Zondagsbrief 16 februari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. C.A. Streefkerk
m.m.v.         : Interkerkelijk Gemengd Koor Les Chantres uit Papendrecht
                     o.l.v. Hans van Blijderveen

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconale wijkdoeleinden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconale wijkdoeleinden
Vanuit de collecte Wijkdoeleinden, worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd.


2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen.

Amnesty International

Vandaag ligt de maandelijkse schrijfactie klaar, om mee te nemen. De brief is gericht aan de autoriteiten van Myanmar en is een poging om 6 dichters van een satirische dichtgroep vrij te krijgen.
Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster een huispaaskaars te bestellen. Vanaf zondag 9 februari 2020 kunt u in de ontmoetingsruimte een intekenlijst vinden met daarop de diverse kaarsen en afmetingen. De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de verpakking en verzendkosten. Leo Simpelaar

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we soep in blik, zak of pak (geen varkensvlees aub), vermicelli en soepstengels in. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg en schreeuwen erom gevuld te worden.
Deze vullen is niet zomaar gebeurd maar we hopen dat u allemaal enthousiast meedoet om hieraan mee te werken. Wij, maar vooral de klanten van de Voedselbank rekenen op u.

De diakonie heeft weer postzegels enz. naar een verzamelpunt gebracht.
U weet dat postzegels, telefoons en cartridges ingeleverd kunnen worden.
Op deze plank staat ook de verzameldoos van Jumbo kassabonnen voor Bamenda in Kameroen. Ook willen we beginnen met het inzamelen van flessendoppen die naar een stichting voor training van hulphonden gaan.
Diaconie Sterrenburg

Eindexamenactie 2020

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is voor scholieren van het Voortgezet Onderwijs de afsluiting van hun schooltijd. In de week voorafgaande aan de bekendmaking van de uitslag bieden wij de jongeren die staan ingeschreven bij onze wijkgemeente en eindexamen hebben gedaan een attentie aan. Een blijk van betrokkenheid vanuit de kerk naar onze jongeren. Indien u namen kent van jongeren uit onze wijkgemeente die in mei 2020 Eindexamen VMBO/MAVO/HAVO of VWO doen, geeft u dan de naam en het adres van de jongere door aan Marco Molendijk, bij voorkeur per email: eindexamenactie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

KookHuis

Vandaag kunt u zich nog aanmelden voor het KookHuis op 19 februari a.s. Vanaf 18.00 uur serveren wij een maaltijd voor de prijs van € 7,50 per persoon; dit is inclusief één drankje en een kopje koffie of thee. Vanaf 17.30 uur is de kerk open. De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. Ook kunt u zich vandaag nog telefonisch aanmelden bij Marja Kruijswijk (6170490).
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren KookHuis

Aswoensdag

Op woensdag 26 februari is er een sobere maaltijd voorafgaand aan de Vespers van Aswoensdag van 19.30 uur. U bent van harte welkom vanaf 17.45 uur. Om 18.00 uur willen we met de maaltijd beginnen. Opgave vooraf is niet nodig.