Zondagsbrief 10 november 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. Kees Streefkerk

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Wijkdoel, st. dAk, Albanië
2. Maatschappelijke zegeningen
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte – Diaconaal wijkdoel, St. dAk 
Vandaag collecteren wij voor stichting dAk in Albanië. De stichting van Dinie en Koos Rozenboom. Hun projecten zijn altijd gerelateerd aan kinderen. Samen met een christelijke kerk hebben ze het kinderdagverblijf AM-EL verbouwd en gemoderniseerd. Ze hebben nu o.a. nog geld nodig voor brandblussers. Heel belangrijk voor een kinderdagverblijf. Helpt u mee om hun goede werk te kunnen doen?

2e collecte – Maatschappelijke zegeningen 
Wij staan niet altijd stil bij de vanzelfsprekendheid waarop gewassen beschikbaar zijn voor het westen. De rekken bij de supermarkt liggen immers altijd vol. Daarnaast kan gelukkig het grootste gedeelte van de beroepsbevolking gebruik maken van het recht op werk. Er is onderwijs. Dit zijn maatschappelijke zegeningen. Wij vragen u, om hier iets van af te staan, zodat onze wijkkerk datgene kan blijven doen wat noodzakelijk is, zodat de kerk in stand gehouden kan worden.
3e collecte: Toekomst van de Kerk

Voedselbank Dordrecht 

Deze maand zamelen we samen met u pannenkoekenmeel, bloem, stroop, poedersuiker en rozijnen/krenten in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u. Diaconie Sterrenburg

Chocoladerepen PI Dordrecht 

Voor de PI, gevangenis in Dordrecht zamelen we chocoladerepen in. Ons doel is om 400 repen te halen. Het doel is al in zicht, maar we missen er nog vele.
U kunt de chocoladerepen (à 100 gram) inleveren in de kartonnen doos in de hal,
De Diaconie

Sirkelslag KIDS

Vrijdagavond 15 november doen we met een groep kinderen en jongeren vanaf 8 jaar mee aan Sirkelslag KIDS, een activiteit van JOP waarbij jeugdgroepen in heel Nederland met filmpjes een spelprogramma volgen. We hebben hier al vaker aan meegedaan, en het is elk jaar weer erg leuk! Dit jaar is het thema 'in het donker zoeken naar licht' en gaat het over het verhaal van Daniël. De avond is in de Ontmoetingskerk duurt van 19:30 tot 21.00 uur. Meer informatie? Mail naar churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

InloopHuis 

Zaterdagmiddag 16 en 23 november, van 13.30-15.30 uur
De 3e zaterdag, 16 november, bent u weer welkom om “zomaar” even binnen te lopen; een spelletje, een praatje, een kaars aansteken, de expositie te bekijken, de koffie en thee staan klaar. Ook 23 november bent u welkom. De stilteruimte is dan weer ingericht; u kunt stilstaan bij overleden dierbaren waarbij gelegenheid is een kaars op te steken. zie onder “laatste zondag kerkelijk jaar”.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

In de dienst van 24 november worden de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar genoemd en in het midden van de gemeente, in bijzijn van familieleden, herdacht. Dit gebeurt door hen bij naam te noemen en een kaars aan te steken. Tot slot wordt één kaars aangestoken voor alle niet met naam genoemden, zodat ieder voor zichzelf in gedachten een dierbare kan gedenken. Ook dit jaar wordt de gelegenheid gegeven om voor of na de kerkdienst een kaarsje te branden ter herinnering aan geliefden of dierbaren die niet in de dienst genoemd worden. Hiervoor wordt in Zaal F een rustige ruimte ingericht. U kunt een kaarsje aansteken en even plaats nemen. Er ligt ook een boek waarin u, als u hier behoefte aan heeft, een naam of gedachte kan opschrijven.

Advent- en kerstartikelen  

Op de zondagen van 17 november (niet op 24/11) en 1, 8 en 15 december staat de boekentafel er weer, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders 2020, kerstboeken en kerstkaarten.

Lied van de maand 1005 ‘Longing for light, we wait in the darkness’

Dit lied heeft in ons liedboek zowel een Engelse als een nederlandse tekst. Bernadette Farrell (*1957) schreef zowel de tekst als de melodie. Veel van haar liederen zijn opgenomen in bundels in Groot Brittannië en in de Verenigde Staten. In haar werk toont ze een sterke sociale betrokkenheid met het accent op vrede en gerechtigheid. Lied 1005 in ons Liedboek ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’ is een vertaling van ‘Longing for light, we wait in the darkness’, dat oorspronkelijk geschreven is bij het aansteken van de adventskaarsen. De Nederlandse vertaling is van Elly Zuiderveld-Nieman.

KookHuis

Komt u ook eten op woensdag 20 november?
Het is altijd erg gezellig om met elkaar de maaltijd te gebruiken, dus kom gerust ook eens een keer. U kunt zich vanaf vandaag t/m 17 november aanmelden via de intekenlijst, die in de hal van de kerk ligt. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij één van de onderstaande coördinatoren. De maaltijd kost € 7,50 per persoon inclusief een drankje en een kopje koffie/thee. Het aanvangstijdstip is 18.00 uur en vanaf 17.30 uur bent u welkom.
Irene Krenning (6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren KookHuis

Kerstpakketten 

Als gemeente willen wij (de gemeente) kerstpakketten verzorgen voor mensen in de wijk Sterrenburg. Hiervoor is u hulp nodig. U kunt mensen aanmelden die van een minimuminkomen of minder moeten rondkomen, afhankelijk zijn van de voedselbank, iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen, schulden hebben, via kaartjes in de kerk. Deze liggen vanaf 17 november in de kerk. De ingevulde kaartjes kunt u tot 8 december inleveren bij de diakenen. Aanmelden kan ook per email: tinyevertse@hotmail.com. Indien nodig zal zij om meer specifieke gegevens vragen. De aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Producten kerstpakketten 

Om de kerstpakketten te vullen staat vanaf 17 november het bord met productkaartjes weer in de hal. U vindt hierop verschillende producten om een mooi pakket te kunnen samenstellen. U kunt ook een financiële bijdrage leveren in de welbekende box in de hal. Inleveren van de producten of geld kan tot en met 15 december.
De diaconie

Jona, de musical  

We zijn volop bezig met het inzamelen van geld voor het musical project ‘Jona van de Vliegende Speeldoos, Kerk in Actie, dat gehouden wordt op 18 januari 2020, onder meer door het verzamelen van statiegeld. In de hal staat een doos voor de lege flessen. U kunt tot 5 januari 2020 uw lege statiegeldfles(sen) doneren. Uw ingeleverde flessen worden ingeleverd bij de supermarkt en daarmee sponsort u Kerk in Actie. Kinderen kunnen zich opgeven voor deze musical via: vliegendespeeldoos2020@gmail.com

Braderie 

Het was erg gezellig op 2 november, er was van alles te koop, bij het Rad van Avontuur waren mooie prijzen te winnen en de versnaperingen waren erg lekker. We zijn heel tevreden over de opbrengst: € 3500,00. Dit bedrag is bestemd voor het realiseren van een gedachtenishoek in de kerkzaal.
We bedanken iedereen hartelijk die een bijdrage heeft geleverd. Mogen we volgend jaar weer op uw medewerking rekenen? De braderie is op 7 november 2020.
Namens werkgroep Braderie: Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk, Evert en Marja Kruijswijk.

Gemeenteavond 

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op maandag 25 november. Op de agenda staat o.a. de voortgang van het verenigingsproces, het pastoraat, terugkoppeling over het Heilig Avondmaal, de Groene Kerk, en het Project jeugd en jonge gezinnen. De agenda is verkrijgbaar in de kerk, via de website van de kerk en per email (via Marco Molendijk, scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl). Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar en we sluiten af met een hapje en een drankje in een gezellig samenzijn. Er is geen pauze.
Volgende gemeenteavond: woensdag 1 april 2020.
Jeanette Warmels, voorzitter wijkkerkenraad Sterrenburg