Zondagsbrief 17 november 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Prof. Dr. C.M. Kaashoek

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconaal Landelijke afdracht
2. IKOS
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconaal Landelijke afdracht
Onze wijkgemeente de Ontmoetingskerk is, net als alle andere PKN wijkgemeenten, verplicht een gedeelte van de inkomsten, het zgn. quotum, aan de regionale en landelijke PKN organisatie af te dragen voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provinciaal  kerkenwerk.                 Bovendien wordt deze bijdrage gebruikt voor ondersteunende activiteiten zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.                                                                                       
2e collecte - IKOS
De letters IKOS staan voor Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken. De Landelijke Stichting IKOS zet zich in om godsdienstlessen te verzorgen op openbare en bijzondere scholen (ook in Dordrecht).  IKOS ondersteunt het werk van de godsdienstdocent met raad en daad.
IKOS maakt het ook mogelijk dat leerlingen een Bijbel als blijvende herinnering mee krijgen bij het verlaten van de school. Zonder de financiële bijdragen van de kerken zou dit niet mogelijk zijn.
3e collecte - Toekomst van de Kerk

Kerstpakketten

Als gemeente willen wij kerstpakketten verzorgen voor mensen in de wijk Sterrenburg. Hiervoor is uw hulp nodig. U kunt mensen aanmelden die van een minimuminkomen of minder moeten rondkomen, afhankelijk zijn van de voedselbank, iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen en schulden hebben. Dit kan via kaartjes in de kerk. Deze kunt u tot 8 december inleveren bij de diakenen. Aanmelden kan ook per email: tinyevertse@hotmail.com. Indien nodig zal zij om meer specifieke gegevens vragen. De aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Producten kerstpakketten

Om de kerstpakketten te vullen staat vanaf 17 november het bord met productkaartjes weer in de hal. U vindt hierop verschillende producten om een mooi pakket te kunnen samenstellen. U kunt ook een financiële bijdrage leveren in de welbekende box in de hal. Inleveren van de producten of geld kan tot en met 15 december.   De diaconie

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op maandag 25 november. Op de agenda staat o.a. de voortgang van het verenigingsproces, het pastoraat, terugkoppeling over het Heilig Avondmaal, de Groene Kerk, en het Project jeugd en jonge gezinnen. De agenda is verkrijgbaar in de kerk, via de website van de kerk en per email (via Marco Molendijk, scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl). Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar en we sluiten af met een hapje en een drankje in een gezellig samenzijn. Er is geen pauze.
Volgende gemeenteavond: woensdag 1 april 2020.
Jeanette Warmels, voorzitter wijkkerkenraad Sterrenburg

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

In de dienst van 24 november worden de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar genoemd en in het midden van de gemeente, in bijzijn van familieleden, herdacht. Dit gebeurt door hen bij naam te noemen en een kaars aan te steken. Tot slot wordt één kaars aangestoken voor alle niet met naam genoemden, zodat ieder voor zichzelf in gedachten een dierbare kan gedenken. Ook dit jaar wordt de gelegenheid gegeven om voor of na de kerkdienst een kaarsje te branden ter herinnering aan geliefden of dierbaren die niet in de dienst genoemd worden. Hiervoor wordt in Zaal F een rustige ruimte ingericht. U kunt een kaarsje aansteken en even plaats nemen. Er ligt ook een boek waarin u, als u hier behoefte aan heeft, een naam of gedachte kan opschrijven.

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we samen met u pannenkoekenmeel, bloem, stroop, poedersuiker en rozijnen/krenten in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Actie schoenendoos

Er staan weer veel kleurige schoenendozen in de kerk.
Op vrijdag 22 november worden ze naar het verdeelcentrum gebracht

Nieuws van de Boekentafel:  Advent- en kerstartikelen

Vandaag en op de zondagen 1, 8 en 15 december staat de boekentafel er weer, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders 2020, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten.

KookHuis

Wij zorgen voor een gedekte tafel en een heerlijke maaltijd en het zou fijn zijn als u daarvan komt genieten. A.s. woensdag 20 november staan om 17.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk open en om 18.00 uur gaan we eten. U kunt zich  vandaag nog aanmelden via de intekenlijst, die in de hal van de kerk ligt. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij een van de onderstaande coördinatoren. De maaltijd kost € 7,50 per persoon inclusief een drankje en een kopje koffie/thee.
Irene Krenning (6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren KookHuis

InloopHuis

Op zaterdagmiddag 23 november, tijdens een extra Inloophuis van 13.30 tot 15.30 uur, is er ook gelegenheid om in de stilteruimte dierbaren te herinneren en te gedenken.

CD-speler gevraagd

In de Ontmoetingsruimte wordt regelmatig een cd-speler gebruikt. Deze heeft het begeven. Wellicht is er iemand die nog een cd-speler over heeft en kwijt wil. Meer info of opgave per e-mail: ontmoetingskerk.geluid@gmail.com

Inzameling voor musical ‘Jona’

We zijn volop bezig met het inzamelen van geld voor het musical-project ‘Jona’ van de Vliegende Speeldoos (Kerk in Actie), dat gehouden wordt op 18 januari 2020. In de hal van de Ontmoetingskerk hebben we een grote inzamelingsdoos voor lege flessen neergezet. U kunt hier van zondag 4 november 2019 tot 5 januari 2020 uw lege statiegeldfles(sen) doneren.
Uw ingeleverde flessen worden door de jeugd ingeleverd bij de supermarkt en daar sponsort u Kerk in Actie mee.
Na de eredienst is er een vertoning van de flyer, voor opgave van de kinderen. Noteer het mailadres: vliegende speeldoos2020@gmail.com

Update De Groene Kerk

Workshop God in de Supermarkt: op woensdag 27 november van 10.15 tot 12.00 uur wordt een interessante en leuke workshop gehouden: hoe maak je in de supermarkt een keuze uit lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent?
Vochtmeter: We onderzoeken of de temperatuur in de kerk in de week lager kan om minder te stoken. Als eerste meten we nu de luchtvochtigheid om te kijken of dit impact heeft op het orgel.