Zondagsbrief 19 januari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. C.A. Streefkerk
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Avondmaalscollecte voor Stichting de Vrolijkheid
2. JOP
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

 

Toelichting collectes

1e collecte – Avondmaalscollecte, Stichting de Vrolijkheid
Deze Stichting organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in meer dan 25 asielzoekerscentra door heel Nederland.
Kinderen en jongeren op het azc: Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Leven en opgroeien in het niemandsland van asielzoekerscentra is een serieuze bedreiging voor de psychosociale gezondheid van deze jonge nieuwkomers. Daarom zet de Vrolijkheid zich primair in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland.
Veerkracht versterken:
De onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten zij vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt dat die verder ontwikkeld kunnen worden.
Diaconaal ondersteuning:
Het werk van de Vrolijkheid is diaconaal werk voor kinderen in de knel. Kinderen van asielzoekers hebben nog een leven voor zich en hebben tegelijkertijd al veel meegemaakt.

2e collecte – JOP 
3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak in. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg en schreeuwen erom gevuld te worden. Doet u allemaal weer enthousiast mee zodat we deze schappen weer kunnen vullen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Amnesty International

De schrijfactie van deze maand is voor de 29-jarige advocaat Ali al-Heliji die op 8 oktober 2019 ‘verdween’ nadat hij zich op sociale media uitsprak over de vele doden tijdens de protesten in Irak. Schrijf mee, de brief kan voor hem een verschil maken!

Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Traktatie

Gonnie Waldrecht trakteert deze zondag op merci. Ze is heel blij met de kassabonnen van de Jumbo in het winkelcentrum, die u trouw meeneemt. Van deze bonnen gaat de opbrengst naar het Bamenda project in Kameroen.
Gonnie werd afgelopen week 80 jaar

Avondmaalscollecte

In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt de avondmaalscollecte dit jaar bestemd voor Kinderen in de knel. Dit jaar voor een Nederlands project en volgend jaar voor een buitenlands project. Tot nu toe was de opbrengst altijd voor de algemene wijk diaconie. Dit jaar is de bestemming Stichting de Vrolijkheid. Dat is een stichting die samenwerkt met Kerk in Actie om voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten te organiseren. Bij de collecte omschrijving ziet u er een iets uitgebreider stukje over.
Namens de diaconie, Tiny Evertse

Kerkbalans 2020

Komende week start de jaarlijkse actie Kerkbalans, belangrijkste bron van inkomsten voor de kerk. U ontvangt een toezeggings-formulier of mail om door te geven wat uw bijdrage voor 2020 wordt. Let op: misschien zit de mail in uw spambox. Steeds meer leden geven hun toezegging door per mail, dat scheelt kosten en werk. Wilt u hieraan meewerken, noteer dan uw mailadres op het toezeggingsformulier. Tenslotte wijs ik u op de mogelijkheid uw bijdrage vast te leggen voor minimaal vijf jaar, wat voordelig is voor het aftrekken van giften bij uw inkomstenbelasting. Meer informatie:
Hans van Rossum kerkrentmeester: hrossum@gmail.com, telnr. 6176885

Nieuws van de Groene kerk

Er is in zaal E een ‘energiescherm’ geplaatst, dat er voor zorgt dat de warmte niet verloren gaat naar het bovenste deel van de zaal (warmte stijgt naar boven).  Dat betekent zowel een besparing van stookkosten als van CO2 uitstoot. De eerste reacties zijn positief: de zaal blijft warmer en stookt sneller op, prettiger licht, betere akoestiek. We gaan ook een scherm in het kerkkantoor plaatsen.
We zijn donderdag 16 januari van start gegaan met de groentepakketten met 7 deelnemers. Aanmelden kan bij info@degroentenvancors.nl

Gemeentegesprekken maart 2020

Een eenmalig gesprek, een goede gespreksleider (Kees Streefkerk), als onderwerp “Een goed verhaal”. De Bijbel of het verhaal dat u aanspreekt, of uw verhaal in bijbels perspectief. Of u nu wilt spreken of luisteren, het kan bij een gemeentegesprek! Wacht niet met uw aanmelding! Voor uw voorkeursdatum en tijd zijn 12 plaatsen beschikbaar. Vul bij het bord in de hal uw uitnodigingskaart met datum en tijd van uw keuze per persoon in. Zo bent u verzekerd van deelname. Een uitnodiging bemachtigen kan  ook als uw voorkeur beschikbaar is, via email: gemeentegesprekken@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of telefonisch 06-15013610.  Zie ook de Kerstwijkbrief of de Website.

Foto-expositie

Van 15 januari t/m 26 februari is in de Ontmoetingskerk een foto-expositie te bewonderen van Wouter Dekkers, amateurfotograaf en lid van de werkgroep Kerk en Hobby. Thema van deze expositie is “Glorie of vergane glorie in de natuur” en er is een serie “Glasblazen in de glasblazerij te Leerdam” te zien. Te bezichtigen: elke zondag vóór en na de kerkdienst, tijdens “OpenHuis”  elke 2e en 4e woensdag van de maand van 9:45 tot 12:00 uur en tijdens “InloopHuis” elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 13:30 tot 15:30 uur.

Open Huis Ontmoetingskerk 22 januari

missionair werker Wiebe van Horssen over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking − Wiebe is ontwikkelingswerker geweest en inmiddels vanuit Dordrecht nog wel actief in zuidelijk Afrika, maar ook actief voor missie Dordt. Deze morgen zal hij over zijn ervaringen spreken van zijn werk bij Novo Rebento in Mozambique, een land met veel armoede, werkeloosheid, kindersterfte, aids en minimale opleidings-mogelijkheden. De burgeroorlog heeft diepe sporen achtergelaten. Voor velen staat de misère nog in het geheugen gegrift. Inloop vanaf 9.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur. Iedereen is deze morgen weer van harte welkom.

Contact Jeugdteam Ontmoetingskerk

Heb jij / heeft u vragen, opmerkingen of misschien wel een goed idee m.b.t. het jeugdwerk? Spreek ons aan of mail naar Jeudteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Wil je u op de hoogte blijven van de geplande jeugdactiviteiten? Volg ons dan via INSTAGRAM @jeugdteam.ontmoetingskerk
Hartelijke groet namens het jeugdteam,
Marianne van Geldorp, Mirjam Vingerling en Daniëlle Kadijk

Kinderviering

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, juffen en meesters, let op: Op zondagmorgen 2 februari is er weer een kinderviering in de Ontmoetingskerk. Zorg dat je erbij bent, want het thema is ‘Jij hoort er bij!’