Zondagsbrief 29 september 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconie algemene/ wijk doeleinden
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Diaconie algemene/wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk) diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van o.a. ziektekosten, huur, gas en elektra. 

Anderen hebben te kampen met een schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, financiële bijdrage om huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook diaconale activiteiten in de wijk worden van deze 1e collecte bekostigd.

2e collecte – Wijkkerk     

3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Voedselbank Dordrecht

In de maand september zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen.
Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Bloemen gevraagd voor bloemenzondag

Zondag 6 oktober willen wij onze  gemeenteleden vanaf 90 jaar verrassen met een bloemetje en zo wat extra aandacht geven. Onze vraag aan u is, om zaterdag 5 oktober tussen 11 en 13 uur bloemen en ev. groen uit de tuin naar de kerk te brengen. Wij maken dan boeketten klaar die zondag na de dienst meegenomen kunnen worden. Een gift vooraf mag ook. Deze kunt u aan Coby Doornik, Netty Dubbeldam, Marja Kruijswijk of Hanneke Versteeg overhandigen. Voor aanleveren van bloemen en rondbrengen van boeketten is uw hulp nodig!
Namens de PCD, Hanneke Versteeg

Wie kan helpen?

In diensten op kerkelijke hoogtijdagen (Kerst, Pasen, laatste zondag kerkelijk jaar) gebruiken we liturgieboekjes. Riet Ouwehand verzorgt al een aantal jaren de tekstverwerking. Voor de continuïteit zoeken we iemand die Riet zo nodig kan vervangen. Het gaat om op de computer verwerken van liturgische gegevens die de predikant aanlevert. Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Bedreven zijn in het gebruik van de computer; kunnen werken met het programma Word; afbeeldingen kunnen bewerken; bestanden van internet kunnen downloaden(liedteksten/bijbelteksten) en bewerken; zorgvuldig kunnen werken (tekst wordt door iemand anders gecontroleerd). Hebt u belangstelling? Neem contact met ons op: werkgroeperedienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Lunch bij het InloopHuis,

zaterdagmiddag 5 oktober, 13.00 tot 15.30 uur

aanstaande zaterdag bent u weer van harte welkom voor een eenvoudige maar voedzame lunch. Rond half 2 gaan we aan tafel en nadat de soep geserveerd is, is er een ruime keuze om het brood (zelf) te beleggen. Met fruit sluiten we de maaltijd af. Een handje meehelpen bij het tafeldekken? Dat kan natuurlijk, om 13.00 uur gaat de deur open. Natuurlijk bent u ook welkom om “zomaar” even binnen te lopen; een spelletje, praatje, kaars aansteken, koffie en thee staan klaar. Hartelijke groet, Hans, Ali en Gerda

Dinsdag 1 oktober a.s. bezoek wethouder Marco Stam

Tussen 16.00 en 17.00 uur brengt wethouder Marco Stam een bezoek aan de Ontmoetingskerk in het kader van 800 jaar Dordrecht, een belangrijke gebeurtenis waar volgend jaar uitgebreid bij stil wordt gestaan. Heeft u ideeën voor deze viering en wilt u deze voorleggen aan de wethouder dan bent u van harte welkom. Het belooft volgend jaar een heel bijzonder jaar te worden in Dordrecht en omdat het dan ook groot feest wordt in onze wijk mag ook u daarover meedenken.
Hartelijke groet, Hans van Rossum

Braderie

Doe ook mee aan de braderie op zaterdag 2 november! Op de intekenlijst In de hal kunnen nog wel wat namen bij. Alleen goede 2e hands spullen en zelfgemaakte artikelen worden verkocht. Heeft u wel spullen voor de verkoop maar wilt u geen “kraampje”, geef deze spullen dan t.z.t. in de Ontmoetingskerk af. Voor verkoop van spullen, het maken en verkopen van bloemstukjes tijdens de braderie kunnen we nog wel wat bezetting gebruiken. Uiteraard rekenen wij op uw komst op 2 november. Nadere info volgt via de zondagsbrief. Evert en Marja Kruijswijk, (braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)