Zondagsbrief 6 oktober 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Mevrouw Arianne Lodder

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Kerk in Israël
2. Wijkkas
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte - Kerk & Israël
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten.
Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog.
In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Aan de hand van stellingen met toelichting en video’s kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

Afscheid ds. Riet Boogaard

Op 5 november a.s. zal ds. Riet Boogaard met emeritaat gaan. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 20 oktober om 10:00 uur in de Ontmoetingskerk. Als wijkgemeente bieden wij haar op vrijdag 18 oktober a.s. om 20.00 uur een afscheidsavond aan. Een overzicht vindt u in de startwijkbrief en op de website van onze wijkgemeente. U kunt uw bijdrage (A4-blad e.d.) nog mailen of in de doos in de hal te deponeren. Gemeenteleden die gebruik willen maken van de autodienst kunnen dit opgeven bij Cobie Doornik. 
Met hartelijke groeten, Idelette Reehorst en Cor den Dopper,
cjdendopper@gmail.com

Bloemenzondag

Zoals u hebt kunnen zien, staan in de hal de bloemen klaar voor onze gemeenteleden van 90 jaar en ouder.
Voor het rondbrengen van de boeketten hebben we natuurlijk veel hulp nodig en we hopen dat jong en oud daarbij willen helpen.
Namens de PCD, Hanneke Versteeg

Voedselbank Dordrecht

Afgelopen weken vergeten? Het kan nog steeds, want in de maand oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet, zodat we veel volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Actie schoenendoos

De folders voor "actie schoenendoos" zijn uitgedeeld en de eerste dozen staan al in de kerk. Wat fijn dat er zoveel leuke reacties zijn! Wist u dat we ook heel blij zijn met enkele aanvullende artikelen die in de folder beschreven staan of met een (kleine) financiële bijdrage? Er komt een doos voor deze artikelen in de kerk te staan.
Kijk voor bijzonderheden ook eens op www.actie4kids.nl
Voor meer informatie, 078-6172563 (na 18 uur). Namens de actie schoenendoos, Ali Mensen

Chocoladerepen 

Al enkele jaren verzamelen we in het najaar chocoladerepen in voor de PI, de gevangenis van Dordrecht.
Het justitiepastoraat vroeg ons of we 400(!!) chocoladerepen van 100 gram kunnen inzamelen. Als diakenen vinden wij dit een hele opgave.
Maar het proberen waard! Doet u ook mee?
Vanaf zondag 5 oktober staat er in de hal een kartonnen doos. Wilt u hier uw reep/repen indoen? U hoort van ons, de diaconie, hoever wij komen m.b.t. het gevraagde aantal.

Open Huis 9 oktober

Deze morgen zal Gijs Zonnenberg een presentatie geven met de titel:                    
“ TROUWAMBTENAAR, een boeiende bezigheid” de ondertitel luidt:
“TROUWEN is delen van geluk”.
Sinds augustus 2000 heeft Gijs, die een rasechte Sliedrechter is , in zijn functie als BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) in deze regio al meer dan 750 huwelijken voltrokken.
Vanaf 9.45 uur staat de koffie en thee klaar. De toegang is vrij en de presentatie begint om 10.15 uur.

ChurchChillClub Openingsavond

Komende week begint de ChurchChillClub weer! Op vrijdagavond 11 oktober zullen we samen eten en film kijken. We beginnen 18:00 met een maaltijd en de avond is rond 21:00 weer afgelopen. We hebben graag van tevoren ongeveer een idee hoeveel tieners er komen i.v.m. de inkopen, dus zou je uiterlijk 10 oktober via churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl willen doorgeven of je komt? Vrienden of vriendinnen zijn natuurlijk ook welkom. Dieetwensen of allergieën kunnen ook doorgegeven worden via de mail of telefoon. Groetjes,Simone, Bram en Jenneke

KookHuis

U bent allen van harte welkom bij het eerste KookHuis van het seizoen 2019/2020 op woensdag 16 oktober a.s. Ons motto is nog altijd “koken voor en door gemeenteleden”, dus iedereen is van harte welkom (ook gasten). Vanaf zondag 6 oktober ligt de intekenlijst in de hal van de kerk. U kunt zich aanmelden t/m zondag 13 oktober. De kosten bedragen ook dit seizoen € 7,50 per persoon, inclusief een drankje en een kopje koffie/thee. Het aanvangstijdstip is zoals altijd 18.00 uur en vanaf 17.30 uur is de kerk open.
Irene Krenning (6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren KookHuis

Braderie

Zoals bekend wordt op zaterdag 2 november a.s. van 10.00 – 16.00 uur de braderie gehouden. Hier worden goede 2e hands spullen en zelfgemaakte artikelen verkocht en is er o.a. een rad van avontuur. Voor het rad van avontuur zijn we nog op zoek naar leuke prijsjes, zowel voor volwassenen als voor kinderen. U kunt prijsjes, maar ook te verkopen spullen inleveren op woensdag 30 oktober tussen 14.00 en 18.00 uur in zaal E van de kerk en op vrijdag 1 november van 15.00 tot 20.00 uur.
Evert en Marja Kruijswijk,
telefoon 6170490 / 06 51513866 braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Spoor van Licht

Voor het Spoor van Licht op 24 december zijn we op zoek naar vrijwilligers, jong en oud. Niet alleen mensen voor het koortje of het toneel zijn welkom. Er zijn tal van andere grote en kleine taken waarbij u kunt helpen.
Ook al draagt u al jaren uw steentje bij, het zou erg fijn zijn als u toch even doorgeeft of u weer meehelpt om het Spoor van Licht tot een succes te maken.
Opgeven bij Marjan Berden marjanberdenvandijk@hotmail.com

Koop iets lekkers voor bij de koffie

U steunt hiermee het project van Kerk in Actie, waarbij de basisschoolkinderen uit de Kerk van de Nazerener, de Wijnstok en de Ontmoetingskerk op 18 januari 2020 in één dag tijd de musical “Jona” kunnen opvoeren met theatergroep “De vliegende speeldoos”.
Kerk in Actie steunt ons financieel, maar de voorwaarde is er wel dat er door de kinderen allerlei acties georganiseerd worden.
Eén van de eerste acties is dat we iets lekkers bij de koffie verzorgen!
Hiervoor wordt een bijdrage van € 0,50 gevraagd.

Voor de ouders
Kinderen opgeven: vliegendespeeldoos2020@gmail.com  
Voor vragen: Melanie Versteeg melanie.versteeg@gmail.com Coördinator

Aanleveren informatie voor de zondagsbrief
– herhaald verzoek -

Om de kosten voor het kopiëren van de zondagsbrief te beperken heeft de kerkenraad destijds vastgesteld dat maximaal 100 woorden in de teksten mogen worden gebruikt. (Met uitzondering van de toelichting op de collecten waarvoor maximaal 150 woorden mogen worden gebruikt.) Hierbij nogmaals het verzoek aan ieder die teksten aanlevert dit tot deze omvang te beperken, om te voorkomen dat de redacteuren aangeleverde stukken zelf moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie van de tekst verloren zou kunnen gaan. Tevens wordt verzocht geen afbeeldingen te gebruiken. Namens de redactie Zondagsbrief: Lex Nagtegaal

Digitale zondagsbrief

Wilt u de zondagsbrief graag digitaal ontvangen, dan kunt u via https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief uw mailadres doorgeven. Zodra de zondagsbrief online staat (donderdag of vrijdag vóór de dienst), ontvangt u deze ook in uw mailbox.
Alle zondagsbrieven van de afgelopen tijd zijn ook terug te vinden op dezelfde website.