Zondagsbrief 3 november 2019

Ochtenddienst (Kinderdienst)

Voorganger: ds. Kees Streefkerk.

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. KIA Najaarszendingscollecte, predikanten in Zambia
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte – KIA Najaarszendingscollecte, predikanten in Zambia

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk een roeping moet zijn.
Vandaag collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.

Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.
2e collecte: Wijkkerk
3e collecte: Toekomst van de Kerk
 

Fruitactie zondag 10 november

Woensdag 6 november zullen wij met elkaar in een dienst stilstaan bij de zegeningen die we ook dit jaar weer uit Gods hand mochten ontvangen. Zondag 10 november willen wij deze zegeningen delen. Op deze zondag kunt u fruit en andere artikelen voor in een fruitmandje meenemen naar de kerk. De diaconie zal net als voorgaande jaren hier fruitbakjes van samenstellen en uitdelen aan zieken en mensen die aan huis gebonden zijn. Kent u iemand die in aanmerking komt voor een fruitbakje, laat het ons, graag voor donderdag 7 november, weten. Dit kan per telefoon bij Wilma Lodewijk tel. 078 6819945 of per mail w.lodewijk3@chello.nl
Diaconie Ontmoetingskerk Sterrenburg

Sirkelslag KIDS

Op vrijdagavond 15 november doen we met een groep kinderen en jongeren vanaf 8 jaar mee aan Sirkelslag KIDS. Sirkelslag KIDS is een activiteit van JOP waarbij jeugdgroepen in heel Nederland met filmpjes een spelprogramma volgen. We hebben hier al vaker aan meegedaan, en het is elk jaar weer erg leuk! Dit jaar is het thema 'In het donker zoeken naar licht' en gaat het over het verhaal van Daniël.
De avond is in de Ontmoetingskerk en duurt van 19:30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie, mail naar churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Voedselbank Dordrecht 

De volle kratten met vruchten en noten zijn weggebracht naar de voedselbank. Alle gevers weer hartelijk dank daarvoor. Deze maand zamelen we samen met u pannenkoekenmeel, bloem, stroop, poedersuiker en rozijnen/krenten in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel goederen naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u. Diaconie Sterrenburg

Herhaalde oproep Spoor van Licht

Voor het Spoor van Licht op 24 december zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers, jong en oud. Niet alleen mensen voor het koortje of het toneel zijn welkom. Er zijn tal van andere grote en kleine taken waarbij u kunt helpen.
Ook al draagt u al jaren uw steentje bij, het zou erg fijn zijn als u toch even doorgeeft of u weer meehelpt om het Spoor van Licht tot een succes te maken. Opgeven bij Marjan Berden marjanberdenvandijk@hotmail.com

Chocoladerepen

Het is een mooi gezicht 279 chocoladerepen in vele kleuren.
Allemaal ingezameld voor de kerstpakketten in de gevangenis.
Er komen er vast nog een aantal bij, dan zitten we bijna aan het gevraagde aantal! Heel hartelijk dank voor het gulle geven!

Aanleveren informatie voor de zondagsbrief – herhaald verzoek

Om de kosten voor het kopiëren van de zondagsbrief te beperken heeft de kerkenraad destijds vastgesteld dat maximaal 100 woorden in de teksten mogen worden gebruikt. (Met uitzondering van de toelichting op de collecten waarvoor maximaal 150 woorden mogen worden gebruikt.) Hierbij nogmaals het verzoek aan ieder die teksten aanlevert dit tot deze omvang te beperken, om te voorkomen dat de redacteuren aangeleverde stukken zelf moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie van de tekst verloren zou kunnen gaan. Tevens wordt verzocht geen afbeeldingen te gebruiken. Namens de redactie Zondagsbrief: Lex Nagtegaal

Digitale zondagsbrief

Wilt u de zondagsbrief graag digitaal ontvangen, dan kunt u via https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief uw mailadres doorgeven. Zodra de zondagsbrief online staat (donderdag of vrijdag vóór de dienst), ontvangt u deze ook in uw mailbox.
Alle zondagsbrieven van de afgelopen tijd zijn ook terug te vinden op dezelfde website.