Zondagsbrief 18 augustus 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Avondmaalcollecte
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
 
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Avondmaalcollecte
De avondmaalcollecte is ook een algemene diaconale collecte bestemd voor onze wijk. Om enkele voorbeelden te noemen: een steeds grotere groep mensen raken in de schulden door bezuinigingen in de sociale zekerheid, kostenstijging van ziektekosten, huur, gas, elektra. Andere hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, met boodschappen, financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen.


2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen onze wijk, die onder verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen.


3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Viering van het Heilig Avondmaal

U kunt op aanwijzing van de diakenen naar voren lopen. Er zijn 2 uitdeelpunten voor brood en wijn. U ontvangt brood van de predikant of diaken/liturg en wijn van de diakenen/ouderlingen.
Via de ontmoetingsruimte en langs de muur bij het orgelvak kunt u via de achterkant van de kerkzaal weer terugkeren naar uw zitplaats.
Indien het voor u bezwaarlijk is om naar voren te lopen dan kunt u plaatsnemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak. U kunt hier aan het begin van de dienst al plaatsnemen of tijdens de collecte. U kunt als u dit wenst samen met een familielid of kennis hier gaan zitten. Aan het einde van de viering krijgt u brood en wijn op deze plaatsen aangeboden.
De Diaconie

Voedselbank Dordrecht

In de maanden juli en augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in.
We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we weer veel volle kratten naar de voedselbank kunnen brengen. Wij maar vooral de klanten van de voedselbank zijn er blij mee.
Diaconie Sterrenburg

OpenHuis

 ‘Onze gezondheid door een evolutionaire bril gezien’Woensdag 21 augustus is het tweede Zomer OpenHuis in de Ontmoetingskerk, waarin Rene Brant aan de hand van zijn onlangs verschenen boek “Aap op schoenen met een buikje” onze gezondheid langs de evolutionaire meetlat legt. Foto’s van zijn expeditie door de Pyreneeën illustreren zijn verhaal, waarbij zijn belevenissen daar aanleiding zijn voor het bespreken van diverse gezondheidsaspecten vanuit het evolutionaire denken.
Iedereen is deze morgen weer van harte welkom. Vanaf 9.45 uur is er inloop en de presentatie begint om 10.15 uur. De toegang is vrij en men wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en een zomerse traktatie.
Het boek van Rene Brant is deze morgen ook te koop.

KookHuis

Graag nodigen wij u uit voor een zomers KookHuis op woensdag 28 augustus a.s. Zoals gewoonlijk bedragen de kosten € 7,50 p.p. (incl. een drankje en koffie of thee), beginnen we om 18.00 uur met eten, maar bent u welkom vanaf 17.30 uur.
Vanaf vandaag t/m 25 augustus kunt u zich aanmelden via de intekenlijst, die in de hal van de kerk ligt of telefonisch bij Irene Krenning (telefoon 6170285).
U bent van harte welkom.
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren KookHuis