Zondagsbrief 13 oktober 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. Riet Boogaard.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. KIA Werelddiaconaat, opleiding tot kok in Colombia
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Colombia, bende jongeren opgeleid tot topkok
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Zij leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen.
Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Voedselbank Dordrecht 

In de maand oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Viering van het Heilig Avondmaal 

U kunt op aanwijzing van de diakenen naar voren lopen.
Er zijn twee uitdeelpunten voor brood en wijn. U ontvangt brood van de predikant of diaken/liturg en wijn van de diakenen/ouderlingen. Via de ontmoetingsruimte en langs de muur bij het orgelvak kunt u via de achterkant van de kerkzaal weer terugkeren naar uw zitplaats.
Indien het voor u bezwaarlijk is om naar voren te lopen dan kunt u plaatsnemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak. U kunt hier aan het begin van de dienst al plaatsnemen of tijdens de collecte. U kunt als u dit wenst samen met een familielid of kennis hier gaan zitten. Aan het einde van de viering krijgt u brood en wijn op deze plaatsen aangeboden.
De Diaconie

Afscheid ds. Riet Boogaard

Op 5 november a.s. zal ds. Riet Boogaard met emeritaat gaan. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 20 oktober, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Als wijkgemeente bieden wij haar op vrijdag 18 oktober om 20.00 uur een afscheidsavond aan. Een overzicht vindt u in de startwijkbrief en op de website van onze wijkgemeente. Het is nog mogelijk om uw bijdrage, in welke vorm dan ook, te mailen naar cjdendopper@gmail.com, of in de doos in de hal te deponeren. Wilt u gebruik maken van de autodienst, opgeven kan bij Cobie Doornik (tel. 6174600).
Hartelijke groeten, Idelette Reehorst en Cor den Dopper

Project Kerk in Actie & De Vliegende Speeldoos

Lekkers bij de koffie

18 januari aanstaande zal het project “de Vliegende Speeldoos” het verhaal Jona spelen in Dordrecht. zie www.devliegendespeeldoos.nl, wil je meedoen, meldt je aan via: vliegendespeeldoos2020@gmail.com. Voor dit project zijn sponsoren nodig. In de kerk doen we dit door na afloop van de dienst iets lekkers aan te bieden op de koektafel. Op deze tafel staat een spaarpot voor uw gewaardeerde vrijwillige bijdrage.

Traktatie 

Na afloop van deze kerkdienst is er een traktatie als donatie van Ron en Marja den Boer ter ere van hun 40 jarig huwelijksfeest. Zij sponsoren hiermee De Vliegende Speeldoos. We zijn daar blij mee, via deze weg onze hartelijke dank! Zij bevelen een extra donatie ook van harte aan voor dit project.

Bakkers gezocht 

Voor komende zondag (20 oktober, afscheidsdienst van ds. Riet Boogaard), willen we na afloop iets lekkers nuttigen bij de koffie/thee.
Bij deze een oproep naar mensen die iets lekkers willen bakken. Dit kan voorafgaande aan de kerkdienst afgeven worden in de keuken.
U kunt zich aanmelden bij:
Cor den Dopper, in de kerk, of via email: cjdendopper@gmail.com, of bij
Melanie Versteeg, melanie.versteeg@gmail.com

KookHuis 

Vaste bezoekers van het KookHuis vragen regelmatig wanneer het volgende KookHuis plaatsvindt en of de lijst al klaar ligt. Zo graag willen ze komen eten! Voor de gezelligheid, maar ook omdat het eten goed smaakt. Woensdag 16 oktober kunt u weer terecht en de intekenlijst ligt vandaag nog in de hal van de kerk. De kosten bedragen € 7,50 p.p. inclusief een drankje en een kopje koffie/thee. Het aanvangstijdstip is 18.00 uur en vanaf 17.30 uur staat de kerk open.
Het volgende KookHuis is woensdag 20 november.
Irene Krenning, tel. 6170285 en Marja Kruijswijk, tel. 6170490,
coördinatoren KookHuis

InloopHuis 

Zaterdagmiddag 19 oktober bent u weer van harte welkom om tussen 13.30 en 15.30 uur binnen te lopen. Er is gelegenheid een spelletje te doen, een praatje te maken, een boek te ruilen (zie de ruilkast bij binnenkomst), de kunstexpositie te bewonderen en natuurlijk koffie en thee. Het is ook mogelijk om een kaarsje te branden.
U bent van harte welkom!!

Wijkdoel collecte 20 oktober 

Volgende week is er een collecte voor ons wijkdoel: stichting dAk in Albanië van Dinie en Koos Rozenboom, die onlangs in het OpenHuis geweest zijn. Deze stichting is zeer actief in en rond de hoofdstad Tirana. Samen met een christelijke kerk hebben ze het kinderdagverblijf AM-EL verbouwd en gemoderniseerd. Dit kinderdagverblijf maakt het mogelijk dat ouders kunnen gaan werken en dat kinderen niet op straat gaan zwerven, met alle gevaren van dien. Helpt u mee om hun goede werk te kunnen doen?                                 
Namens de Diaconie

Chocoladerepen

Voor de PI, gevangenis in Dordrecht, zamelen we in het najaar chocoladerepen (à 100 gram) in. Het justitiepastoraat vroeg ons of we 400 chocoladerepen kunnen inzamelen. Vanaf zondag 5 oktober staat er in de hal een kartonnen doos. Wilt u hier uw reep/repen indoen?
De Diaconie

HuiswerkHuis

Na de herfstvakantie starten we met het HuiswerkHuis op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.15 uur. Ron den Boer en Hans Mensen staan klaar zodat leerlingen (ca 8 tot 16 jaar) uit onze gemeente en uit de wijk in rust (en op z’n tijd gezelligheid natuurlijk) hun schoolwerk kunnen doen. Ook andere gemeenteleden zich hebben aangemeld om hieraan mee te werken. Als je leerlingen weten voor wie dit iets is, geef het aan hen door. Voor meer informatie, of heb je interesse, mail ons: HuiswerkHuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Je kunt ons ook aanspreken.
Hans Mensen en Gerda Post

Verhuizen 

Een familie die bekend is bij de diaconie en bij meerdere personen in onze gemeente heeft een andere woning. Ze gaan verhuizen van de Jekerstraat (Staart) naar de H.W. Mesdagstraat (Oud Krispijn) op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober. We hopen dat er meerdere personen zijn die een dagdeel of wat uren willen helpen. Kunt u helpen of weet u iemand die even wil helpen?
Graag een bericht aan:
Sandra de Zeeuw,  sdezeeuw.s@gmail.com of
Ali Mensen, alimensen@gmail.com

Braderie 

De voorbereidingen voor de braderie op zaterdag 2 november zijn in volle gang, maar we kunnen niet zonder de medewerking van onze gemeenteleden. Volgende week ontvangt u een flyer, waarop u kunt lezen op welke wijze u uw steentje kunt bijdragen. Voor het Rad van Avontuur kunnen we zeker nog (leuk ingepakte) prijsjes voor jong en oud gebruiken! U kunt prijsjes, maar ook te verkopen spullen inleveren in Zaal E van de kerk op woensdag 30 oktober tussen 14.00 en 18.00 uur of vrijdag 1 november tussen 15.00 tot 20.00 uur.
Evert en Marja Kruijswijk, braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Aanleveren informatie voor de zondagsbrief

– herhaald verzoek -

Om de kosten voor het kopiëren van de zondagsbrief te beperken heeft de kerkenraad destijds vastgesteld dat maximaal 100 woorden in de teksten mogen worden gebruikt. (Met uitzondering van de toelichting op de collecten waarvoor maximaal 150 woorden mogen worden gebruikt.) Hierbij nogmaals het verzoek aan ieder die teksten aanlevert dit tot deze omvang te beperken, om te voorkomen dat de redacteuren aangeleverde stukken zelf moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie van de tekst verloren zou kunnen gaan. Tevens wordt verzocht geen afbeeldingen te gebruiken.
Namens de redactie Zondagsbrief: Lex Nagtegaal

Digitale zondagsbrief 

Wilt u de zondagsbrief graag digitaal ontvangen, dan kunt u via https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief uw mailadres doorgeven. Zodra de zondagsbrief online staat (donderdag of vrijdag vóór de dienst), ontvangt u deze ook in uw mailbox. Alle zondagsbrieven van de afgelopen tijd zijn ook terug te vinden op dezelfde website.