Zondagsbrief 26 januari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. E. Matser.
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collectes

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
Het Diaconaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is. Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open. Dit is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. De bezoekers zijn mensen die behoefte hebben aan een moment van aandacht. Dat kunnen mensen zijn die eenzaam zijn, dak- en thuislozen of (ex-)psychiatrische patiënten. Ze zijn welkom in de ontmoetingsruimte en de stilteruimte. Anoniem, want bij het Aandachtscentrum vragen ze niet naar achternamen, adressen of telefoonnummers. Sommige bezoekers komen één keer, anderen komen nog eens terug. Ook zijn er vaste bezoekers, die vrijwel elke dag even binnenlopen. Bij dit mooie werk heeft het Aandachtscentrum uw steun nodig. Zij krijgen geen subsidie en zijn 100% afhankelijk van giften. Met uw bijdrage kan het werk blijven doorgaan.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk

Informatie over de voorganger

Dominee Matser is sinds september 2014 predikant van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht-Groote Lindt (Develhof) en woonachtig in Rotterdam. Is o.a. voorzitter van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, onderduikadres in WOII in de Rotterdamse Breepleinkerk.

Taizé viering Ontmoetingskerk zondagavond 26 januari

Vanavond zal in deze kerk een Taizé viering gehouden worden. Samen zingen, luisteren en bidden in de traditie van de vieringen zoals deze gehouden worden in de gemeenschap van Taizé in Frankrijk. Inloop/inzingen vanaf 18.40u. Aanvang viering 19.00 uur. Wees allen welkom! Marco Molendijk

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak in. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg en schreeuwen erom gevuld te worden. We hopen dat u allemaal enthousiast meedoet zodat we deze schappen weer snel gevuld krijgen. Wij, maar vooral de klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Kinderviering

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, juffen en meesters, let op! Op zondagmorgen 2 februari is er weer een kinderviering in de Ontmoetingskerk. Zorg dat je erbij bent, want het thema is ‘Je hoort er bij!’.

InloopHuis 1 februari 13.00 - 15.30 uur

A.s. zaterdag 1 februari bent u weer welkom voor een lunch in onze kerk. Met wie binnenloopt gaan we aan tafel. Vanaf 13.00 uur is de deur open en rond 13.30 uur gaan we aan tafel. Ook als u niet mee-eet, bent u welkom; koffie en thee staan klaar. Graag tot dan, Gerda v D., Marjan en Gerda P.

Sirkelslag YOUNG

Op vrijdagavond 7 februari doen we met een groep jongeren vanaf 10 jaar mee aan Sirkelslag YOUNG. Sirkelslag YOUNG is een activiteit van JOP waarbij jeugdgroepen in heel Nederland via een live videoverbinding een spelprogramma volgen. We hebben hier al vaker aan meegedaan, en het is elk jaar weer erg leuk! Het thema van Sirkelslag YOUNG dit jaar is 'Kom in beweging' en het gaat over het verhaal van Jona.
De avond is in de Ontmoetingskerk duurt van 19:30 tot ongeveer 22.00 uur. We vragen een bijdrage van € 2,- voor deelname. Meer informatie? Mail naar churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

HuiswerkHuis, een update

Misschien herinnert u zich nog de oproep voor vrijwilligers voor het HuiswerkHuis, een initiatief t.b.v. jongeren in de leeftijd van ca 8 t/m 16 jaar die om wat voor reden thuis minder gelegenheid hebben om huiswerk te maken. Inmiddels zijn we van start gegaan vanaf de herfstvakantie. Elke dinsdag en donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur ontvangen Ron en Hans leerlingen, in januari is de 8e leerling aangemeld. Bij binnenkomst wordt eerst even wat gedronken en gegeten (gulle giften van ouders) en wordt het schoolwerk aangepakt, natuurlijk is er ruimte voor plezier en gezelligheid. En dat blijkt te werken; resultaten worden verbeterd, zo blijkt, en dat vergroot het zelfvertrouwen van de leerlingen. Ook met dit initiatief geven we als Ontmoetingskerk vorm aan “kerk-zijn in de wijk”.
Ben je geïnteresseerd (als leerling, vrijwilliger of zomaar), neem gerust contact met een van ons op of HuiswerkHuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
Ter ondersteuning van de begeleiding zijn we nog op zoek naar een laptop. Heeft iemand er misschien één over?
Hartelijke groet, Hans, Ron en Gerda