Zondagsbrief 28 juli 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Riet Boogaard.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Kinderhospice Binnenveld de Glind in Barneveld
2. Jeugdwerk wijk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Kinderhospice Binnenveld in Barneveld
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven ‘gewoon’ door…..
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen.
Een huis, waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.
De doelstelling is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.
Kinderhospice Binnenveld heeft een landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland. Een kenmerk van de zorg in dit hospice is dat het veelal gaat om kortdurende, ofwel respijt-zorg. Dit is complexe zorg ter verlichting van de thuissituatie. Het Kinderhospice biedt incidenteel ook langdurige zorg aan zieke kinderen.

Voedselbank Dordrecht

In de maanden juli en augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet, zodat we weer veel volle kratten naar de voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank zijn er blij mee.
Diaconie Sterrenburg

Zaterdagmiddaglunch InloopHuis,
zaterdag 3 augustus,
13.30-15.30 uur

De eerste zaterdag van de maand lunchen we in onze kerk, deze maand op zaterdag 3 augustus. Zo’n 15 mensen komen meestal een hapje mee-eten. U ook? We beginnen om 13.00 uur met de voorbereidingen en om 13.30 uur met de maaltijd. Met elkaar eten we soep, brood en wat fruit. Ook bent u welkom om gewoon een kop koffie of thee te drinken, een kaars op te steken, een spelletje te doen. Klaas, Marjan en Ina openen de deuren. Tot dan!