Zondagsbrief 12 januari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. P.L. Wansink.
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconale landelijke afdracht
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

 

Toelichting collectes

1e collecte – Diaconale landelijke afdracht
Onze wijkgemeente de Ontmoetingskerk is, net als alle andere PKN wijkgemeenten, verplicht een gedeelte van de inkomsten, het zgn. quotum, aan de regionale en landelijke PKN organisatie af te dragen voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provinciaal  kerkenwerk.                                                                                                                                                                      Bovendien wordt deze bijdrage gebruikt voor ondersteunende activiteiten zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan, zodat uw kerk haar taak en opdracht in de wereld mag blijven voortzetten.
2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Informatie over de voorganger

Ds. P.L. Wansink is sinds november 2015 predikant van de Grote Kerk te Dordrecht en verbonden geweest aan de Hervormde gemeenten te Rijssen, Hollum-Ballum-Nes op Ameland en de Hervormde, later Protestantse gemeenten te Winterswijk en Bilthoven.

Toelichting lied 519 ‘Gij die de ster van David zijt’

Na de kersttijd lezen wij van de twaalfjarige in de tempel. Jezus wordt bar-mitswa, zoon der wet, of, zoals men tegenwoordig zegt: zoon van de opdracht. Het staat in Lucas 2,42-52 te lezen. Het is niet een bericht over een alwetend wonderkind, maar het is een bericht over een zoon van Abraham die zijn weg moet leren gaan, geleerd door de Tora (wet) en de Profeten. De tegenstelling nu tussen wat Jezus voor het geloof is (ster van David, Heer, Geest, zin der Schriften, Zoon van God) en wat hij voor ons werd (een gelover, een zoeker, een lezer, één die gehoorzaamheid moest leren) vormt het thema van dit lied. De trits geloof-hoop-liefde speelt door de laatste twee strofen heen.
In het Liedboek (2013) kreeg dit lied de melodie van ‘O Jesu Christ, meins Lebens Licht’. Die melodie was in het Liedboek voor de kerken verbonden met het dooplied ‘Heer Jezus, Gij die als een kind’ (gezang 332).

Voedselbank

Deze maand zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak in. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg en schreeuwen erom gevuld te worden. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Gemeentegesprekken maart 2020

Een eenmalige gespreksgroep, een goede gespreksleider (Kees Streefkerk) een onderwerp dat een  “Een goed verhaal” is. De Bijbel of het verhaal dat u zo aanspreekt, of uw eigen verhaal in bijbels perspectief. Had u dat allemaal eens mee willen maken? Nu, dat kan bij een gemeentegesprek in maart! Maar haast u, want voor uw voorkeursdatum en tijd zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Vul uw uitnodigingskaart met datum en tijd van uw keuze zo snel mogelijk in bij het bord in de hal. Alleen dan bent u verzekerd van deelname. Een uitnodiging bemachtigen kan eventueel ook, mits uw voorkeur nog beschikbaar is, via email: gemeentegesprekken@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of telefonisch 06-15013610.  Zie ook de kerstwijkbrief of website.

InloopHuis zaterdag 18 januari 13.30-15.30 uur

A.s. zaterdag bent u weer van harte welkom. In de kerkzaal is er gelegenheid een kaarsje op te steken en in de ontmoetingsruimte staat de koffie en thee klaar.

KookHuis

Gezellig met elkaar een heerlijke maaltijd gebruiken voor € 7,50? Dat kan op 15 januari a.s. in de Ontmoetingskerk. U kunt zich vandaag hiervoor nog aanmelden. De intekenlijst ligt in de hal van de kerk, maar u kunt zich ook nog telefonisch aanmelden. U bent vanaf 17.30 uur welkom en we beginnen de maaltijd om 18.00 uur.
Irene Krenning (6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren KookHuis.

Opbrengst verkoop kerststollen, oliebollen etc.

De netto opbrengst van de acties bedraagt € 453,50. We zijn zeer tevreden met dit resultaat en hopen voor 2020 weer op uw medewerking.
We bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
Namens het team: Evert Kruijswijk

Opbrengst collecte kerstviering

Tijdens de kerstviering voor ouderen is er een collecte gehouden. Deze collecte was bestemd voor ons wijkdoel, st. dAk in Albanie.
Deze collecte heeft € 282,- opgebracht. Iedereen heel hartelijk bedankt daarvoor.
Namens de diaconie, Tiny Evertse

Musical Jona

Zaterdag 18 januari om 19 uur is het dan eindelijk zover en komt de Vliegende Speeldoos naar Dordrecht (kerkgebouw Kerk van de Nazerener). Kinderen uit de Wijnstok, Kerk van de Nazerener en de Ontmoetingskerk gaan samen met de theatergroep de musical ‘Jona’ uitvoeren.
Als u/jij het leuk vindt kunt u op de volgende site gratis kaarten reserveren:
https://www.zingenindekerk.nl/kids/jeugdtheatergroep-de-vliegende-speeldoos
De entree is gratis.
Lukt het niet om te reserveren, dan bent u altijd welkom om ter plekke in te schrijven.
Mocht u het leuk vinden om pannenkoeken te bakken en daarmee het project te steunen, dan zijn wij hier ook erg blij mee!
U kunt een mailtje sturen naar melanie.versteeg@gmail.com