Zondagsbrief 21 juli 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconie ouderenzorg
2. Jeugdwerk wijk
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte – Diaconie ouderenzorg
In onze gemeente zijn veel ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden. Veel ouderen gaan ook alleen door het leven, doordat man of vrouw en een deel van de familie zijn weggevallen. Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid. De vrijwilligers van de contactdienst bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid.  De contactdiensten organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag georganiseerd. Daarnaast bezorgen de contactdiensten kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden. De diaconie vraagt om uw bijdrage aan de collecte om het werk onder de ouderen van de gemeente mogelijk te maken.

2e collecte – Jeugdwerk wijk
De collecte van vandaag is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen wijk. Jeugdwerk is van groot belang bij het doorgeven van het geloof aan onze kinderen. De jeugd betrokken krijgen en houden bij het kerkenwerk is een zaak die ons allen bezig houdt. De opbrengst van deze collecte zal volledig besteed worden aan het jeugdwerk in onze eigen gemeente.
3e collecte – Toekomst van de kerk
 

Toelichting Lied 685 ‘Geest van God, zo vol van liefde’

Geest van God, zo vol van liefde is een vertaling van het Engelse lied Loving Spirit, loving Spirit. De tekst is van de Nieuw-Zeelandse lieddichter Shirley Erena Murray (1931). Haar liederen zijn niet alleen in Nieuw-Zeeland populair, over de gehele wereld zijn ze in liedbundels opgenomen. Ook de tekst van het nieuwe avondmaalslied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ is van haar hand. De vertaling van Loving Spirit is gemaakt door Sylvia Kolthof (1968). De melodie is de tune Restoration, afkomstig uit New Haven, Connecticut 1835.
Opvallend in het lied is de intimiteit waarmee over de Geest gesproken wordt. In de tweede strofe wordt de Geest voorgesteld als moeder. In de derde strofe als vader. In de vierde strofe als vriend en minnaar. Dit lied over de Geest van de drieënige God zingen we als lied van de maand vanaf zondag Trinitatis.

Amnesty International

Vandaag liggen in de ontmoetingsruimte weer voorbeeldbrieven klaar op de tafel met het bekende gele bordje. De brief is gericht aan de autoriteiten van Niger en vraagt aandacht voor de vrijlating van activist Sadat Illiya Dan Malam.  Een rechter in Niger legde hem eind mei 2019 een boete op voor het beledigen van leden van de regeringspartij. De rechter oordeelde ook dat Sadat onmiddellijk moet worden vrijgelaten. De Nigerese autoriteiten houden hem echter nog altijd gevangen.
Namens AI Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Voedselbank Dordrecht

In de maanden juli en augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we weer veel volle kratten naar de voedselbank kunnen brengen. Wij maar vooral de klanten van de voedselbank zijn er blij mee.
Diaconie Sterrenburg

Expositie Ontmoetingskerk

De werkgroep Kerk en Hobby heeft een rustperiode ingelast om aan een nieuw thema te werken. De resultaten hiervan zullen vanaf het startweekend in september te zien zijn.
Als gast verwelkomen wij in de vakantiemaanden juli en augustus een schilderschool van Rop Dicke. Door de leerlingen is een keuze gemaakt uit diverse werken alles uitgevoerd in acryl.
Zie voor nadere toelichting de losse flyer die vandaag werd uitgedeeld.
Mocht u belangstelling hebben voor één of meer van deze schilderijen (enkele zijn te koop), neem dan contact op met:
Lex Nagtegaal, tel. 078-6183863 Email: lex.nagtegaal@planet.nl