Zondagsbrief 1 september 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Mevrouw Arja Oude Kotte.
Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting  Ontmoeting Dak- en thuislozen
2. Wijkkas
3. Toekomst van de Kerk
 
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte: Stichting Ontmoeting Dak- en thuislozen
Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen. Veel dak- en thuislozen hebben een psychiatrische achtergrond en zijn daarbij ook nog verslaafd. In het dienstencentrum van Ontmoeting worden zij voorzien van hun primaire dagelijkse levensbehoeften zoals eten, drinken, douchen, kleding wassen, etc.


De bezoekers kunnen ook terecht voor een actieve dagbesteding, gericht op sociale activering. Bezoekers kunnen bij een verpleegkundige en een arts terecht voor medische behandeling en medicijnen.
Tenslotte wordt in het dienstencentrum pastorale zorg verleend door een pastoraal medewerker. Hij houdt Bijbelstudies, heeft een spreekuur, verzorgt zondagse bijeenkomsten en geeft folders en Bijbels aan mensen die hieraan behoefte hebben.
Uw bijdrage wordt gevraagd voor deze collecte om dit werk te steunen.

2e collecte: Wijkkas
De erediensten vormen het hart van ons gemeente zijn hier in Sterrenburg. Om onze diensten luister bij te zetten wordt er regelmatig door koren en/of musici medewerking verleend. De kosten voor deze muzikale medewerking worden gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan. De opbrengst van de tweede collecte van deze zondag komt geheel ten goede van de hierboven beschreven zaken in onze eigen wijk.


3e collecte: Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

 

Voedselbank Dordrecht

In de maand september zamelen we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels … in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel volle kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Zaterdagmiddaglunch InloopHuis 

zaterdag 7 september 13.30-15.30 uur (13.00 uur Inloop)
a.s. zaterdagmiddag bent u weer van harte welkom om aan te schuiven bij de lunch. Vanaf 13.00 uur bent u welkom, om ongeveer 13.30 uur gaan we aan tafel. Steeds zijn we met zo’n 10 a 15 mensen uit de buurt maar ook van elders uit Dordrecht. Soep met brood, wat fruit toe, dat alles tegen een kleine vrijwillige bijdrage. We sluiten af met koffie en thee. Daarnaast is er gelegenheid een spelletje te doen, een praatje te maken, een boek te ruilen (zie de ruilkast bij binnenkomst) en de kunstexpositie te bewonderen. Van harte welkom!!