Zondagsbrief 29 december 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. P. Barmentlo
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Open Doors
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Informatie over de voorganger

Dominee P. Barmentlo is geboren en opgegroeid in Gouda. De studie theologie heeft hij gevolgd in Utrecht, waar hij ook missionair werker is geweest. Als predikant is dominee Barmentlo verbonden geweest aan de Zeeuwse gemeenten Nieuw- en St. Joosland en Ritthem, aan Alblasserdam en Nunspeet en is sinds 2014 verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam.

Collectebestemmingen toelichting

Bestemming 1e collecte - Stichting Open Doors
Stichting Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed en verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien zij in kaderopleidingen en verlenen zij praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Zij geloven wanneer een lid lijdt, alle andere leden meelijden. Ze geloven ook dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

Bestemming 3e collecte -  Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Inloophuis 4 januari

Ook in het nieuwe jaar is er op de eerste zaterdagmiddag van de maand weer een Inloophuis. Tegen een kleine vergoeding is er de mogelijkheid te lunchen in onze kerk. U bent van harte welkom om aan te schuiven van 13:00 uur tot 15:30 uur. Natuurlijk is er ook koffie en thee. Buurtbewoners, bekenden van de kerk of juist helemaal niet, iedereen die het gezellig vindt om anderen te ontmoeten is van harte welkom.

Oudjaarsactie 

Beste gemeenteleden. U kunt nog uw oliebollen, appelbeignets en wijn bestellen voor de jaarwisseling. De bestellingen moeten dan vóór of op 30 december 18.00 uur bij ons binnen zijn. U kunt nog een bestelformulier vinden in de hal van de kerk. Wij hopen op uw gulle bestellingen.
Ook kunt u per telefoon of email bestellen.
Namens het team: Evert Kruijswijk. Mobiel:  0651513866 Mail:  edkruijswijk@gmail.com

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we houdbaar broodbeleg in doos of pak (geen glas) in. Denk aan kokosbrood, (appel)stroop of broodstrooisels. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg