Zondagsbrief 15 december 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. Kees Streefkerk.

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Avondmaalscollecte
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte: Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte is ook een algemene diaconale collecte bestemd voor onze wijk. Om enkele voorbeelden te noemen: een steeds grotere groep mensen raakt in de schulden door bezuinigingen in de sociale zekerheid, stijging van  ziektekosten, huur, gas, elektra etc. Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen met boodschappen en b.v. een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen.

2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen onze wijk, die onder verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud.

3e collecte: Toekomst van de kerk
Deze collecte is, na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Symbolische schikking 3e adventszondag

Ook nu weer is het paarse kleed en de witte kaars te zien. Verder zien we een weg uitgebeeld met aan het einde witte rozen als teken van God. Op de weg gebogen figuren die nederig deze weg gaan. Langs de weg klimop, als symbool van trouw. Trouw zowel van God als van de mens. Het kleine tipje roze verbeeldt het licht van het komende feest dat al door het paars heen breekt.

Voedselbank

We zamelen momenteel houdbaar broodbeleg in doos of pak (geen glas) in. Denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels etc. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet, zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank, rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Nieuws van de Boekentafel

Advent- en kerstartikelen:
Vandaag staat de boekentafel er voor het laatst, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders 2020, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten.

InloopHuis

Zaterdagmiddag 21 december InloopHuis, 13.30-15.30 uur
A.s. zaterdagmiddag bent u weer van harte welkom om binnen te lopen. Vanaf 13.30 uur bent u welkom om een spelletje te doen, een praatje te maken, een boek te ruilen (zie de ruilkast bij binnenkomst), de kunstexpositie te bewonderen en natuurlijk koffie en thee.
Zaterdagmiddag 28 december Spelletjesmiddag, 13.30-15.30 uur
Net als voorgaande jaren is er op de laatste zaterdag van het jaar een spelletjesmiddag voor jong en oud. Nog geen Oudejaarsdag, maar er zijn al wel oliebollen en natuurlijk ontbreekt de sjoelbak niet. Ook daar bent u en vooral ook jij van harte welkom.

Koortje bij het Spoor van Licht

Op dinsdag 24 december is er weer een Spoor van Licht. Bij het vertrek en aan het einde van de lichtjestocht zorgt het koortje dat buiten kerstliedjes zingt altijd voor een echte kerstsfeer. Ook dit jaar willen we weer enkele bekende kerstliederen zingen.
U bent allen van harte welkom om mee te zingen. Er hoeft niet geoefend te worden, we vragen u wel om 18:15 uur aanwezig te zijn.
Opgeven bij Marcus van Driel, marcus.vandriel@kpnmail.nl

In de hal kunt u lege flessen inleveren.

Hierbij steunt u het project van Kerk in Actie voor de vliegende speeldoos, namelijk de musical van de vliegende speeldoos (Jona), op zaterdag 18 januari 2020. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
 

Agenda

15 december -   Boekentafel, Ontmoetingskerk
17 december -   Kerstviering 75+, Ontmoetingskerk
18 december -   KookHuis, Ontmoetingskerk
21 december -   Lantaarn maken, Ontmoetingskerk