Zondagsbrief 11 augustus 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Riet Boogaard.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Sociaal Fonds van de Kerken  
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
 
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Stichting Sociaal Fonds van de Kerken
Mensen kunnen soms in een schrijnende situatie komen, waarbij toch geen beroep kan worden gedaan op de Sociale Dienst van de gemeente. In zo’n geval kan een beroep worden gedaan op het Sociaal Fonds. Verschillende kerken van Dordrecht dragen gezamenlijk de kosten. Het Sociaal Fonds heeft al vaak direct hulp kunnen bieden in natura en/of hulp kunnen bieden door een betalingsregeling tot stand te brengen met de schuldeiser of door ervoor te zorgen dat betalingsachterstanden worden voldaan. De diaconie vraagt om uw bijdrage voor deze collecte, zodat de kerken kunnen blijven samenwerken met het Sociaal Fonds.


2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor instandhouding van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.


3e collecte – Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Voedselbank Dordrecht

In de maanden juli en augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we weer veel volle kratten naar de voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank, zijn er blij mee.
Diaconie Sterrenburg

Vlinders en bijen

Mede dankzij de grote inzet en zorg van Floor, Ger, Lex en Marcus groeien de planten in de plantenbakken als kool. Rechts en links van de ingang van de kerk staat de zogeheten buddleja davidii ofwel vlinderstruik. Het beleid van de Gemeente Dordrecht is om zoveel mogelijk struiken te planten die bijen en vlinders aantrekken omdat deze insecten, als gevolg van de verkeerde keuzes van de mens, steeds minder vaak voorkomen..

Als dan nu voor ons kerkgebouw in Sterrenburg, naast de vele bijen, talloze ''kleine vosjes'' en ''koolwitjes'' zich verdringen om veilig op de vele trossen met paarse bloemen te kunnen landen, dan geeft dat niet alleen een kleurrijk gezicht maar bovenal een goed gevoel. Als u weer eens langs de plantenbakken loopt, sta dan een moment stil en geniet daar van.
hartelijke groet, Hans van Rossum

Sleutels Kerkgebouw

Doordat het Kerkkantoor een plek in ons kerkgebouw heeft gekregen, hebben wij een tekort aan toegang sleutels, helaas kosten deze systeemsleutels bijna € 50,- p/stuk. Vandaar deze poging om te kijken of er nog sleutels onder de kerkgangers zijn, die in het verleden uitgereikt zijn maar niet meer in gebruik zijn. Mocht u een sleutel over hebben dan graag deze inleveren bij één van ons, alvast bedankt namens de kerkrentmeesters,
Ruud Pullen

Zaterdagmiddag 17 augustus InloopHuis,
13.30 tot 15.30 uur

Ook in de zomermaanden staan de deuren van onze kerk op zaterdagmiddag open. Vanaf 13.30 uur staat de koffie en thee klaar. Even langs lopen om een kaars op te steken, een spelletje te doen, de expositie te bekijken, een praatje te maken of wat te lezen, u bent van harte welkom!