Zondagsbrief 22 december 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. W.J. van Schaik.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconie algemene/wijk doeleinden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de vespers (17:00) staat hier.

Informatie over de voorganger ds W.J. van Schaik

Dominee W.J. van Schaik is predikant van de Hervormde gemeente van de Andreaskerk in Wielwijk. Begonnen in 2012 als predikant van de Hervormde gemeente Woubrugge is hij vervolgens in 2017 naar Dordrecht gekomen. Aanvankelijk koos dominee Van Schaik voor de studie Bedrijfskunde in Maastricht, maar was daar wel de enige student die überhaupt iets met geloof had. Het leverde een ontdekkingstocht op die leidde naar de theologiestudie en het einde van bedrijfskunde.

In 2015 kwam een groep jonge dominees in actie voor de “vernieuwde kerk” en één van hen was dominee Van Schaik. Het gaat niet om allerlei veranderingen in de kerk toe te passen. Voor hem is van belang een bewustwording van onze missie en roeping en wat ons dan belemmert in die  missie.

“Als kerk moeten we ons veel meer bewust zijn van de geseculariseerde en veranderende Westerse context. We moeten ook hier, net als een zendeling,  leren hoe we het Evangelie in deze tijd kunnen communiceren”,
aldus dominee Van Schaik.

Collectebestemmingen

1e collecte: Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van o.a. ziektekosten, huur, gas en elektra. Anderen kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.

2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen onze wijk, die onder verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud.
3e collecte: Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Symbolische schikking 4e adventszondag 2019

In de schikking staat de boog van het verbond van God met zijn volk. Aan de voet van de boog zien we aan de linkerkant stenen, puin, dorens, distels en stekelige hulstbladen als verbeelding van de ellende die Micha in het land om zich heen ziet. Micha beklaagt zich in vers 1 over het feit dat er geen volle druiventrossen en vijgen meer zijn. Aan de rechterkant zien we druiven en vijgen. Deze laten het visioen zien dat het volk weer terugkeert naar zijn God. In de boog is klimop verwerkt als teken van de trouw van God, die zijn volk niet loslaat. Micha blijft hopen op God, aan zijn verbond met Abraham en Jacob (vers 20). God beloofde Abraham een nageslacht zo talrijk als de sterren. Daarom zijn sterren met de boog verbonden.

Onder de boog staat een schikking met paarse bloemen, die naast het paarse onderkleed de inkeer en bezinning van de adventstijd symboliseren. Het volk Israël gaat door Micha’s woorden ook nadenken over hoe zij leven.
De kaars (het licht van God) past bij het thema van het adventsproject ‘Geef licht!’

Voedselbank Dordrecht

Deze week zamelen we houdbaar broodbeleg in doos of pak (geen glas) in, denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels e.d.. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Ontmoetingskerk 40 jaar

Op 22 december 1979 werd onze Ontmoetingskerk officieel opgeleverd en overgedragen, dus vandaag precies 40 jaar geleden. Op zondag 23 december 1979 is de eerste eredienst in dit gebouw gehouden. Deze feestelijke dienst werd geleid door onze toenmalige wijkpredikant ds. Henk Boswijk. Tijdens de bouw zijn veel foto's gemaakt en de beste daarvan zijn gescand. Vóór en ná de dienst kunt u in de Ontmoetingsruimte een presentatie daarvan op het projectiescherm zien. Marco Molendijk

Vespers in de Adventstijd

Vandaag op zondag 22 december 2019, de derde Adventszondag, komen we in de Ontmoetingskerk om 17:00 uur bijeen, voor een vespers, zittend in een kring rond de Paaskaars. Het is een meditatieve ontmoeting van ongeveer een half uur waarin we toeleven naar het Kerstfeest. We bidden, zingen, lezen uit de Bijbel en luisteren naar muziek van Dick Ouwehand en Francis van ‘t Hoen. Er is ruimte voor stilte.
Iedereen is van harte welkom!

Kerst- en Nieuwjaarsactie

Wij maken u er op attent, dat u tot en met vandaag Kerststollen, kerststaven en wijn kunt bestellen. De oliebollen en appelbeignets kunnen nog tot en met 30 december besteld worden. Bestellijsten liggen op de plank in de hal van de kerk. Ook telefonische bestellingen worden gewaardeerd!
Namens het team, Evert Kruijswijk tel. 0651513866

Koortje bij het Spoor van Licht

Op dinsdag 24 december is er weer een Spoor van Licht. Bij het vertrek en aan het einde van de lichtjestocht zorgt het koortje dat buiten kerstliedjes zingt altijd voor een echte kerstsfeer. Ook dit jaar willen we weer enkele bekende kerstliederen zingen. U bent allen van harte welkom om mee te zingen. Er hoeft niet geoefend te worden, we vragen u wel om 18:15 uur aanwezig te zijn. Opgeven bij Marcus van Driel: marcus.vandriel@kpnmail.nl

Flyers Spoor van Licht

In de hal liggen nog flyers van het Spoor van Licht. Weet u gezinnen in de wijk die het wellicht leuk vinden om aan het Spoor van Licht deel te nemen? U mag flyers meenemen en deze zelf uitdelen aan de betreffende gezinnen.

Zaterdag 28 december Spelletjesmiddag 13.30-15.30 uur

Net als voorgaande jaren is er op de laatste zaterdag van het jaar een spelletjesmiddag voor jong en oud. Nog geen Oudejaarsdag maar er zijn al wel oliebollen en natuurlijk ontbreekt de sjoelbak niet. Ook daar bent u en vooral ook jij van harte welkom.

Groentepakketten op 16 januari 2020

Vanaf donderdag 16 januari kun je wekelijks een groentepakket van Zorgboerderij  'de Zuidpunt' ophalen in de Ontmoetingskerk. Seizoen groenten, onbespoten, van het eiland van Dordt. Beter voor het milieu kan het bijna niet. En je draagt bij aan de zorg voor de deelnemers van de Zorgboerderij, voor een normale prijs. Je kunt je opgeven voor een proefpakket of een abonnement. Opgeven via het prikbord of aanmelden bij info@degroentenvancors.nl  Meer info op het prikbord in de hal.

Digitale zondagsbrief

Wilt u de zondagsbrief digitaal ontvangen dan kunt u zich aanmelden op de website: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief

Aanleveren informatie voor de zondagsbrief

Indien u kopij wilt aanleveren voor de komende zondagsbrief, kunt u deze per email verzenden aan zondagsbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. Wij verzoeken u vriendelijk om de teksten te beperken tot 100 woorden. De teksten dienen voor donderdag 18.00 uur aangeleverd te worden.
Bedankt namens de redactie
Agenda
22 december -   17.00 uur, Vespers, Ontmoetingskerk
24 december -   18.30 uur, Spoor van Licht, Ontmoetingskerk
24 december -   19:30 uur, Kerstspel, Ontmoetingskerk
24 december -   22.00 uur, Kerstavondviering, Ontmoetingskerk
25 december -   10.00 uur, Kerstviering, Ontmoetingskerk
28 december -   13.30-15.30 uur, Spelletjesmiddag, Ontmoetingskerk

In deze adventstijd volgen we lezingen uit Micha, de profeet die het volk Israël opriep terug te keren tot hun God. Volgens het adventsproject staat vandaag Micha 7 op het rooster.