Zondagsbrief 24 november 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. C.A. Streefkerk

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting OMZO Vluchtelingenwerk
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte – Stichting OMZO Vluchtelingenwerk
De stichting Ondersteuning Mensen Zonder verblijfstitel ondersteunt en verleent hulp aan mensen die om juridische redenen geen verblijfspapieren hebben en om verschillende redenen niet terug kunnen naar hun vaderland.


Voor velen van hen betekent hun verblijf in een fatsoenlijk land als Nederland een vaak jarenlang worstelen om het bestaan, geen huisvesting, niet regelmatig kunnen eten, geen vaste slaapplaats, gebrek aan een gevoel van veiligheid, geen scholing of opleiding en veel knagende onzekerheid omtrent uitzicht en toekomst.

Stichting OMZO biedt medische hulp en ondersteuning aan deze mensen. Veelal moet er doorverwezen worden naar een specialist. Ofschoon deze mensen geen ziektekosten verzekering hebben en veelal geen eigen geldmiddelen worden zij toch geholpen. Soms wordt er een financiële ondersteuning gegeven en hulp bij onderdak geboden.

De OMZO is voor haar werk geheel afhankelijk van fondsen en giften van particulieren en kerken. Uw bijdrage is daarom van harte welkom.

2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de kerk


Bloemschikking

Eeuwigheidszondag 2019
Op deze zondag van de Voleinding, ook wel 'Eeuwigheidszondag' genoemd, gedenken wij de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we ons verbonden weten. We vertrouwen daarbij op Gods belofte van voltooiing van de geschiedenis. Zijn naam is ‘Ik zal er zijn’.


Het is vandaag de laatste zondag in de lange ‘groene’ periode in het kerkelijk jaar, waarin er geen feesten zijn. Vandaar dat het groene kleed basis vormt van de schikking.

We zien een schaal met dorre bladeren, beeld van het afgebroken leven van degenen die ons ontvallen zijn. Maar hier middenin staat een tak met knoppen. Elke knop is een verwijzing naar een belofte van groei, bloei en vrucht-dragen, ofwel voleinding en nieuw begin. Over de bladeren heen liggen takken van de klimop, symbool van de trouw van God over de dood heen.

Door een naam wordt een mens gekend. Het krijgen van een naam maakt de mens tot een uniek persoon, ook in relatie tot God. De namen van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden staan geschreven op een perkamentrol.
De schikking staat in een krans van lichtjes, die aangeven dat wij mogen leven en sterven binnen het Licht van de Eeuwige.

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen weken vergeten, het kan nog want de hele maand november zamelen we samen met u pannenkoekenmeel, bloem, stroop, poedersuiker en rozijnen/krenten in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

‘God in de supermarkt‘ in Open Huis 27 november

De vrienden Arjan Slomp en Arjan Schoonhoven hebben door hun studies ontdekt dat wat wij eten een grote invloed heeft op de natuur en op de mensen die op onze mooie planeet leven. Zij geven de interactieve workshop "God in de supermarkt" waarin de consument zelf bepaalt in welk tempo hij of zij duurzamer wil gaan eten. Iedereen is vanaf 9.45 uur van harte welkom in de kerk. De workshop begint om 10.15 uur.

Expositie Winterwonderland

Van 20 november t/m 14 januari 2020 is in de Ontmoetingskerk de nieuwe expositie van de werkgroep Kerk en Hobby te bewonderen met als thema “Winterwonderland”.
Bekijk onze creaties en schrijf gerust iets in het boek.
Info: Lex Nagtegaal (078) 618 38 63 of Dickie Trumpie (078) 617 57 19
E-mail: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl