Zondagsbrief 5 januari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. C.A. Streefkerk
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Missie Dordt Broodnodig
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

 

Toelichting collectes

1e collecte – Missie Dordt Broodnodig
Broodnodig bestaat uit een groep enthousiaste christenen die probeert contact te leggen met verslaafden en daklozen in Dordrecht door op vaste tijdstippen gratis eten te verstrekken. Het doel van dit contact is om een vertrouwensband op te bouwen waarbij deze mensen gestimuleerd en gemotiveerd worden aan hun (verslavings) problematiek te gaan werken, en hen op een praktische manier te laten ervaren hoe groot Gods liefde is. Broodnodig is echt broodnodig!
Elke dinsdagavond staan er ongeveer zes vrijwilligers op de hoek van de Spuiboulevard en de Johan de Wittstraat. Zij delen brood, fruit, vruchtensap en worstjes uit en als het erg koud is een kopje soep. Regelmatig krijgen zij de kans met hen te praten over hun verleden, hun toekomst, hun problemen en over God. Maar het belangrijkste op een avond is dat deze mensen de aandacht en liefde ervaren die God voor hen heeft.
2e collecte – Wijkkas
3e collecte – Toekomst van de Kerk

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we gedroogde peulvruchten en groenten/ peulvruchten in blik of zak in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Kassabonnen Jumbo

In de verzameldoos zaten nog volle SecondLife inktjet cartridges. Wie interesse heeft kan ze bij mij opvragen.
Groet Gonnie Walrecht.

Open Huis 8 januari 2020

OpenHuis met ‘Rome onder de grond’ en harpspel.
Traditiegetrouw zal het eerste Open Huis van het nieuwe jaar worden verzorgd door Percival Stubbs, deze keer met het vervolg van zijn presentatie van januari 2019 over opgravingen in Rome en wat die vertellen over het leven van de oude Romeinen. Dit alles zal weer worden omlijst met prachtig harpspel door Minou den Hals.
Iedereen is weer van harte welkom. Koffie en thee met een nieuwjaars- lekkernij worden in de ontmoetingsruimte gepresenteerd.
Er is inloop vanaf 9.45 uur en de ochtend duurt, onderbroken door een pauze tot 12.00 uur. De toegang is vrij.

KookHuis

Op 15 januari vindt het eerste KookHuis van 2020 plaats. Graag nodigen wij u hiervoor uit. Ons motto is nog steeds “Koken vóór en dóór gemeenteleden”; iedereen is dus van harte welkom.
Vanaf 18.00 uur serveren wij een maaltijd voor de prijs van € 7,50 per persoon; dit is inclusief één drankje en een kopje koffie of thee. Vanaf 17.30 uur is de kerk open.
U kunt zich t/m zondag 12 januari aanmelden via de intekenlijst die vanaf vandaag in de hal van de kerk ligt of telefonisch.
Irene Krenning (6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren KookHuis.

Lied van de maand

Toelichting lied 519 ‘Gij die de ster van David zijt’
Na de kersttijd lezen wij van de twaalfjarige in de tempel. Jezus wordt bar-mitswo, zoon der wet, of, zoals men tegenwoordig zegt: zoon van de opdracht. Het staat in Lucas 2,42-52 te lezen. Het is niet een bericht over een alwetend wonderkind, maar het is een bericht over een zoon van Abraham die zijn weg moet leren gaan, geleerd door de Tora (wet) en de Profeten. De tegenstelling nu tussen wat Jezus voor het geloof is (ster van David, Heer, Geest, zin der Schriften, Zoon van God) en wat hij voor ons werd (een gelover, een zoeker, een lezer, één die gehoorzaamheid moest leren) vormt het thema van dit lied. De trits geloof-hoop-liefde speelt door de laatste twee strofen heen.
In het Liedboek (2013) kreeg dit lied de melodie van ‘O Jesu Christ, meins Lebens Licht’. Die melodie was in het Liedboek voor de kerken verbonden met het dooplied ‘Heer Jezus, Gij die als een kind’ (gezang 332).

Pannenkoeken bakken  

Zoals u al vernomen heeft, wordt de musical project " Jona" van de Vliegende speeldoos, Kerk in actie opgevoerd op 18 januari 2020. De aanvang van de musical is 19:00 uur. De kinderen hebben met elkaar in de avonduren een maaltijd. Vindt u het leuk om een stapel pannenkoeken te bakken en daarmee het project te steunen?
U kunt zich opgeven per telefoon 078-6161617 graag tussen 17:00 uur tot 19:00 uur of per melanie.versteeg@gmail.com

Gemeentegesprekken 2020

Op woensdag 4-, dinsdag 10-, maandag 16- en donderdag 26 maart hopen we weer gemeentegesprekken te houden, ’s-middags van 14 tot 16 uur en ’s-avonds van 19.30 tot 21.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Het gespreksonderwerp “Een goed verhaal” (jaarthema van de Protestantse Kerk) nodigt uit om (bijbel)verhalen over God en mensen of God en wij, in ontmoeting en onderling gesprek te delen. Van 5 januari tot 3 februari staat in de hal van de Ontmoetingskerk een bord met per gesprek twaalf uitnodigingen. Door de uitnodigingskaart met datum en tijd van uw keuze zo snel mogelijk in te vullen en in de aanwezige bus te doen, bent u verzekerd van deelname.
Een uitnodiging bemachtigen kan via email: gemeentegesprekken@ontmoetingskerk-dordrecht.nl .
Meer informatie het Kerstnummer van de wijkbrief.