4e zondag van de Veertigdagen
Laetare (= ‘Verheugt u…’, naar Jesaja 66 : 10a.11)
Exodus 7 : 8-25
Johannes 9 : 1-13(14-25)26-39

29 maart
5e zondag van de Veertigdagen
Judica (= ’Doe mij recht…’, naar Psalm 43 : 1-2a)
Exodus 9 : 13-35
Johannes 11 : 1-4(5-16)17-44

5 april
6e zondag van de Veertigdagen
Palmarum (= Palmzondag)
Exodus 11 : 1-10
Matteüs 21 : 1-11