Zondagsbrief 2 februari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. C.A. Streefkerk.
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. KIA Werelddiaconaat, Ondersteuning boeren in Oeganda
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecte

1e collecte – KIA Werelddiaconaat, Ondersteuning boeren in Oeganda
Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?

Voedselbank Dordrecht 

Januari is alweer voorbij, hartelijk dank voor alle meegebrachte producten. Deze maand (februari) zamelen we soep in blik, zak of pak (geen varkensvlees aub), vermicelli en soepstengels in. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg en schreeuwen erom gevuld te worden. We hopen dat u allemaal enthousiast meedoet zodat we deze schappen weer snel gevuld krijgen. Wij, maar vooral de klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Gemeentegesprekken

- Laatste mogelijkheid om u aan te melden! –
U wilt meedoen aan een gemeentegesprek? Maar u heeft zich nog niet opgegeven??! Of u aarzelt nog, want u bent niet zo van praten? Nou, luisteren en ontmoeten hoort erbij. Maar haast u, vandaag is de LAATSTE KANS om bij het bord in de hal een reservering te bemachtigen. Vul per deelnemer een uitnodigingskaart met datum en tijd van uw keuze in en doe deze in de bus naast het bord. Aanmelden kan ook via email: gemeentegesprekken@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of telefonisch 06-15013610, mits uw voorkeur nog beschikbaar is. Zie ook de kerstwijkbrief of website.

Keukenvloer

De komende week wordt de keukenvloer voorzien van een nieuwe harde toplaag. Dat betekent dat de keuken heel de komende week niet toegankelijk is. De bewerking duurt een paar dagen en ook het uitharden van de aangebrachte laag. Met vriendelijke groeten Hans van Rossum, Kerkrentmeester

Sirkelslag YOUNG

Vrijdagavond 7 februari doen we met een groep jongeren vanaf 10 jaar mee aan Sirkelslag YOUNG. Sirkelslag YOUNG is een activiteit van JOP waarbij jeugdgroepen in heel Nederland via een live videoverbinding een spelprogramma volgen. We hebben hier al vaker aan meegedaan, en het is elk jaar weer erg leuk! Het thema van Sirkelslag YOUNG dit jaar is 'Kom in beweging' en het gaat over het verhaal van Jona. De avond is in de Ontmoetingskerk, duurt van 19:30 tot ongeveer 22.00 uur. We vragen een bijdrage van € 2,-- voor deelname. Meer informatie? Mail naar churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Verwarming Ontmoetingskerk

De werkgroep Groene Kerk onderzoekt het energieverbruik in de kerk, waaronder de verwarming. Op zondagen wordt geëxperimenteerd met de verwarming: op welke tijd moet de verwarming op welke temperatuur aan en uit om tijdens de kerkdiensten een aangename temperatuur te hebben. Soms lijdt dit tot koude “klachten”. Daarvoor vragen wij uw begrip. Vragen/opmerkingen kunt u kwijt bij Gerrit Jan van de Kollum. Vandaag staat hij na de kerkdienst in de ontmoetingsruimte (rechts van de nooddeur) om uw vragen te beantwoorden en enige technische informatie te geven aan geïnteresseerden.

Kerkbalans 2019

Afgelopen week mocht ik het uiteindelijk resultaat ontvangen van de vorig jaar gehouden actie Kerkbalans en dat is iets om extra blij van te worden.
Begroot bedrag voor 2019:          € 170.000.
Toegezegd bedrag voor 2019:     € 173.586.
Ontvangen bedrag 2019:             € 172.740 (stand 21 januari 2020).
Resteert op dit moment nog een toegezegd bedrag van € 846, maar er zijn veel redenen dat dit relatief kleine bedrag er (nog) niet is. U hebt dan ook de kerkrentmeesters blij gemaakt. Dit prachtige resultaat helpt mee om als geloofsgemeenschap rondom de Ontmoetingskerk door te gaan met het zorgen voor en het omkijken naar elkaar. U allen bedankt!
Namens de kerkrentmeesters, Hans van Rossum