Zondagsbrief 4 augustus 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconie algemeen/wijk doel
2. Wijkkas

3. Toekomst van de Kerk
 
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Diaconie algemene wijk doeleinden
Vanuit de collecten Algemene (wijk)diaconie worden personen en/of gezinnen onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en de kostenstijging van onder andere ziektekosten, huur, gas en elektra.  Anderen hebben te kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak moeilijk in hun levensonderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen, bijv. met boodschappen, een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen, enz. Ook de diaconale activiteiten in de wijk worden hiervan bekostigd. Deze collecte komt echt de mensen in onze eigen wijk ten goede.
2e collecte – Wijkkas
Wekelijks wordt vanuit de eredienst een bloemstuk aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als  medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. Ook het koffiedrinken voor en na de diensten vormt een belangrijk deel van ons gemeenteleven. Momenten om elkaar te ontmoeten en te delen dat we samen gemeente zijn hier in Sterrenburg. De kosten voor deze beide activiteiten worden grotendeels gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.                                                                                                                     

Voedselbank Dordrecht

In de maanden juli en augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet, zodat we weer veel volle kratten naar de voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank, zijn er blij mee.
Diaconie Sterrenburg